Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til indgift af Zoledronat (= samme som Aclasta)

 

Zoledronat (Aclasta) er et bisfosfonat, der er meget effektivt i behandlingen af osteoporose. Oral bisfosfonat optages meget ringe fra tarmen, og kan give GI-bivirkninger. Derfor kan Aclasta være et relevant alternativ til udvalgte patienter. Det kan gives såvel i ambulatoriet som ved indlæggelse.

Metode

Der gives 5 mg i.v. til indløb over ca. 20 minutter. Det gives én gang om året. Efter konference med speciallæge kan vælges at give 4 mg.

Patienten skal være velhydreret, og et stort glas vand reducerer risikoen for let alment ubehag med influenzalignende symptomer efter infusionen.

Da patienten har osteoporose, skal pt være i behandling med kalk og D-vitamin.

 

Forberedelse af patienten

Forud for behandlingen bestilles blodprøver (Calcium, creatinin, eGFR). Ved ambulant behandling tages disse indenfor 2 uger før fremmøde. Svaret ses før ankomst til ambulatoriet/infusion af Zoledronat i afsnittet.

Zoledronat kan sænke s-Ca, hvorfor der ikke må være hypocalcæmi. Aclasta udskilles uomdannet i urinen, og gives ikke ved GFR under 35 ml/min. Øvrige parametre påvirkes ikke af Aclasta.

Patienten modtages efter vanlige retningslinjer. Da patienten er gennemgået, laves blot et kort ambulant notat eller en meget kort journal. Der anlægges venflon til tynde væsker.

 

Infusion

Der opsættes 5(4) mg Zoledronat (Aclasta) til indløb over 20-30 minutter. Samtidig gives patienten et stort glas vand. Der skylles efter i infusionsslangen med 50 ml NaCl.

Efter infusionen observeres patienten for almentilstand i en time ved første infusion/½ time ved næstfølgende infusioner, hvilket kan være ventetid på hjemtransport. Ved særlige tilfælde, hvor infusionen gives i afdelingen. Der bevares mulighed for at kontakte afdelingen i minimum 12 timer.

Infusion gentages som udgangspunkt x3, og patienten indkaldes ikke nødvendigvis til ambulant kontrol inden næstfølgende infusion.