Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udvidet væskebalance

 

Indikation

Procedure

Kilde

 

Udvidet væskebalance forstås som en opgørelse over den totale indgift og de udskillelser patienten har pr. døgn.

Indikation

Udvidet væskebalance ordineres af en læge, ofte på patienter med diarre, patienter med risiko for væskeophobning og den højfebrile patient, der er i risiko for derangeret væskebalance.

Hvis patienten har feber skal man være opmærksom på, at væskebehovet stiger 10-15 % for hver grad temperaturen stiger. Mennesket har normalt behov for 30 ml/kg/døgn.

 

Procedure

Følgende noteres som ”sygeplejehandlinger” i Clinical:

  • • Væskeskema/drikkeseddel

  • • IV-væskeskema – her noteres evt. intravenøs medicin

  • • Diuresemåling og måling, evt. ved at skønne opkast og afføring. A4 seddel med label lægges i skyllerum

  • • Sved (korrigeres afhængig af temperatur, jvf. ovenstående)

Skema til væskebalance (hvidt med grøn kant) lægges forrest i VIPS. Dette udfyldes og regnes sammen af nattevagten, da væskedøgnet starter og slutter ved midnat.

Væskebalancen skal forelægges lægen til stuegang med henblik på daglig vurdering af behov for ordinationsændringer. Kan opgøres hvert halve døgn med henblik på væskeordinationer.

 

Kilde

Grundlæggende Sygepleje 2; Red. Ninna Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt, Eli-Anne Skaug, Munksgaard, 2006