Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordinationer på medicin i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit  

 

Definition af begreber

Rammeordinationer på medicin, der må administreres af sygeplejersker i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit, med mindre andet er anført i den enkelte patients journal.

Vagthavende læge skal altid orienteres senest ved næste stuegang med mindre andet er angivet.

 

Beskrivelse

 

Patienter til operation præ-medicineres ud fra ordination på tjekliste.

 

Præoperativt GIK-drop:

 • • 1000 ml glucose 5 % tilsættes 20 mmol Kalium og NovoRapid FlexPen afhængig af

fasteblodsukker (FBLS):

 • • Fasteblodsukker < 6 mmol/l tilsættes 10 IE NovoRapid FlexPen

 • • Fasteblodsukker 6-14 mmol/l tilsættes 16 IE NovoRapid FlexPen

 • • Fasteblodsukker > 14 mmol/L tilsættes 20 IE NovoRapid FlexPen

 

Indløbshastighed: 100 ml/t.

 

Link: Insulinterapi og ernæring til diabetes patienter i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit

 

Generelle p.n.-ordinationer

Smertestillende

 • • Supp./tabl./brusetabl. Paracetamol 1 g

 • • Tbl. Morfin 10 mg. Ved behov for gentagelse kontakt til læge

 • • Inj. Morfin 2,5 mg i.v., kan gentages efter 15 minutter

Vitaminer

 • • Tbl. Multivitamin

Kvalmestillende

 • • Supp. Primperan 20 mg / inj. Primperan 10 mg / tabl. Primperan 10 mg

 • • Supp. Dimenhydrinat 100 mg

 • • Tabl./ i.v. inj. Ondansetron 2-4(-8) mg efter sygeplejefagligt skøn. Max. 24 mg/døgn

Sovemedicin

 • • Tabl. Phenergan 25 mg efter sygeplejefagligt skøn, førstevalg såvel præ- som postoperativt

 • • Ved særligt behov kan der gives Imozop 3,75-7,5 mg

Vanddrivende

 • • Inj. Diural (Furix) 5-10 mg i.v. med henblik på tilstræbt væskebalance

Inhalationsvæske til nebulisator

 • • Combivent 2,5 ml, ved behov for fast dosering 2,5 ml x 4

 • • Inh. Mucomyst 200 mg/ml, 4 ml x 3-4

Afføringsmidler

 • • Medilax 10-15 ml max x 2 dagligt, primært valg

 • • Tabl. Toilax 5-10 mg om aftenen, primært valg

 • • Natriumpicosulfat (Laxoberal) 10 dr. max x 2 dagligt

 • • Glyoctylklysma, ved særligt behov

 • • Fosfatklysma, ved særligt behov

 • • Ganiden, ved særligt behov

Link: Postoperativ obstipation – forebyggelse og behandling

 

Behandling af for højt blodsukker

 

Blodsukkerværdi

Behandling

Plasmaglucose > 9 mmol/l

Inj. NovoRapid FlexPen 2 ie sc.

Plasmaglucose > 11 mmol/l

Inj. NovoRapid FlexPen 4 ie sc.

Plasmaglucose > 15 mmol/l

Inj. NovoRapid FlexPen 6 ie sc.

Plasmaglucose > 18 mmol/l

Inj. NovoRapid FlexPen 8 ie sc.

 

Ved tvivl kontaktes altid vagthavende Endokrinolog.

 

Angina pectoris

 • • Resoribletter Nitroglycerin sublingualt 0,25-0,50 mg

 • • GLYTRIN mundhulespray

 • • Vagthavende læge kontaktes umiddelbart

 

Anafylaktisk shock – vagthavende læge kontaktes umiddelbart.

 • • Inj Adrenalin (1mg/ml) 0,6 mg (0,6 ml) dybt i.m

 • • eller

 • • Inj Adrenalin (1 mg/ml) 0,1 mg (0,1 ml) i.v. i refrakte doser

 • • Se instruks: Anafylaksi hos børn og voksne

Oversigt over i.v. væsker der kan/må administreres af sygeplejersker:

 • • Glucose isotonisk

 • • Natriumklorid isotonisk (Tilbageholdenhed skal udvises hos patienter, der har været på hjerte-lungemaskine)

Ved mistanke om inkompensation kontaktes læge umiddelbart.

 

Se evt.

Instruks: Smertevurdering og behandling af smerter hos patienter indlagt i Hjerte- Lungekirurgisk afdeling

 

Klinisk retningslinie for Medicinering: Medicinering – Lægemiddelordination

 

Instruks: Anafylaksi hos børn og voksne