Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering af vanskelig luftvej

Formål

Formaliseret handlemåde, når man har haft en patient med vanskelig luftvej, som sikrer registrering af dette, samt at patienten bliver udstyret med advarselskort.

Definition af begreber

Vanskelig luftvej: Anæstesiologen har haft problemer med at intubere, maskeventilere eller på anden måde at holde frie luftveje på anæsteseret patient.

Beskrivelse

Efter vanskelig luftvej gøres følgende:

  1. 1. Udfyld og beskriv klart og tydeligt på anæstesiskemaet, hvad der er gjort og iagttaget. Kladden til registrering af vanskelig luftvej i DAD benyttes også til registrering (er i plastlomme på "akut vanskelig luftvejs-bordet")

  2. 2. Registrer vanskelig luftvej i DAD

  3. 3. Anæstesilægen laver notat til patientens journal eller skriver direkte i patientens journal i CCS

  4. 4. Kopi af anæstesijournal, notatet til journalen samt kladden til registrering af vanskelig luftvej i DAD og eventuelt yderligere beskrivelse afleveres til administrativ sekretær på Aalborg UH Thisted - husk at anføre patientens adresse.

  5. 5. Sekretæren og ledende overlæge i Anæstesiafsnittet udfærdiger herefter advarselskort og informationsbrev til patienten

Referencer

PRI-dokument: ”Præoperativ luftvejsvurdering

PRI-dokument: ”Uventet vanskelig intubation

Dansk Register for Vanskelig Luftvej

Dansk Register for Vanskelig Luftveje – advarselskort