Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Reversering af forhøjet INR ved behandling med vitamin K-antagonist (VKA)

 

Beskrivelse

 

Metoder til reversering af VKA-behandling

Nedenstående metoder kan avendes til reversering af VKA-behandling:

Reverseringsmetode

Tid til fuld effekt

Bemærkninger

Seponering af VKA

≥3 døgn

VKA har lang halveringstid

Vitamin K

1 ½ døgn

Langsom syntese af koagulationsfaktorer

Frisk Frosset Plasma

2 timer

Optøning, infusion af stort volumen

Rekombinant faktor VIIa

[partiel effekt]

Stadig mangel på FII, FIX og FX

Protrombinkomplekskoncentrat

10 minutter

Alle manglende faktorer er til stede

Ref. ´Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase´ 2016

 

Vitamin-K

Der gives 2-5 mg vitamin-K i.v eller p.o. Ved ønske om langvarig reversering kan gives 10 mg. Begyndende effekt af vitamin-K ses 4-6 timer efter i.v. injektion og efter 6-8 timer ved p.o. administration. Fuld effekt indtræder efter 36 timer.

 

Frisk-frosset plasma (FFP)

FFP kan revertere VKA-behandlingen. Effekten indtræffer mindre hurtigt i forhold til PCC og det kan være svære at ramme et præcist INR niveau. Der gives 20 – 30 ml FFP/kg

Protrombinkomplekskoncentrater (PCC)

Med PCC (Octaplex®) kan man hurtigt og effektivt neutralisere den antikoagulerende effekt af VKA. Octaplex® leveres i hætteglas med 500 IE faktor IX og omtrent samme indhold af de øvrige vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer.

Indholdet opløses hurtigt i de 20 ml medfølgende solvens og er herefter klar til i.v injektion. Octaplex® bør som andre plasmaprodukter gives langsomt i.v (1 ml/min) de første minutter under observation for eventuelle sjældne overfølsomhedsreaktioner. Injektionshastigheden kan gradvis øges til 2 – 3 ml/min. Kun i akutte tilfælde hvor indgiftstiden er vital øges indgiftstiden optil 5-10 ml/min.

Dosis afhænger af vægt, initial INR og ønsket INR.

Indikation

Reversering af VKA behandling ved massiv blødning, intracerebral blødning og uopsættelig kirurgi.

Monitorering ved anvendelse af PCC

INR bør kontrolleres 10 minutter efter afsluttet infusion, idet enkelte patienter ikke responderer på behandlingen og igen efter 4, 8, 12, 24 og 48 timer med henblik på evtuel infusion af FFP (10-15 ml pr. kg legemsvægt) eller fornyet PCC infusion, hvis INR fortsat ligger for højt. Effekten af PCC ophører efter 6-8 timer og der er på dette tidspunkt endnu ikke fuld effekt af vitamin K.

 

C:\Users\f7rc\Desktop\Unavngivet.png

 

Kontraindikationer

Kendt allergi overfor Heparin eller sygehistorie med heparin induceret trombocytopeni. Octaplex indeholder Heparin.

 

Relative kontraindikationer

Grundet højere risiko for tromboemboliske komplikationer skal der vises særlig agtpågivenhed ved DIC, svær leversygdom, levertransplanterede og akut koronarsygdom.

 

Bivirkninger

Allergisk eller anafylaktisk reaktion (aldrig observeret). Mulig overførsel af ikke kappebærende vira. Dannelse af cirkulerende antistoffer mod koagulationsfaktorerne i PCC, hvilket medfører klinisk dårligt respons. Tromboserisiko er lav ved anvendelse af de nedenfor anbefalede doser. Feber. Hovedpine. Forhøjede levertransaminaser. Tromboemboliske komplikationer og DIC, specielt ved gentaget dosering.

 

 

Dosering af Octaplex® ved reversering af VKA-behandling:

 

Ønsket INR

<1,5

1,5-2,5

2,0-3,0

Initial INR

1,5-2,0

2,1-2,5

2,6-3,0

3,1-4,0

>4,0

2,6-3,0

3,1-4,0

>4,0

3,1-4,0

>4,0

40-49 kg

500 IE

1000 IE

1000 IE

1000 IE

1500 IE

500 IE

500 IE

1000 IE

500 IE

500 IE

50-59 kg

500 IE

1000 IE

1000 IE

1500 IE

1500 IE

500 IE

500 IE

1000 IE

500 IE

500 IE

60-69 kg

1000 IE

1000 IE

1000 IE

1500 IE

2000 IE

500 IE

1000 IE

1000 IE

500 IE

1000 IE

70-79 kg

1000 IE

1000 IE

1500 IE

1500 IE

2000 IE

500 IE

1000 IE

1500 IE

500 IE

1000 IE

80-89 kg

1000 IE

1500 IE

1500 IE

2000 IE

2500 IE

500 IE

1000 IE

1500 IE

500 IE

1000 IE

90-99 kg

1000 IE

1500 IE

1500 IE

2000 IE

2500 IE

1000 IE

1000 IE

1500 IE

500 IE

1000 IE

≥100 kg

1500 IE

1500 IE

2000 IE

2500 IE

2500 IE

1000 IE

1000 IE

1500 IE

500 IE

1000 IE

Ref. ´Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase´ 2016

 

Ordination og konferering

Behandlingen kan altid konfereres med Klinisk Immunologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

PCC (Octaplex®) rekvireres ved telefonisk kontakt til blodtypelaboratoriet, Syd (tlf: 9766 5550) og ordineres i samråd med Blødningsvagt.

Definition af begreber

VKA: Vitamin K-antagonist

Formål

Reversering af forhøjet INR ved behandling med vitamin K-antagonist (VKA)

Referencer

Ref. ´Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase´ 2016