Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

7-vagtens arbejdsopgaver - AKO

 

 

Beskrivelse

Opgaven varetages af det personale, som møder kl. 7 i AKO.

Rengøringsopgaven på OP udføres, når operationsstuen er rengjort af rengøringspersonalet og inden dagens første procedure. Opgaverne varetages jf. de lokale serviceaftaler og rummets hygiejneprofil.

 

Beskrivelse af arbejdsopgaver på OP-stuerne (hygiejneprofil 5)

Der ryddes op, sættes på plads og tændes for varmen i forum.

Teknisk udstyr, operationslamper samt alle vandrette overflader med mikrofiberklud, engangsklud med egnet rengøringsmiddel eller engangsklud med desinfektionsmiddel (ethanol 70-85%) for at fjerne eventuelt støv.

 

  • • Søjlen

  • • Borde

  • • Diverse ledninger

  • • Skærme

  • • Lamper

  • • PC-skærme aftørres

  • • Tastaturer afsprittes

 

Mandag, onsdag og fredag

Gennemstiksskabets nederste hylde aftørres stue, B, C og G

 

Skyllerum, Endoskopien

Skoper, som henstår fra vagten i skop-vaskemaskinen, vaskes om maskinelt.

 

Definition af begreber

Hygiejne profil 5 :

Specielt renhedskrævende lokaler, hvor rengøringen har til formål at fjerne/minimere risikoen for spredning af smitstof ved direkte eller indirekte kontakt. NIR Rengøring CEI 1. udgave 2015 12 Her er tale om lokaler hvor patienter behandles, udstyr genbehandles eller lokaler, hvor der er en høj risiko for, at der kan ske smitte fra patient til patient, som følge af den funktion, der udføres i lokalet

 

Formål

At beskrive 7-vagtens arbejdsopgaver i AKO.

At rengøringsopgaverne varetages jf. de hygiejniske retningslinjer

 

Referencer

Generel serviceaftale for Regionshospital Nordjylland, Serviceafdelingen, Rengøring. (rn.dk)

Rengøring operationsstue i Hjørring. (rn.dk)

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER

FOR DET PRÆ-, PER- OG POSTOPERATIVE OMRÅDE

NIR Operativt 2020 Udgave 2 (ssi.dk)

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER, FOR RENGØRING I HOSPITALS- OG PRIMÆRSEKTOREN, HERUNDER DAGTILBUD OG SKOLER

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring i hospitals og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler (ssi.dk) - afsnit 3.3

Forholdsregler for det præ, per og postoperative område (6.1) https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx#a_Toc99620249

Rengøring og håndtering af endoskoper AKO - sygeplejeopgaver (rn.dk)