Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Priming af kardioplegisæt

Formål

Korrekt klargøring af kardioplegisystemet, så patientens hjerte kan kardioplegiseres sikkert og tilstrækkeligt.

Definition af begreber

ECC: ekstrakorporal cirkulation

HCU: Heater Cooler Unit

Kardioplegi: Bruges til at give hjertelammelse, her bevidst tilvejebringelse af midlertidigt hjertestop.

Kardioplegisæt: Slangesæt med varmeveksler til at administrere kardioplegi under ECC.

Kpl: forkortelse til kardioplegi

Beskrivelse

Kardioplegisæt

  • • Terumo Capiox

  • • Sorin CSC14

  • • andre modeller/producenter kan være til afprøvning

Opsætning

Kardioplegisættet er inkluderet i vores custompacks og monteres ifm. samling af hjertelungemaskine. Kpl-pumperne på alle vores hjertelungemaskiner er dobbeltpumper – pumpe A alias ”Master” er til blod, pumpe B alias ”Slave” er til kpl-væske. Flowet reguleres via pumpe A, pumpe B følger med i den ønskede ratio, som kan indstilles i kpl-modulet.

  • • Monter kardioplegisættets varmeveksler på holderen.

  • • Blodslangen, som er sidegren til recirkulationsslangen, lægges ind i pumpe A og kobles til kardioplegisættet

  • • Monter purgelinjen på en filtreret inlet på kardiotomireservoiret.

  • • Monter tryklinien med trykdome på kardioplegitransduceren.

  • • Sæt temperaturføleren i temperaturporten på varmeveksleren.

Priming

  • • Luk plastikklemmen på kardioplegivæskeslangen (slangen med spike) lige før y-stykket, os sæt en tang på outlet fra varmeveksleren (slangen til patienten).

  • • HCU kobles til varmeveksler (IN øverst og UD nederst) og tændes, temperatur 3-5C. Flow i slangerne kontrolleres. Sluk HCU til kardioplegi igen, så der ikke primes med kold væske. Husk at tænde igen efter priming. Alternativt varm HCU-vand i kpl-kredsløbet til 37C. og køl ned igen efter endt priming.

  • • Tjek i indstillinger, at ratio er sat til 4:1.

  • • Kontroller kørselsretning på begge pumper.

  • • Du kan starte kpl-pumpen efter du har primet recirkulationsslangen i det store system, så at kardioplegisættet fyldes med primingvæske fra oxygenator. Du kan lade pumpen køre lige så stille mens du primer videre i det store system, eller du kan lukke pumpen indtil du er klar til det næste punkt.

  • • Slangen med spike kobles til en tom Ringer-pose. Åben plastikklemmen og sæt en tang mellem y-stykket og varmevæksleren, og fyld slangen retrogradt ved at køre med kpl-pumpen. Kør indtil, at du har tømt alt overskydende primingvæske fra kardiotomireservoiret op i den tomme Ringer-pose.

  • • Den fyldte kardioplegislange lægges ind i pumpe B. Fjern peanen efter Y-stykket, og prime varmevæksleren fri for luft ved at køre med kpl-pumpen.

  • • Tjek okklusivitet på begge pumper.

  • • Skift Ringer-posen til kardioplegivæske. Ringer-posen kan bruges som ekstra væske under perfusion.

  • • Kardioplegislangen fra lejet kobles til og fyldes ved at køre med kpl-pumpen. Før det, kan kardioplegivæske blandes ved at køre via recirkulationslinjen et stykke tid.

Tjek før induktion

  • • indstilling af kardioplegimodul (ratio 1:4)

  • • klemmen på kardioplegislangen lukket op

  • • pumpernes kørselsretning

  • • temperatur på heater-cooleren max. 5°C