Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeaftale for sygeplejersker i akutmodtagelsen vedrørende indgift af Midazolam til børn under 15 år

Beskrivelse1

Definition af begreber1

Indikation1

Kontraindikationer1

Dosering1

Observation2

Bivirkninger2

Antidot2

Hjemsendelse2

Formål2

 

Beskrivelse

I Akutmodtagelsen er der ofte behov for let til moderat sedation af børn i forbindelse med invasive/non-invasive undersøgelser og mindre indgreb, f.eks. injektion af lokalanæstesi, suturering, frakturreponering / fixering eller brandsårsbehandling.

Hvis det primært drejer sig om smertebetinget uro, henvises til instruks om Actiq”, fentanyl-slikkepind

Sygeplejerskerne dokumenterer alt ordineret medicin i Opus.

I alle tvivlstilfælde skal vagthavende læge kontaktes.

Bemærk: ved behov for BÅDE analgesi og sedation SKAL anæstesien involveres.

 

Definition af begreber

For definition af begreber henvises til instruks Sedation af patienter i forbindelse med invasive procedurer uden medvirken af anæstesiologisk personale.”

 

Indikation

Børn 3-15 år, som skal have foretaget invasive / non-invasive undersøgelser eller indgreb, og hvor der er behov for let til moderat sedation.

 

Kontraindikationer

  • • Påvirket almen tilstand

  • • Kranietraume (GCS ≤14)

  • • Cyanotisk hjertesygdom, kronisk lidelse, dagligt medicinforbrug

  • • Forgiftninger

 

Dosering

  • • Rektalt: 0,2 mg/kg (1 mg/ml), maksimalt 7,5 mg i alt

  • • Peroralt: 0,2 mg/kg (1 mg/ml), maksimalt 7,5 mg i alt. Den ordinerede dosis blandes op med sød saft til en mængde på 10 ml og indgives pr os.

Virkningen indtræder efter 15-20 minutter. Sedationens varighed er minimum 30-45 minutter.

 

Observation

For at mindske risikoen for respirationspåvirkning skal barnet altid overvåges af sygeplejepersonale. Overvågningen omfatter almindelig klinisk observation, specielt bevidsthedsniveau, og perifer iltmætning ved hjæp af pulsoxymeter.

Hvis iltmætning falder til < 95 % gives nasal ilttilskud 2 liter/minut.

 

Bivirkninger

Sjældent kvalme og synsforstyrrelser.

Ved overdosering respirationsdepression.

I forbindelse med opvågning kan børnene være agiterede og fortumlede. - bør være under opsyn de næste 2 - 3 timer.

 

Antidot

Flumazenil.

Ved respirationsdepression gives Flumazenil i.v. 0,05 mg (0,5 ml) - kan gentages flere gange indtil effekt. Det er ikke nødvendigt at have en intravenøs adgang på barnet når det sederes, idet den angivne dosis Dormicum giver yderst ringe risiko for respirationspåvirkning.

Husk at Midazolam har ca. dobbelt så lang halveringstid som Flumazenil.

 

Hjemsendelse

Barnet kan hjemsendes 1½ time efter indgift, forudsat der er tydeligt aftagende sedation.

Er der anvendt antidoter, skal patienten udskrives af læge.

 

Formål

At sygeplejerskerne i akutmodtagelsen får mulighed for at opstarte sedation af et uroligt barn med behov for invasive / non-invasive undersøgelser eller indgreb, før lægelig ordination.