Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nødprocedure ved IT-nedbrud og planlagte opdateringer. Før-under-efter. Procedure gældende for ATC

Nødprocedure – hvornår?

Når Clinical Suite ikke er tilgængelig, opstartes en nødjournal (se bilag) ved førstkommende behov for dokumentation. De personaler, der er i vagt på pågældende tidspunkt, har ansvaret for at udfylde nødjournalen.

 

Nødjournal – hvor?

Dokumenter til nødjournalen findes beredte i printet format i dueslag på alle afsnit i Akut- og traumecenteret.

Nødjournalen indeholder følgende:

 • • Nødregistrering af indlæggelse

 • • Nødregistrering af akutjournal

 • • Nødregistrering af observationer

 • • Nødregistrering af medicin (Ordinations- og administrationsskema)

 • • Nødregistrering af journaloptagelse

 • • Nødregistrering af procedurenotat

 

På AMA tilføjes:

 • • Nødregistrering af sygeplejehandlinger

 • • Nødregistrering af sygeplejestatus

 

Nødprocedure – hvordan?

 1. 1. Den relevante dokumentation skrives i nødregistreringsskemaerne, og der tages kopi af Nødjournalen.

 2. 2. Kopien opbevares i afsnittet med henblik på indskrivning i Clinical Suite ved førstkommende lejlighed (se ”Indskrivning af nødjournal i Clinical Suite” nedenfor).

 3. 3. Originalen medgives patienten videre i systemet.

 4. 4. Det afsnit, der skal modtage en patient med Nødjournal informeres pr. telefon om, at der er foretaget nødregistrering på patienten. Husk at notere alias på det personale, der modtager besked herom.

 

Indskrivning af nødjournal i Clinical Suite og OPUS

Akutmodtagelsen

I Akutmodtagelsen indskrives nødjournalen i Clinical Suite og Opus, så snart systemet igen er i drift.

 • • Dokumentationspligten for indskrivning af nødjournal i Clinical Suite påhviler sekretærerne, og der lægges kopi til indskrivning i bakke ved skranken.

 • • Dokumentationspligten for indskrivningen af nødjournalen i Opus påhviler personalet i ATC.

Akutlægen/medicinsk TBV i forhold til registrering af ordinationer og sygeplejersken (forløbskoordinatoren) i forhold til registrering af ophældning og administration.

Kopi lægges i bakken ved pulten.

Forløbslederen kan uddelegere denne opgave til en af sygeplejerskerne i afsnittet, men er ansvarlig for at arbejdet bliver udført.

 

AMA

I AMA indskrives nødjournalen i Clinical Suite og Opus, så snart systemet igen er i drift.

 • • Den sygeplejerske, der har ansvar for patienten, har også ansvar for at opdatere dokumentation af sygeplejen, og det kan således blive nødvendigt at overgive indskrivning af nødjournaler til en kollega.

Er patienten udskrevet eller overflyttet til andet afsnit, er det ansvarshavende sygeplejerske, der fordeler indskrivningsopgaver til øvrige kollegaer.

 • • Nødjournaler lægges i dueslag tilhørende patientstuenummer eller på midterste vagtkontor, hvis patienten er udskrevet. Det er vigtigt, at skemaet (nødprocedure for sygeplejedokumentation) er udfyldt.

 • • Indlæggende læge eller læge der går gennemgang er ansvarlig for at medicinen dokumenteres i OPUS. Sygeplejerske i ATC er ansvarlig for registrering af ophældning og administration som ovennævnte procedure.

 

Formål

Dette dokument beskriver de nødprocedurer, der træder i kraft i Akut- og traumecenteret (ATC), når det ikke er muligt at dokumentere sygepleje i Clinical Suite og/eller Opus. Dette kan forekomme enten i forbindelse med planlagt opgradering af systemet eller i forbindelse med systemnedbrud.

 

Reference

Nødprocedure EPJ