Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse, pleje og seponering af Sengstaken/Blakemore-sonde

Beskrivelse

Formål

Når medicinsk behandling ikke kan kontrollere blødning fra oesophagusvaricer.

 • • stoppe blødningen

 • • aspiratets udseende kan hele tiden observeres

 • • sonden kan anvendes til indgift af medicin og væske

Monitorering

Patienten monitoreres efter klinisk vejledning om intensiv observation.

Lejring

Patienten lejres med eleveret hovedgærde, hvis tilstanden tillader det.

Kontraindikationer

Fare for aspiration eller strikturer af oesophagus.

Komplikationer

Aspiration, respirationsbesvær, nekrose af oesophagus og ventrikel.

Pleje

 • • i forhold til lejring, sikres at strækket på sonden ligger frit

 • • observer at sonden ligger ved det påførte mærke

 • • ekstra omhyggelig mundpleje, idet patienten ikke kan synke

 • • observering af det aspirerede

 • • observer om patienten har brug for sedation

 • • kontrol af trykket i oesofagusballonen hver 4. time

Seponering

 • • efter 6 timer med klart eller kaffegrumslignende aspirat, seponeres trykket i oesophagus-ballonen (sonden bør af fare for nekrose af oesophagus og ventrikel, ikke anvendes længere end 12 timer med stræk og oppustede balloner).

 • • efter 3 timer med uforandret aspirat seponeres strækket

 • • efter yderligere 3 timer med uforandret aspirat trækkes vandet ud af ventrikelballonen, herefter fungerer sonden som almindelig ventrikelsonde og kan seponeres efter 3 timers observation af aspiratet.

Referencer

Infektionshygiejniske retningslinjer for sygehuse og sektorer i Region Nordjylland.

Guldbrandsen T, Stubberud DG. Intensiv sykepleie, 3. udgave. Akribe Norge 2015