Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uveitis - Anterior uveitis

Introduktion

Definition: Inflammation af iris og eventuelt corpus ciliare

Synonymer: Iritis, iridocyclitis

Forekomst: Incidens: Ca. 8 nye tilfælde pr. år/100.000 indbyggere

Årsag: Oftest ukendt (3/4), som reaktion på anden øjensygdom (f.eks. keratitis, traume), postoperativt, som led i systemisk infektion (f.eks. syfilis), reumatologisk sygdom (f.eks. Mb. Bechterew) eller anden systemsygdom (f.eks. Sarkoidose)

Patientforløb

Patienter henvises fra skadestue, egen læge, vagtlæge eller praktiserende øjenlæge. Behandling og kontrol foregår ambulant. I svære tilfælde må patienten indlægges.

Børn med juvenil rheumatoid arthritis bør kontrolleres hos øjenlæge med faste intervaller, da de kan udvikle svære komplikationer til uveitis uden overhovedet at give udtryk for symptomer. Børneoftalmologi - Screening for anterior irit hos børn med juvenil ideopatisk artrit

Anamnese

Typiske symptomer ved akut anterior uveitis er smerter i øjet, ømhed af øjet, lysskyhed, tåreflåd og sløret syn. Ved kronisk uveit kan synsnedsættelse være eneste symptom.

Patienten udspørges om:

 • • Tidligere lignende tilfælde, anden tidligere eller bestående øjensygdom

 • • Tidligere eller nuværende systemisk sygdom

Der lægges vægt på:

 • • Almene symptomer: feber, vægttab, nattesved, almen sygdomsfølelse symptomer fra muskler og led

 • • Gastrointestinale symptomer: smerter, diarre, blødning

 • • Pulmonale symptomer: hoste, ekspektoration, dyspnø

 • • Mistanke om kønssygdom, genitale ulcera

 • • Hudforandringer

 • • Neurologiske udfald

 • • Der udspørges om udlandsrejser og husdyrhold

Objektive fund

Der vil almindeligvis kunne observeres:

 • • Visustab

 • • Injektion med ciliær komponent

 • • Miosis

 • • Irishyperæmi

 • • Cellulær lysvej i forreste kammer

 • • Præcipitater på endotelet

 • • Synekkier

 • • Forøget eller formindsket intraokulært tryk (ved forhøjet tryk så goniosopi)

 • • Nogle gange keratit (obs dendritika).

Udover visus, tension og spaltelampeundersøgelse af begge øjne udføres oftalmoskopi af begge øjne i mydriasis: Man undersøger for involvering af bageste øjenafsnit, der vil vise sig i form af corpusslør, chorioretinale foci, makulaødem, blødninger, vaskulitis eller papilødem. Makula og/eller papil OCT vil ofte være en god ide, specielt hvis visus er mere nedsat end forventet udfra øvrige fund.

Undersøgelsesprogram

Ved ukompliceret førstegangstilfælde af unilateral anterior uveitis foretages ingen udredning.

Der planlægges et målrettet undersøgelsesprogram ved:

 • • Recidiverende anterior uveitis (mere end 2 tilfælde med recidiv indenfor 6 måneder)

 • • Bilateral anterior uveitis

 • • Granulomatøs anterior uveitis

 • • Børn

 • • Involvering af bagerste øjenafsnit

 • • Hvis symptomer og fund fra andre organsystemer tyder på systemisk sygdom, der vides at kunne forårsage uveitis

Differentialdiagnoser

Patienter med anterior uveitis kan have smerter og lysskyhed 1-2 dage før der kommer synlige tegn til inflammation

Ved episkleritis og skleritis findes oftest mere sektorformet injektion

Abrasio cornea eller keratitis giver også rødme, smerter og lysskyhed, der kan endog ses let lysvej, generne aftager betydeligt ved overfladeanæstesi (dråbe Oxybuprokain), hvilket ikke er tilfældet med anterior uveitis

Grusfornemmelse og purulent sekretion leder tankerne over på conjunktivitis

Ved anterior uveitis efter operation må infektiøs endophtalmitis kraftigt mistænkes

Akut glaukom (højt tryk kan også være sekundært til irit)

Ved mistanke om herpeskeratouveit (forhøjet tryk,iris-retroillumination) husk fluoresceinfarvning for evt corneal dendritika-tegning.

Behandling

I forbindelse med første undersøgelse søges eventuelle posteriore synekkier brudt ved omhyggelig dilatation. Dilatationskur (appendix 1).

