Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Titel

Fysioterapeutisk intervention til patienter med pladsgørende operation i skulderleddet - ASD

 

Formål

At beskrive den fysioterapeutiske intervention efter en pladsgørende operation/subakromiel dekompression i skulderleddet med henblik på at:

 • sikre, at de fysioterapeutiske ydelser er præget af kvalitet og sammenhæng

 • sikre ensartede fysioterapeutiske ydelser til målgruppen

 • sikre, at alle fysioterapeuter på O4, Sygehus Himmerland i Farsø har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandlingen af patienter efter en pladsgørende operation.

 

Definition af begreber

Pladsgørende operation: ASD: Atroskopisk Subacromiel Decompression

Atroskopisk Subacromial Dekompression: er en pladsgørende skulderoperation, hvor man bl.a. kan fjerne undersiden af acromion, det coracoacromiale ligament samt bursa subacromiale.

Dette sker med henblik på at skabe mere plads til rotatorcuffen under armens elevation hos patienter, som har impingementproblemer.

Skulderleddet: Articulatio humeroscapularis.

VIPS: Velvære, integritet, profylakse, sikkerhed. Sygejournal der anvendtes på ortopædkirurgisk sengeafsnit O4 på Farsø sygehus.

Clinical suite: Elektronisk journalsystem der afløser tidligere journalsystem herunder VIPS.

Genoptræningsplan: Individuel genoptræningsplan til patienter der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Udarbejdes af fysioterapeuter.

 

Beskrivelse

Patientgruppe

Instruksen retter sig imod patienter med impingement symptomer i skulderleddet indlagt på ortopædkirurgisk afsnit O4, Sygehus Himmerland, Farsø. Patienterne er behandlet med en pladsgørende operation inden fysioterapeutisk intervention.

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand specielt med fokus på smerte, hævelse, bevægelighed i skulderleddet samt funktionsniveau.

 

Indhold

I anamnesen klarlægges

 • Beskrivelse af smerter

 • Tidligere funktions-/ aktivitetsniveau

 • Sociale forhold

 • Patientens forventninger til og mål med behandlingen

 • post operative tilstand

 

Inspektion

 • bevidsthedsniveau

 • vegetative reaktioner, eksempelvis hudens farve, svedsekretion, kvalme og svimmelhed.

 • hævelse og hæmatomer

 • muskelfylde

 • ernæringstilstand

 

Funktionsundersøgelse

 • forflytning fra liggende til siddende og fra siddende til liggende under hensyntagen til smerter fra opererede arm.

 • Patientens evne til selvstændig mobilisering

 

Ledbevægelighedsundersøgelse

 • passiv bevægelighed i skulderleddet herunder bevægeudslagets størrelse

Endvidere vurderes

 • patientens ressourcer og samarbejdsevner

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelserne, og på baggrund heraf tilrettelægges den individuelle fysioterapeutiske intervention.

 

Fysioterapeutisk behandling

Formålet med den fysioterapeutiske behandling er at

 • forebygge postoperative gener og komplikationer

 • sikre at patienten er velinstrueret i hjemmeøvelser

 • sikre, hensigtsmæssig generel forflytningsteknik ift. aflastning af armen.

 • sikre at patienten bevarer og forbedrer bevægeligheden over skulderen

 • sikre, at patienten lærer teknikker til at kontrollere evt. ødem

 • sikre, at patienten er mobiliseret tilstrækkeligt evt. med ganghjælpemiddel.

 • Der er som udgangspunkt ingen restriktioner, udover at holde sig indenfor smertegrænsen, dog skal journalen altid læses, idet det altid er operatørens notat, der er gældende.

 • Sikre at patienten er instrueret i skulderens korrekte bevægemønstre

 • Patienten kan tage hjem når han/hun er velbefindende efter fysioterapeutisk instruktion

 • Hvis patienten ikke instrueres på afdelingen kontaktes han/hun pr. telefon og der sendes et træningsprogram.

 

Den fysioterapeutiske indsats dokumenteres i Clinical suite og registreres på blåt behandlingskort.

 

Efter udskrivelse

Patienten træner hjemme efter instruks af fysioterapeuten. Patienten kan ved spørgsmål ringe til terapiafdelingen. Der er som udgangspunkt ikke behov for genoptræning i kommunalt eller specialiseret regi.

Patienten møder til kontrol hos fysioterapeuterne ca. 10-12 uger efter operationen. Ved kontrollen vurderes der om der et genoptræningsbehov i form af genoptræningsplan.

 

Referencer
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_760119.nsf/UI2/92E3BEB819038B5CC12576C500357F29?OpenDocument

Pjece: Træningsprogram - pladsgørende operation i skulderleddet, Terapien Farsø Sygehus

http://www.aalborgsygehus.rn.dk/Afdelinger/Hoved-+Orto-+Hjertecenter/Afdelinger/Ortopaedkirurgiske+afdelinger/