Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Talkum-Pleurodese – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Formål

At inducere en inflammation ved indhældning af en kemisk irritant i pleurahulen, således at lungehinderne klæber og fremtidig pleuraeffusion undgås.
 

Beskrivelse

Indikation:

Hyppigt behov for pleuracentese, oftest ved malignt pleuraeffusion, hvor nærmere diagnostik, fx ved thorakoskopi, ikke anses for indiceret, og hvor den udløsende årsag ikke kan fjernes. Ved fx småcellet lungecancer, mammacancer, ovariecancer, prostatacancer og thyreoideacancer er der mulighed for, at kemoterapi mindsker eller fjerner tendensen til dannelse af pleuravæske.

Forudsætning:

Pleuraeffusionen skal være udtømt, således at lungehinderne er i kontakt med hinanden. Hvis det ikke er muligt, kan anlæggelse af permanent pleuradræn overvejes.
Forventet restlevetid > 3 måneder.

Forventet effekt:

Der kan forventes succesrate omkring 90%, hvis forudsætningerne er optimale.

Bivirkninger:

 • • Smerter.
  Behandles i første omgang med Paracetamol op til 4 g/døgn. NSAID undgås for ikke at hæmme det inflammatoriske respons. Der kan suppleres med Tabl. Mandolgin 50 mg 1-2 tabl. pn op til 8 tabletter/døgn.

 • • Feber.
  Patienten skal advares om, at der kan udvikles influenzalignende symptomer med høj feber i op til 1-2 døgn. Behandles i første omgang med Paracetamol op til 4 g/døgn. NSAID undgås for ikke at hæmme det inflammatoriske respons.

 • • Påvirkning af CRP og leukocytter ses på grund af det inflammatoriske respons.

 • • Øvrige bivirkninger er meget sjældne, men der er set respirationssvigt.

Til behandlingen anvendes:

 • • 5 g sterilt talkum

 • • 100 ml isotonisk NaCl i pose

 • • 250 mg lidokain

 • • 20 ml NaCl (til kontrol af korrekt placering af dræn)

 • • 20 ml´s sprøjte

 • • 60 ml´s sprøjte (luerlock)

 • • 2 kanyler (lyserøde)

 • • Swabs

 • • Handsker

 • • Prop - dræn

Procedure:

 • • 5 g talkum (i form af tørstof) opløses i 20 ml NaCl 0,9% (tages af 100 ml´s posen).
  Blandingen sprøjtes tilbage til de resterende 80 ml NaCl i posen.
  Blandingen tilsættes Lidokain, 3 mg/kg – maks. 250 mg.

 • • Thorax-dræn installeres intrapleuralt, og drænets funktion og placering kontrolleres samtidig ved indgift af NaCl ca. 20 ml. Herefter aspireres med janetsprøjte for at fjerne evt. væske, som er dannet siden seneste røntgenbillede.

 • • Blandingen af talkum, NaCl og lidokain injiceres intrapleuralt.

 • • Thorax-drænet afklemmes, og derefter vende-regime i 3 timer hvor patienten ligger dels i højre/venstre sideleje samt bug- og rygleje.
  Såfremt patienten har problemer med at gennemføre vende-regimet, er dette ikke en kontraindikation, da der ikke foreligger evidens for, at det er nødvendigt.

 • • Derefter åbent thorax-dræn minus sug.

 • • Thorax-drænet fjernes oftest næste dag, eller når produktionen er <150 ml/døgn.

 

 

Kl.

Kl.

Kl.

Rygleje

 

 

 

Syge side ned

 

 

 

Bugleje

 

 

 

Syge side op

 

 

 

Sidde/gå

 

 

 

 

Patientinformation

Patientpjece: Limning af lungehinderne (pleurodese)

 

Referencer