Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hårfjernelse i operationsfeltet

 

Beskrivelse

Baggrund

Hvorvidt hår i operationsfeltet skal fjernes eller ej er meget diskuteret. Et Cochrane systematic review fandt ikke endegyldig videnskabelig dokumentation for, at fjernelse af hår i operationsfeltet øger frekvensen af postoperative sårinfektioner sammenlignet med ingen hårfjernelse (5). Dog støtter flere artikler den antagelse, at trimning af hår i operationsfeltet med depileringsmakine nedsætter risikoen for infektioner i forhold til andre metoder som f.eks. barbering, der tilsyneladende øger incidensen af postoperative sårinfektioner (kilde 1,2,3,7). Hvis trimningen foretages mindre end to timer før operationen nedsættes risikoen for infektion yderligere (1,2,3,7).

 

I henhold til præoperative retningslinjer, Infektionshygiejnen, Region Nordjylland (2) samt Patientsikkert Sygehus – Kirurgipakken (7) er infektionsfrekvensen mindst, hvis hårene slet ikke fjernes. Dog skal hårfjernelse foretages:

Når det af operationstekniske årsager er nødvendigt

Når det er nødvendigt af hensyn til fastgørelse af afdækning, diatermi-/neutralplade eller en forbinding

Generelt skal der ikke foretages trimning til operation med undtagelse af patienter til urethral plastic, se retningslinje for trimning ved urethral plastic. Dog skal alle patienter trimmes til diatermi/neutral plade på begge lår.

Ligeledes vurderes, hvis patient er meget behåret, at fjerne hårene af hensyn til afdækning/ forbinding eller patienter til cystektomi af hensyn til pose/plade. Se retningslinier for hårfjernelse.

 

Generelle retningslinjer for hårfjernelse i operationsfeltet

Hårfjernelse skal ske med trimmer og kan efter vejledning foretages af patienten selv eller udføres på sengeafsnittet på operationsdagen

Patienten bør ikke foretage hårfjernelse ved barbering den sidste uge præoperativt

Alle patienter, der er behåret på benene skal trimmes på i et felt på ca. 15 x 15 cm på begge lår, idet der skal placeres en diatermi-/neutralplade peroperativt, se vejledning på efterfølgende sider.

 

Formål

At nedsætte den postoperative infektionsrisiko, ved:

At fjerne håret i operationsfeltet præoperativt når det af operationstekniske årsager er nødvendigt

At sikre at operationsafdækningen sidder korrekt peroperativt.

At sikre at forbindingen kan dække cikatricen i 24 timer postoperativt.

 

Referencer

  1. 1. Dizer B, Hatipoglu S, Kaymakcioglu N, Tufan T, Yava A, Iygien E, Senses Z. The effect of nurse-performed preoperative skin preparation on postoperative surgical site infections in abdominal surgery. Journal of Clinical Nursing 2009; 18

  2. 2. Præoperative retningslinger, Infektionshygiejnen, PRI, 2011

  3. 3. The impact of preoperative hair removal on surgical site infection. Best Practice. Evidence based practice information sheets for health professionals 2003; 7(2): 1-5

  4. 4. Kjonniksen, I, Andersen BM, Sondenaa VG, Segadal L. Preoperative hair removal: a systematic literature review. AORN Journal. 2002; 75(5): 928-34, 936,938

  5. 5. Tanner J, Wodings D, Moncaster K. Preoperative hair removal: a systematic review. Journal of Perioperative Practise 2007;17 (3)

  6. 6. Tanner J, Wodings D, Moncaster K. Pre-operative hair removal to reduce surgical site infection (Protocol for a Cochrane Review). The Cochrane Library 2008;4

  7. 7. Patientsikker sygehus, Kirurgipakken

Retningslinjer for trimning til diatermi/neutralplade

Der trimmes generelt til neutralplade i et felt på ca. 15 x 15 cm på begge lår.

Trimning til neutralplade undlades, hvis patienten skal have foretaget ureteroskopisk stenfjernelse eller PNL:

 

Hårfjernelse

 

Retningslinjer for trimning ved:

Urethral plastic

 

Op/ned:

Trimmes fra umbilicus niveau ned over genitalier og perineum ud på nates. Hårene på scrotum klippes med saks.

 

 

Hårfjernelse

 

Hårfjernelse

 

 

Hvis patienten er meget behåret, følges nedenstående anbefalinger:

 

Trimning ved:

Brickerblære og studor pouch, med eller uden cystektomi

Explorativ laparoskopi

Åben radikal prostatektomi

Robotassisteret prostatektomi

 

Op/ned:

Trimmes fra papillae mammae til lige under scrotum. Hår på scrotum klippes med saks.

Siderne:

Trimmes fra crista iliaca anterior superior, venstre side, til crista iliaca anterior superior, højre side.

 

Hårfjernelse

 

 

Hvis patienten er meget behåret, følges nedenstående anbefalinger:

 

Trimning ved:

Exploration af testis, d.v.s. ved mistanke om tumor testis

Orchidopexi

Torsio testis

Hydrocele

Orchidektomi

Epididymis-operation

Spermatocele og lign.

Herniotomi

 

Op/ned:

Trimmes fra umbilicus niveau til scrotum. Hårene på scrotum klippes med saks.

Siderne:

Trimmes fra crista iliaca anterior superior på den side patienten skal opereres til 10 cm over midtlinien.

 

Hårfjernelse

 

Hvis patienten er meget behåret, følges nedenstående anbefalinger:

 

Trimning ved:

Subcapsulær Orchidektomi

 

Op/ned:

Klippes med saks fra nederste pubesbehåring til ned under scrotum.

Siderne:

Klippes med saks hele vejen rundt om scrotum.

 

Hårfjernelse

 

 

 

Hvis patienten er meget behåret, følges nedenstående anbefalinger:

 

Trimning ved:

P-dialysekatheter, hhv. anlæggelse og fjernelse

 

Op/ned:

Trimmes fra 10 cm over umbilicus til 10 cm over symphysen

Siderne:

Trimmes fra medianlinie, venstre side, til medianlinie, højre side

 

Hårfjernelse

 

Hvis patienten er meget behåret, følges nedenstående anbefalinger:

 

Trimning ved:

PNL (Perkutan Nefro Lithotripsi).

 

Op/ned:

Trimmes fra underkanten af scapula til crista iliaca nivea, foran trimmes fra papillae mammae til symphysen

Siderne:

Trimmes fra sidelinien og til columna på den side, der skal opereres

 

 

Hårfjernelse

 

Hårfjernelse

 

 

Hvis patienten er meget behåret, følges nedenstående anbefalinger:

 

Trimning ved:

Tur-P

 

Op/ned:

Trimmes fra 5 cm over symphysen til lige under symphysen.

Siderne:

Trimmes 2,5 cm til hver side fra midtlinien.

 

Hårfjernelse

 

 

 

Trimning ved:

Penisoperationer.

 

Evt. hår på penis klippes med saks.