Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forberedelse til akut operation

 

Formål

At sikre, at patienten bliver korrekt forberedt til operation.

 

Definition af begreber

Patient, hvis tilstand ændres og operation eller re-operation er nødvendig.

 

Beskrivelse

I tilfælde af behov for akut operation, melder lægen patienten på operationsgangen til OP-koordinator, patienten bookes i bookplan på OP-program og orienterer anæstesien. Familien orienteres om operationen, efter patientens samtykke. Hvis patienten er af anden nationalitet end dansk og ikke forstår dansk, bestilles tolk.

 

Forberedelse til operation

 1. 1. Afdelingens tjekliste til operation følges. Operationstjekliste for personalet på A1.

 2. 2. Følg lægens ordinationer:

 • • Evt. V-sonde

 • • Evt. blære katetre

 • • Evt. PVK og der opsættes ordineret drop

 • • Hvis DM er insulinkrævet, tages BS og GIK-drop sættes op. Der er retningslinje for GIK- drop (glucose-insulin-kalium) på afdelingen

 

Tiltag

 • • Patienten orienteres om faste, og fasteskilt sættes frem

 • • Tjekliste til operation gennemgås, og patienten informeres om post og præoperativt forløb

 • • Hvis patienten har astma eller andre respirationsproblemer, udleveres en PEP-fløjte

 • • I tilfælde at stomi, skal patienten stomimarkeres

 • • Hvis patienten ønsker briller, høreapparater eller inhalationsmedicin med, gives der labels på genstandene, og patienten får tingene med i en bakke

 • • Patienten hjælpes med bad, hvis patienten kan magte dette, ellers operationstøj og rent sengetøj

 • • Patienten opfordres til toiletbesøg

 • • Patientens skabsnøgle opbevares i medicinrummet

 • • Hvis patienten skal have præ-medicin (ordineres af anæstesilægen), gives det med så lidt vand som muligt

 • • Navlerens og rasering efter instruks

 

Der skal være:

 • • Labels

 • • Blodprøver efter ordination

 • • BAC-test eller BF-test efter ordination

 • • Lægen udfylder operatørsamtale, her ordineres om patienten skal have TED

 

Hvis patienten ønsker at blive fulgt til operation af en pårørende, får pårørende udleveret engangsbeklædning.

Operationsgangen sørger for transporten.