Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure for optimering af billedkvalitet og dosis

Billeddiagnostisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

 

Formål

Proceduren skal følges for at røntgenafdelingen til stadighed foretager de nødvendige undersøgelser med lavest mulig patientdosis uden tab af diagnostisk information.

 

Ansvarsforhold

For udarbejdelsen: Den ansvarlige fysiker

For vedligeholdelsen: Den ansvarlige fysiker

For realiseringen: Den ansvarlige leder og den ansvarlige fysiker

For godkendelsen: Den ansvarlige leder og den ansvarlige fysiker

Generel beskrivelse af hvem der skal følge proceduren: Det er den ansvarlige leder og den ansvarlige fysikers opgave at følge denne procedure.

 

Gyldighedsområde

Proceduren gælder for alle røntgenapparater under den ansvarlige leders ansvar.

 

Procedurebeskrivelser

På systematisk vis skal alle undersøgelser der udføres ved hjælp af røntgenstråling vurderes med henblik på reduktion af stråledosis til patienten uden tab af diagnostisk information.

 

Dette er særligt vigtigt for røntgenundersøgelser der enten har et stort volumen (så som konventionelle thoraxundersøgelser), giver store doser (så som CT- og gennemlysningsundersøgelser) eller udføres på børn samt mamma.

 

Optimeringen af dosis kan initieres af enten den ansvarlige leder eller den ansvarlige fysiker.

 

Optimeringen er påkrævet

  • • Ved indførelse af nyt apparatur

  • • Ved indførelse af nye undersøgelsesmetoder

  • • Ved identifikation af billedkvalitetsmæssige eller dosismæssige afvigelser

 

Optimering bør gennemføres:

Når regionale, nationale eller internationale studier påviser metoder til reduktion af stråledosis til patienten uden tab af diagnostisk relevant information.

 

Arbejdsgang ved optimering:

  1. 1. Den ansvarlige fysiker og den ansvarlige leder aftaler optimering af en specifik undersøgelse.

  2. 2. Den ansvarlige leder finder billeder af gennemførte undersøgelser af standardpatienter, der er repræsentative for de patologier der ønskes diagnosticeret.

  3. 3. Den ansvarlige fysiker generer elektronisk støj i billederne til simulering af forskellige grader af dosisreduktion.

  4. 4. Den ansvarlige leder vurderer billederne og afgør den tilladelige dosisreduktion.

  5. 5. Den ansvarlige fysiker skal dokumentere hvilke undersøgelsesparametre der er ændret ved optimeringen, hvilken dosisreduktion dette giver, samt resultatet af den ansvarlige leders vurdering. Billedmaterialet (originalt og optimeret) skal gemmes i anonymiseret form.

  6. 6. Den ansvarlige leder udpeger en eller flere testpatienter, hvor den valgte dosisreduktion gennemføres, og vurderer, om billedkvaliteten er tilstrækkelig god.

  7. 7. Godkendes billedkvaliteten, skal de nye undersøgelsesparametre implementeres på alle sygehuse via kvalitetshåndbogen. Den ansvarlige fysiker fremsender de nye undersøgelsesparametre til kvalitetskoordinatoren, der sætter en opdatering af undersøgelsesprotokollen i værk.

 

Dokumentation, arkiv

Dokumentation for de foretagne optimeringer arkiveres elektronisk sammen med billedmaterialet på den ansvarlige fysikers netværksdrev i minimum 10år. En oversigt over optimeringsarbejdet gemmes samme sted og opdateres løbende.