Lette tilfælde af anterior uveitis:

Ogtt. Maxidex x 4, 6 eller 8

Ogtt. Mydriacyl 10mg/ml x 1-4

Middelsvære tilfælde med tæt lysvej og evt. fibrin i forreste kammer:

Ogtt. Maxidex x 1/time

Ultracortenolsalve 0,5 % nocte

Ogtt. Mydriacyl 10mg/ml x 1-4 eller ogtt. Atropin 10mg/ml x 1-2

Svære tilfælde med hypopyon eller hvor ovenstående behandling ikke har effekt:

Evt. subconjunktivale/subtenonale steroid injektioner med dexamethason 4 mg/ml, evt. gentaget med en eller flere dages mellemrum (appendix 2). Kan også gives peribulbært gennem huden over orbitagulvet.

Eventuelt systemisk steroid.

Patienten indlægges eventuelt.

Komplikationer

Ved langvarig eller svær anterior uveitis kan ses talrige komplikationer bl.a.:

 • • Bandulær keratopati

 • • Anterior synekkidannelse og progredierende lukketvinkelglaukom

 • • Posterior synekkidannelse, iris bombé, akut lukketvinkelglaukom

 • • Steroidinduceret glaukom

 • • Katarakt

 • • Cystoidt maculaødem

Kontrol

Lette tilfælde sættes til kontrol hos praktiserende øjenlæge efter 2 dage. Andre patienter kontrolleres i ambulatoriet om muligt af den primært modtagende læge.

Appendix 1

Dilatationskur:

Ogtt. Oxybuprocaine hydrochloride minims 0,4 % x 1

Ogtt. Kokain 4 % x 1

Ogtt. Cyclopentolate minims 1 % x 1

Ogtt. Phenylephrine hydrocloride minims 10 % x 1

Ogtt. Atropin 1 % x 1

Cyclopentolate, Phenylephrine samt Atropin kan gentages med 15 minutters interval.

Vattot vædet med Adrenalin 1 % kan placeres i fornix i den kvadrant, hvor synekkier er mest udtalte.

Appendix 2

Subconjunktival/subtenonal injektion af dexamethason 4 mg/ml eller triamcinolon 40 mg/ml:

 1. 1. Der dryppes gentagne gange med ogtt. Oxybuprocaine hydrochloride minims 0,4 %

 2. 2. En vatpind vædet med ogtt. Kokain 10 % kan evt. placeres i fornix ved injektionsstedet et par minutter

 3. 3. Evt. kan der suppleres med injektion Lidokain cum Adrenalin 20 mg/ml, ½ ml eller mindre injiceret med grå kanyle opad eller nedad temporalt ved øjets ækvator

 4. 4. Med ny, kort, grå kanyle injiceres medikamentet, ½-1 ml samme sted

 5. 5. Klap for øjet i 30 minutter

Litteratur

Jones NP: Uveitis. An Illustrated Manual, Oxford, Butterworth-Heinemann 1998

Nussenblatt RB, Whitcup SM, Palestine AG: Uveitis. Fundamentals and Clinical Practice (2nd edn.)

St. Louis, Mosby 1996

Albert Dm, Jakobiec FA (Eds): Albert and Jacobiec’s Principles and Practice of Ophthalmology, Saunders Elsevier, 2008 : pp. Volume 1, 1113-1281.

C Stephen Foster , Albert T Vitale : Diagnosis & Treatment og Uveitis, Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd. Second Edition 2013

Tha American Academy of Ophthalmology’s bogserie: Basic and Clinical Science Course bind 9 , nye udgaver med få års mellemrum.

 

Registrering

Diagnosekoder:

H20.0

Iridocyclitis acuta et subacuta

H20.0A

Cyclitis subacuta

H200B

Cyclitis recidivans

H200C

Cyclitis acuta

H200D

Iridocyclitis subacuta

H200E

Iridocyclitis acuta

H200F

Iritis acuta

H200G

Iritis subacuta

H200H

Iritis recidivans

H200I

Uveitis anterior acuta

H200J

Uveitis anterior recidivans

H200K

Uveitis anterior subacuta

H201

Iridocyclitis chronica

H202

Iridocyclitis lentica

H202A

Iridocyclitis phakolytica

H208

Iridocyclit, anden form

H209

Iridocyclit uden specification

B023

Herpes zoster i øje

DH22

Sygdomme i regnbuehinde og strålelegeme ved sygdomme klassificeret andetsteds

DH220

Iridocyclitis ved infekt og parasit sygdomme klassificeret andetsteds

DH220A

Iridocyclitis ved parasitær sygdom klassificeret andetsteds

DH220B

Iridocyclitis ved infektiøs sygdom klassificeret andetsteds

DH220C

Iridocyclitis, zoster

DH220D

Iridocyclitis gonococcica

DH220E

Iridocyclitis herpetica

DH220F

Iridocyclitis tuberculosa

DH220G

Iridocyclitis syphilitica

DH221

Iridocyclitis ved andre sygdomme klassificeret andetsteds

DH221A

Iridocyclitis, sarcoidosis

DH221B

Iridocyclitis, spondylitisankylopoietica

Operationskode:

TCF00

Subconjunktival injektion af lægemiddel

 

Revideret 15.9. 2020 af overlæge Søren Malling