Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uro - Emballering og mærkning af udstyr før sterilisering

 

Formål

Det er formålet at synliggøre de rutiner vi har i forhold til emballering og mærkning samt de forskellige barrieresystemer vi anvender forud for sterilisering, emballering i sheet (non-woven), instrumentcontainere og plastlaminatposer for at sikre udstyrets sterilitet under håndtering, transport, lagring og udpakning. Mærkning og procesindikator skal sikre at udstyret er sterilt når det skal anvendes.

 

Beskrivelse

 

Vi foretager emballering hurtigst muligt efter endt rengøring og desinfektion. Forinden har vi kontrolleret renhedsgraden på udstyret og at emballeringsmaterialet er rent og intakt.

Vores skarpe og spidse genstande beskyttes ved emballering. Emballering bliver foretaget i overensstemmelse med leverandørens anvisninger og vi gør det i sekvens emballering (i to arbejdsgange). Pakker lukkes med forseglingstape som er forsynet med procesindikator, dato og initialer på den person der har pakket det. Vi pakker ikke udstyr i plastlaminatorposer eller non wowen som vejer over 8,5 kg.

Vores container bliver rengjort hver gang den har været anvendt. Låget bliver skilt ad og vi kontrollerer ventilfunktionen, ved at trykke på den. Vi anvender Universal Wipes i overens- stemmelse med fabrikantens anvisninger. Når vi pakker vores udstyr lægges en procesindikator og følgeseddel med navn, dato og udløbsdato i containeren. Vi påfører dato, og initialer på følgesedlen, inden containeren lukkes og forsegles. Label med indikator påføres dato og initialer og sættes fast på containeren.

For at skelne mellem sterilt udstyr og usterilt udstyr anvender vi en procesindikator, som skifter farve fra gul til lilla. Den lilla farvemarkering kontrolleres hver gang inden udstyr tages i brug. Samtidig kontrolleres at emballering er hel og for containernes vedkommende at låsemekanismen er ”faldet ned” efter varmepåvirkningen.

Til enkeltpakkede eller få instrumenter sammen, anvender vi plastlaminatposer som er forsynet med procesindikator i posens kant. Vi putter procesindikator i pose såvel som i container. Vi vælger posestørrelse ud fra hvilket udstyr der skal emballeres for at forseglingssømmene forbliver intakte efter autoklaveringsprocessen og derfor har vi en afstand på 3 cm fra udstyret til forseglingssøm som posen lukkes med. Der er luft langs forseglingskanterne så fyldningsgraden ikke overstiger 75 %. Hvis vi anvender to poser er posernes størrelse og metode i overensstemmelse med leverandørens anvisning og vi kontrollerer forseglingssømmene er holdbar og glatte. Vi kontrollerer dagligt vores forseglingsapparat, inden vi anvender den første gang. Vi sikrer at forseglingssømmene er holdbare og glatte. Kontrollen noteres med dato og initialer i logbog.

 

Referencer

Retningslinie nr. 8