Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

GU lejring

 

Formål

Formålet er at lejre patienten, så operationen kan udføres, og undgå lejringsskader, med hensyntagen til patientens blufærdighed.

 

Definition på lejringsskade:

”En degenerativ forandring i biologisk væv pga. kompressions- eller forskydnings- kræfter”. Skaden kan være lokaliseret til hud, muskler, nerver eller led og er betinget af tryk eller træk (s. 147, operationssygepleje, Annette Kolding Rørvik og Susanne Sebens).

 

Beskrivelse

GU lejring i almindelige GU holdere.

Mobil leje på OP 4.

  1. 1. Klargøring af lejet

  2. 2. Lejring af patienten

  3. 3. Sygeplejehandlinger/omsorg ved lejring

 

Ad 1

Begge armborde indstilles passende. Man skal især være opmærksom på forskelle i højde imellem leje og armbræt, samt at anæstesi bøjlen ikke trykker på overarmen. En benholder kan monteres, inden patienten lejres. GU holderen fikseres på fastsiddende skinne på lejet.

 

Ad 2

Patienten går selv ind på stuen om muligt og hjælpes til rette på lejret. Evt. skammel. Patienten udspørges om fysiske forhold, der skal tages hensyn til ved lejring.

Vigtigt, at patienten lejres så tæt på kanten af lejet, hvor det deles til GU leje.

Patientens ben anbringes i benholderne og rettes til i samarbejde med patienten – ca. 90 grades fleksion i knæ. Obs. polstring på benholderne – ingen stål mod patientens hud.

Fodenden af lejet løsnes og skubbes ind under den midterste del af lejet, til der høres et klik - herved fastlåses fodenden. (Obs. anæstesisygeplejerskens knæ)

 

Ad 3

Varme tæpper lægges på lejet, når patienten kaldes.

Patienten hjælpes tilrette på lejet, evt. skammel.

Patienten dækkes med tæpper af hensyn til patientens blufærdighed og risiko for afkøling.

Skjorte og lagen rettes/glattes (hindre friktion, tryk, vand/blod på tøj). Armborde rettes til i samarbejde med patienten og anæstesisygepl. for at undgå skader på patientens arme og skuldre.

 

Referencer

Håndhygiejne 2.1

Generel hygiejne på operationsstuen 6.1

Præoperative retningslinjer 6.1

Rengøring og klargøring af operationsstue 6.1

Trafik og adfærd på operationsafsnit 6.1

Overordnede lejringsprincipper på Mave Tarmkirurgisk Speciale - operationsafsnit

Sikker kirurgi

Mærkning,transport og udpakning … 8.1.

Opdækning, desinfektion og afdækning til operation 6.1

Klargøring af patient til opvågningsafsnit