Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ERCP papillotomi

 

Formål

Ved dette indgreb spaltes papilla Vateri og sphincter choledochus (sphincter Oddi) ved hjælp af diatermi. Indgrebet foretages oftest i forbindelse med fjernelse af choledochussten, men undertiden også som hjælpeforanstaltning ved anlæggelse af endoprotese. Desuden foretages papillotomi ved benign striktur i papilla Vateri.

 

Definition af begreber

ERCP er en Endoscopic Retrograde CholangioPancreatography (endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi).

 

Beskrivelse

Præoperativt

Sygeplejersken sikrer sig:

 

Fremstilling

Papillotom med eller uden guidewire.

Evt. guidewire 0.025in x 260 cm.

Kontraststof omnipaque 200 mg iod/ml.

Diatermi splitplade.

 

Procedure

Patienten får diatermi splitplade på.

Papillotomet skylles igennem med NaCl og herefter kontrast.

På papillotomets håndtag monteres ledning til diatermi.

Papillotomet føres via skopet op i papilla Vateri, hvorefter guiden indføres til korrekt position, papillotomet indføres på guiden og eventuelt injiceres kontrast.

Papillotomet strammes op efter kirurgens anvisning, og der kan brændes.

Nu kan papillotomet trækkes op af skopet, samtidig med at guidewiren puttes ind. Man følger beliggenheden af guidewiren på gennemlysningsskærm.

I nogle tilfælde er guidewiren anlagt, og da indføres papillotomet over guidewiren

Kirurgen låser guidewiren fast i låseanordningen, der er monteret på skopet, inden sygeplejersken trækker papillotomet helt af guidewiren.

Afmonter diatermi ledning

Papillotomet og guidewire er engangsmateriale, begge dele kasseres efter endt undersøgelse.