Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse af urologiske patienter fra Opvågningsafsnit Frederikshavn

Formål

Sikre at patienterne får en tryg og velplanlagt udskrivelse til hjemmet.

Beskrivelse

Kontakt til hjemmeplejen

Hvis patienten udskrives med KAD kan tilsyn af hjemmesygeplejerske tilbydes.

Hjemmeplejen kontaktes. Telefon nummer og træffetider på alle kommuner i Nordjylland findes på Regionshospital Nordjyllands hjemmeside under Fagfolk → Samarbejde med kommuner.

Det fortrykte udskrivelsesbrev til hjemmeplejen udfyldes og medsendes.

Hjælpemidler

Det vurderes, om der er behov for hjælpemidler i form af ekstra bleer, kateterposer, ventiler eller poseholdere.

Hjælpemidlerne bliver betalt af en pulje. En seddel med patientens navn og CPR nr. sendes i en cirkulationskuvert til centraldepotet. Der noteres hvilke hjælpemidler, der er udleveret til patienten.

Medicin

Patienten vejledes i hvilken smertestillende medicin, de må tage efter udskrivelsen.

Ved bestemte operationstyper udleveres antibiotika efter ordination til patienten, så denne kan fortsætte behandlingen i eget hjem.

Behov for information

Vurder om der er behov for at kontakte patientens familie om udskrivelsesplan og tidspunkt.

Har patienten spørgsmål angående diagnose, operation eller videre behandlingsplan kontaktes UK2.

Patienten informeres om, hvor de skal henvende sig, hvis de får problemer efter udskrivelsen:
Afsnit UK2 kan kontaktes mandag – torsdag indtil kl.18, og fredag indtil kl. 15.

Hvis der uden for ovenstående tidsrum opstår tilstoppet kateter, kraftig blødning eller stærke smerter skal patienten kontakte vagtlægen.

Patienten informeres om, at vagtlægen skal henvise til Urologisk afdeling, Aalborg Sygehus Nord.

Ambulant tid

Patienten får udleveret brev med tidspunkt for ambulant kontrol. Hvis dette ikke er lavet kontaktes urologisk sekretær på telefon 41858.

Transport

Der kan bestilles transport på kørselskontoret på telefon 4 80 38. Hvis patienten er pensionist og benytter offentlige transportmidler eller egen bil skal der udfyldes en kørselsseddel, som patienten selv afleverer ved skranken i forhallen.

Dokumentation

Patientens tilstand dokumenteres i en status i EPJ. Dette gælder patientens generelle tilstand og vandladnings-status.

Der noteres også planer og aftaler ved udskrivelsen.

Udføres af personale på UK2

Udlevering af pjecer.

Vejledning til patienter om planer/forholdsregler/behandlinger der falder indenfor det urologiske speciale

Anden behandling evt. skylning i blæren med cytostatika.