Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til barn med infektion

 

Formål

At sygeplejersker kan observere og pleje et barn, der er til observation for infektion eller har en verificeret infektion.

Se: Sepsis neonatorum

 

Særlig opmærksom på øget risiko for smitte fra fødslen hvis:

  • • Tidligere barn med invasiv GBS infektion

  • • Mor er koloniseret med GBS

  • • Mor har haft vandafgang mere end 18 timer

  • • Mor er inficeret med temperatur > 38 grader C

  • • Præterm fødsel

  • • I øvrigt fokus på smitterisiko ved invasive procedurer og nosokomiel spredning

 

Risiko for udvikling af infektion hos det koloniserede barn øges hvis:

  • • Barnet er GA < 35 uger, da risikoen for GBS sygdom er 10-15 gange større end hos ældre børn

  • • Barnet aspirerer under fødslen

Børn født af mødre fra en af risikogrupperne skal observeres 48 timer efter fødslen.

 

Profylakse

Antibiotika til mor under fødslen og helst mindst 4 timer inden forventet fødsel.

 

Kliniske observationer

Symptomerne på en infektion kan variere fra helt vage, enkelte symptomer til at barnet i stigende grad er påvirket i alle organsystemer. Det er nødvendigt at reagere på selv de svageste tegn, da lette symptomer kan være tegn på en alvorlig infektion. Desuden kan børnene hurtigt blive generelt påvirkede.

 

Organsystem

Symptomer

Cerebralt

Irritabilitet, utrøstelig gråd, sitren, flagren, kramper, sløvhed, svag reaktion på stimuli

Motorisk/cerebralt

Hyperton/hypotont bevægemønster. Knyttede eller strittende hænder og fødder. Opistotonus.

Respiratorisk

Tachypnø, overfladisk respiration, knirken, indtrækninger – RDS.

Cirkulatorisk

Labil temperatur, perifer kold, labilt BT og heraf nedsat cirkulation, bleg/grå/gusten hudfarve, cyanose, bradycardi

Abdominalt

Vanskeligt at rumme maden pr os pga forsinket ventrikeltømning, gylpen, opkast, aspirater, opdrevet abdomen, kartegninger

 

Ved klinisk mistanke om infektion tages flg. Blodprøver:

CRP, ABL (Hgb, BS), L+D og trombocytter

 

Inden opstart af antibiotisk behandling:

Der laves bloddyrkning, hvilket gøres i forbindelse med dropanlæggelse. Efter ordination tages røntgen af thorax, laves lumbalpunktur, tages trachealsekret, ventrikelaspirat og urindyrkning. Ved urindyrkning anvendes midtstråleurin, urin fra nyanlagt blærekateter eller urin fra suprapubisk kateter.

 

Monitorering

Barnet installeres i kuvøse med temperaturføler

Vitale værdier monitoreres med puls, respiration, EKG, SaO2, og efter ordination, med BT og transcutan O2 og CO2

 

Behandling

Antibiotisk behandling gives ofte efter de kliniske tegn og justeres efter undersøgelsessvar. Antibiotika kan gives intravenøst og der anlægges adgang oftest som PVK alternativt CVK/NVK.

Se: Dropanlæggelse og pleje

 

Valg af antibiotika og behandlingslængde

Se link: Sepsis neonatorum

Se-Genta måles, hvis behandlingen fortsætter ud over tre døgn, tages umiddelbart inden 4. dosis hos mature børn og i 3. døgn hos præmature. Tilstræbt dalværdi ≤ 0,5.

Behandling i øvrigt

Barnet kan have brug for understøttende behandling i forhold til alle organsystemer f.eks. behandling med CPAP, respirator, inotropi, væskebehandling.

 

Ernæring

Vær opmærksom på, at barnet kan have forsinket ventrikeltømning og hermed nedsat optagelse af væske og næring pr os. Det er vigtigt, at barnet får sin fulde døgnmængde og der kan være behov for i.v. væske og TPN.

 

Skærming

Barnets CNS påvirkes af infektion og reagerer som ved overstimulering. Derfor er det vigtigt at skærme barnets sanser i forhold til blandt andet lys, lyd og unødvendig manipulation. Barnet kan stadig ligge hud-mod-hud og skærmes af forældrene under hensyntagen til dets tilstand. Det er sygeplejerskens ansvar at være opmærksom på, hvordan barnet reagerer og om barnets tilstand ændres.

 

Overflytning

De sidste par dage af antibiotika-behandling kan barnet, hvis det er helt upåvirket, overflyttes til barselsafsnittet, hvis mor stadig er indlagt der. Det er fortsat Neonatalafsnittet, der har ansvaret for og som giver barnet antibiotikabehandling.

 

Referencer

Se: Sepsis neonatorum

"Neonatologi - Det raske og det syge nyfødte barn", Birgit Petersen, Mette Arrøe, Ole Pryds, Forlag Arnold Busch, 3. udgave, København 2008.