Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til Fuji modalitet – Scoliose eller spotmåling

 

Picture 8Billeder af hele columna og hele nedre ekstremiteter er udført med
lang-view kassetter. De to eller flere billeder er således sammensat i et
enkelt billede.

1 forberedelse af kassetter

Vælg Scoliose eller Spotmåling fra CR Consolens undersøgelsesmenu, og derefter sørge for, at "WS" er udvalgt til forarbejdning.

1

 

Læs Stegkoderne fra 1 Top, 2 midten og 3 bund

IMG_0882

 

For at samle kasketterne, klipses støttestængerne på. Vær sikker på at kassette anbringes på en plan overflade, såsom et leje.

 

IMG_0883

 

For Dobbelt Kassetten


Registrér den første stegkode, der starter fra toppen bag på kassetten.


Når registreringen af den første stegkode er afsluttet, vil tre eksponeringsmenuer blive vist automatisk.

2

 

Udfør registrering af den anden stegkode.


BEMÆRK Alle tre menuer vil blive vist, selv når den tredje IP er ikke påkrævet for eksponering. Billedforarbejdning stadig kan udføres ved at trykke på WS ikonet.

For Triple Kassette


Registrér den første stegkode, der starter fra toppen på bagsiden af de samlede Kassetter. Læs alle tre stregkoder. Arbejdsgangen er den samme som ved dobbeltkassetten.

 

2 Billedaflæsning

For eksponering af underekstremiteterne, når dobbeltkassetten anvendes, indsættes den i samme reader.

Aflæsning ved spotmåling: Top - Midt - Bund
Aflæsning ved scoliose: Bund - Midt - Top

IMG_0878

BEMÆRK Start med at indsætte den kassette, som dækker den tykkeste organ del.

 

Først skal du sikre dig, at alle billeder der skal sættes sammen er blevet aflæst helt.

Dernæst skal du fortage den, hvis nødvendigt, nødvendige forarbejdning af billedet fx ved justering af S og L-værdier.
Tryk på ikonet til sammensætning af billeder. Billedforarbejdningen vil derefter blive udført automatisk, og det samlede billede vises.

3

 

3 Redigering af det færdige billede

Manuel billedbehandling, tryk på QA ikonet efter udvælgelsen af billedet, der skal redigeres.

 

4

 

Tryk på WS ikonet og du kan herefter fortage en manuel sammensætning af billederne

5

 

Billederne vil blive vist adskilt og du kan nu flytte rundt på rækkefølgen og vende dem, hvis nødvendigt.

Tryk på next når du er færdig.

6