Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kollaterale ligamentlæsioner

 

Formål

Instruksen tilsigter korrekt behandling af kollaterale ligamentlæsioner.

 

Definition af begreber

Mediale kollaterale ligamentlæsioner er en hyppig læsion efter akut knæledsforvridning. Laterale læsioner er sjældne.

Ligamentlæsionerne bør af hensyn til diagnostik og behandling gradinddeles i:

Grad 1 = Ømhed, ingen påviselig klinisk løshed på strakt eller let flekteret knæ.

Grad 2 = Ømhed, ingen påviselig løshed på strakt knæ. Ligamentstop.

Disse to læsionstyper udgør en enhed og diagnostik og behandling følges ad.

Adskilt herfra er

Grad 3 = Ømhed, påviselig klinisk løshed på strakt knæ og eventuelt anteromedial eller anterolateral instabilitet.

 

Beskrivelse

Undersøgelser:

Der optages detaljeret traumeanamnese. Hyppigst et valgustraume med mindre rotation og oftest forårsaget af en ydre påvirkning ind imod ydersiden ved de mediale læsioner og ind imod medialsiden ved de laterale læsioner. Knæleddet er oftest flekteret i traumeøjeblikket. Hyppig skade ved kontaktidræt.

Ømhed langs ligament, proksimale og/eller distale fæste. Undersøges for ledansamling. Ved mistanke om hæmatron er der sandsynligvis en større intraartikulær skade (ACL, patellaluksation). Der skal kun aspireres ved mistanke om infektion.

Stabilitetsundersøgelse:

Sideinstabilitet undersøges på strakt knæ. Forreste skuffeløshed ved 90 graders fleksion, 20 graders fleksion (Lachmann test), og hvis klinisk muligt undersøges for rotationsløshed (Pivot Shift).

 

Differentialdiagnoser:

Fraktur udelukkes klinisk eller ved røntgen. < 15 år observation for eminentia afrivning. > 50 år observation for fraktur i laterale tibiakondyl. Vær liberal med røntgenundersøgelse af disse to patientgrupper. Anden ligamentskade eller menisklæsion. Patellaluksation eller subluksation.

 

Behandling:

Grad 1 og 2 ligamentlæsionerne: Behandles med støttebind. Individuelt behov for krykkestokke. Må i øvrigt godt belaste. Må foretage bevægeøvelser indenfor frit bevægeudslag. Kontrol hos egen læge ved behov efter tre uger.

Grad 3 ligamentlæsionerne: Der vil oftest findes hæmartron, hvis der er bevægeindskrænkning. Er der primært ingen hæmartron, men betydelig sideinstabilitet, anlægges en DonJoy-bandage med fri bevægelighed. Må gerne belaste, men dog anvende to krykkestokke.

Patienter med knogleafrivninger lateralt indlægges til MR-skanning en af de nærmeste dage og operation indenfor en uge.

Ved mistanke om knæluksation indlæggelse til akut arteriografi på liberal indikation – ses altid akut af bagvagt.

Ambulante kontroller:

Grad 1 og 2 læsioner: Instrueres i at gå til egen læge efter tre uger. Er der fortsat væsentlige problemer med knæet efter seks til otte uger, kan egen læge genhenvise til subakut ambulant forundersøgelse med henvisning til, at patienten er set i skadestuen seks til otte uger tidligere.

Grad 3 læsion: Alle skal sættes til ny klinisk kontrol efter to til fire uger med henblik på eventuelt andre læsioner (ACL- og menisklæsioner). Afkræftes disse, foretages anden ambulante kontrol efter seks uger med vurdering af behov for fysioterapeutisk genoptræning. Herefter ambulant kontrol ved behov.