Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Alkoholmisbrug

At beskrive hvorledes Skagen Gigt – og Rygcenter (SGR) tager hånd om screening og intervention overfor træningsgæster (TG) med et alkoholforbrug udover Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

DEFINITION AF BEGREBER:

 

Anbefalinger om alkohol

Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred

 Er du 18 år eller over?

  • • Højst 10 genstande om ugen

  • • Højst 4 genstande på samme dag

 Er du under 18 år?

  • • Lad være med at drikke alkohol

 Er du gravid, eller prøver du at blive det?

  • • Lad være med at drikke alkohol

 Ammer du?

  • • Vær forsigtig med at drikke alkohol

 

Sundhedsstyrelsen præciserer, at kvinder og mænd kun bør drikke op til 10 genstande om ugen.

10 genstande skal markere hvilket niveau man skal holde sig under, hvis man vil sikre sig, at forbruget kun giver en lille risiko for helbredsskader. Det giver en bedre mulighed for at vælge den livsstil og risiko den enkelte ønsker at udsætte sig for.

Intet alkoholforbrug er risikofrit og risikoen for kræft bliver større, jo mere man drikker. Samtidig peger dokumentationen på, at midaldrende og ældre kan have en hjertebeskyttende effekt af en lille smule alkohol.

Et lavrisikoforbrug på under 10 genstande angiver et forbrugsniveau, hvor man får glæde af de formodede hjertebeskyttende effekter, uden at kræftrisikoen bliver for stor.

BESKRIVELSE:

SGRs visitationsregler er klare i forhold til, at TG bl.a. skal være selvhjulpen og at konkurrerende lidelse ikke må overskygge henvisningsdiagnosen, herunder en misbrugsproblematik.

 

Ved første lægesamtale eller sygeplejerskes KRAM-samtale, spørges der ind til alkoholforbrug og dette noteres i journalen.

Oplyser TG, at vedkommende drikker mere end de 10 genstande om ugen, tages der en snak om, at dette ikke er hensigtsmæssigt i forhold til de generelle sundhedsrisici, men også, at det er svært foreneligt med træningsopholdet her. Vedkommende skal kunne deltage i tilbuddene på lige vilkår med andre TG’er.

 

Oplever vi under opholdet, at en TG muligvis har et alkoholproblem, konfronteres vedkommende med vores mistanke, og der tilbydes hjælp, hovedsageligt efter endt ophold, enten via egen læge eller andre tilbud i hjemkommunen.

Der kan henvises via henvisningsfanen i EPJ, se evt. vejledning her:

Henvisninger til kommunal forebyggelse (rn.dk)

 

 

REFERENCER:

Sundhedsstyrelsen

Alkohol, fakta - Patienthåndbogen på sundhed.dk

Udmeldinger om alkohol - Sundhedsstyrelsen