Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Alkoholmisbrug

 

FORMÅL:

At beskrive hvorledes Skagen Gigt – og Rygcenter (SGR) tager hånd om screening og intervention overfor træningsgæster (TG) med et alkoholforbrug udover Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

DEFINITION AF BEGREBER:

 

Sundhedsstyrelsen præciserer, at kvinder kun bør drikke op til 7 genstande om ugen, og at mænd skal holde sig under 14 genstande om ugen (7/14).

7/14 skal markere hvilket niveau man skal holde sig under, hvis man vil sikre sig, at forbruget kun giver en lille risiko for helbredsskader. Det giver en bedre mulighed for at vælge den livsstil og risiko de enkelte ønsker at udsætte sig for.

Intet alkoholforbrug er risikofrit og risikoen for kræft bliver større, jo mere man drikker. Samtidig peger dokumentationen på, at midaldrende og ældre kan have en hjertebeskyttende effekt af en lille smule alkohol.

Et lavrisikoforbrug på 7/14 angiver et forbrugsniveau, hvor man får glæde af de formodede hjertebeskyttende effekter, uden at kræftrisikoen bliver for stor.

Ved et alkoholforbrug over 14/21 opfordres sundhedspersonalet til at vurdere, om der er behov for en kort intervention hos den praktiserende læge eller henvisning til alkoholbehandling.

 

BESKRIVELSE:

SGRs visitationsregler er klare i forhold til, at TG bl.a. skal være selvhjulpen og at konkurrerende lidelse ikke må overskygge henvisningsdiagnosen, herunder en misbrugsproblematik.

 

Ved første lægesamtale eller sygeplejerskes KRAM-samtale, spørges der ind til alkoholforbrug og dette noteres i journalen.

Oplyser TG, at vedkommende drikker mere end de 14/21 genstande om ugen, tages der en snak om, at dette ikke er hensigtsmæssigt i forhold til de generelle sundhedsrisici, men også, at det er svært foreneligt med træningsopholdet her. Vedkommende skal kunne deltage i tilbuddene på lige vilkår med andre TG’er.

 

Oplever vi under opholdet, at en TG muligvis har et alkoholproblem, konfronteres vedkommende med vores mistanke, og der tilbydes hjælp, hovedsageligt efter endt ophold, enten via egen læge eller andre tilbud i hjemkommunen.

TG informeres desuden om alkoholsiden på sundhed.dk

 

REFERENCER:

Sundhedsstyrelsen

https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/livsstil/alkohol/