Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdstilrettelæggelse i Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

 

Alle afsnit i Radiologisk Afdeling skal tilrettelægge arbejdet i samspil med medarbejderne under hensynstagen til den bedst mulige anvendelse af økonomi, personaleressourcer og kompetencer. Arbejdstilrettelæggelsen skal så vidt muligt tage hensyn til den enkelte ansattes ønsker i forhold til privatliv og arbejdsliv, så medarbejderne får mulighed for at få indflydelse på egen arbejdssituation.

 

Formål:

Formålet er at arbejdstilrettelæggelsen i Radiologisk Afdeling sikrer den rette balance mellem drift, økonomi, kvalitet, kompetence, ressourcer og arbejdsmiljø.

 

Definition af begreber:

Arbejdstilrettelæggelse: Arbejdstilrettelæggelse af arbejdstiden. Arbejdstiden svarer til det tidsrum, hvori arbejdstageren er på arbejde og står til arbejdsgiverens rådighed under udførelsen af sin beskæftigelse eller opgaver.

 

Beskrivelse:

Arbejdstilrettelæggelsen i Radiologisk Afdeling skal tage højde for de til enhver til gældende regler og aftaler f.eks.

  • • De overenskomstmæssige aftaler.

  • • Lokalaftaler.

  • • Arbejdsmiljøloven.

 

Planlægningen skal udarbejdes med udgangspunkt i en vurdering af de antal medarbejdere, der skal deltage i opgaveløsningen. Planen skal tage højde for medarbejderens kompetenceniveau og omfatte tilrettelæggelse af introduktion af nyt personale.

Desuden skal arbejdstilrettelæggelsen tage udgangspunkt i den udarbejdede fremmødeprofil med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

 

Det er til enhver tid lederens/stedfortræderens pligt og ret til at lede og fordele arbejdet på en måde, der sikre balance mellem opgaver og fremmøde. I overenskomsterne er det angivet, hvordan den planlagte tjeneste kan anvendes og den mulighed anvendes efter behov ved afvigelse fra normen eller ved ubalance mellem opgaver/krav og ressourcer/fremmøde.

Ledelsen eller dennes stedfortræder uddelegerer de daglige arbejdsopgaver ud fra en faglig vurdering og fremmødte medarbejderkompetencer. Arbejdstidsplanerne skal offentliggøres minimum 4 uger i forvejen.

 

I beredskabssituationer indkaldes personale i henhold til beredskabsplanerne.

 

Planlægningsredskaber fra regionens lønsystem anvendes i forbindelse med arbejdstilrettelæggelsen. Afdelingsledelsen sikrer at arbejdstilrettelæggerne er tilstrækkeligt introduceret i de forskellige spektre omkring arbejdstilrettelæggelse.

 

Referencer:

Overenskomst for DSR, FAD, HK, FOA og DADL fra 2008.