Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RadioFrekvensAblation (RFA)

 

Teknisk set er her der tale om en varmebehandling af processer i forskellige organer, men aktuelt her på Aalborg Sygehus foretager vi foreløbig kun RFA-behandling af metastaser i leveren, og kun metastaser efter cancer i colon eller rectum.

Formålet er at varmebehandle processen, så cellerne dør.

 

Når man ved CT-skanning af patienten, enten forud for operationen for kolorektal cancer, eller ved efterfølgende kontroller finder levermetastaser, som vil være egnede til behandling, henvises patienten til forudgående ultralydsskanning. Denne ultralydsskanning foregår som oftest med injektion af ultralydkontrast (SonoVue).

Hvis vi ved denne ultralydsskanning kan identificere metastaserne, og samtidig kan finde egnet indstikssted enten perkutant eller i forbindelse med operation, altså peroperativt, vil det af vores beskrivelse fremgå, at patienten er ”egnet til RFA-behandling”.

Uanset om behandlingen foregår perkutant eller peroperativt, foregår den altid på OP og i generel anæstesi.

Ved hjælp af ultralydsapparatet placeres en elektrode i metastasen i leveren, og der påsættes kontaktplader på hvert lår.

Elektroden i leveren samt kontaktpladerne forbindes til RFA-apparaturet, som sender strømimpulser igennem dette system, hvor ved protonerne i vævet omkring spidsen af nålen i leveren sættes i svingninger, og dette frembringer varme. Nålen er altså ikke i sig selv varm. Den er faktisk vandkølet og har en temperatur under indgrebet på ca. 18-20 grader, mens det tilstræbes, at vævet varmebehandles (koaguleres) med en temperatur på 55-70 grader.

Man behandler i 12 minutter i hvert område. Dvs. hvis der er tre metastaser, behandler man først en metastase i 12 minutter, flytter nålen og behandler den næste metastase 12 minutter osv.

Normalt har vi meget få komplikationer til disse indgreb. Komplikationerne består oftest i forbrændinger af nærliggende væv/organer.

Ved metastaser der ligger tæt på højre diaphragmakuppel, kan man få påvirkning af denne og pleuraekssudat på højre side, enkelte gange med blødning i højre pleura. Hvis metastaserne ligger tæt på galdeblæren, kan man få forbrændinger af galdeblærevæggen og galdeblæren må fjernes. Oftest vil man forud for indgrebet fjerne galdeblæren, hvis der ligger metastaser tæt på denne.

Hjertet og blodkarrene i leveren er ikke noget problem, idet gennemstrømningen af blod bærer varmen væk fra disse organer, således at de faktisk ”køler sig selv”, hvorfor vi normalt ikke ser læsioner af kar. Karrene kan derimod være et problem, hvis der ligger metastaser klos på karret, fordi blodgennemstrømningen gør, at vi ikke kan få høj nok temperatur til at koagulere metastasen. Dette giver mulighed for recidiv/ikke-behandlet rest-metastase.

Efter behandlingen kan patienten typisk udskrives efter 24 timer, hvis der er tale om perkutan behandling.

Hvis der er tale om peroperativ behandling, kan patienten udskrives efter sædvanligt postoperativt regime.

Patienterne overgår herefter til et planlagt kontrolregime for RFA-behandling. Det indebærer CT skanning efter 1 måned, 4 måneder, 8 måneder, 12 måneder – og herefter hvert halve år.

Hvis patienterne i kontrolfasen får fornyede levermetastaser, vil man oftest kunne udføre fornyet RFA-behandling, og kontrolprogrammet nul-stilles, altså man starter forfra på kontrolprogrammet.

 

Tekniske betegnelser:

 

RFA  Radiofrekvens ablation.

 

SoneVue Ultralydkontrast af fabrikatet SonoVue, fremstilles af Bracco i Italien.

Tripple-elektrode/

Cluster-elektrodeEn elektrode der består af tre nåle, i stedet for den sædvanlige ene nål. De tre nåle er bygget sammen til én enhed, og kan ablatere et større område end en enkelt nål.

KernetemperaturDen temperatur vi måler i kernen af det ablaterede område efter, at ablationen er færdig. Tallet indgår i behandlingsskemaet.