Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hepatitis B vaccination af personale forud for eksposition

Formål

At tilbyde vaccination som forebyggelse til sygehuspersonale, således at den ansatte ikke smittes med hepatitis B virus infektion i forbindelse med behandlings-, pleje- og serviceopgaver

Personalegruppe
Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod hepatitis B virus til personalegrupper med øget risiko for smitte. Det drejer sig om:

  • • læger i kirurgiske specialer 

  • • jordemødre 

  • • patologer og kapelassistenter 

  • • bioanalytikere 

  • • tandlæger og andet klinikpersonale 

  • • andet personale, f eks på medicinske afdelinger, som har væsentlig risiko for smitteoverførsel og stiklæsioner

  • • øvrige læger, der jævnligt udfører invasive procedurer

Fremgangsmåde

Den ansatte, der opfylder ovennævnte kriterier, aftaler tidspunkt for vaccination i Infektionsmedicinsk Ambulatorium, telefon 26510/26511. Læge fra Infektionsmedicinsk Afdeling udfører vaccinationen.
En forebyggende vaccination gennemføres ved 3 injektioner med Engerix-B, hvor 2. og 3. injektion gives henholdsvis 1 måned og 6 måneder efter den første vaccination. Vaccinen indgives intramuskulært i m. deltoideus. Vaccinationen undgås så vidt muligt under graviditet. Amning er ikke kontraindikation.
Alvorlige bivirkninger er ekstremt sjældne og skyldes oftest allergisk reaktion mod tilsætningsstof (inkl gær). Det er almindeligt at udvikle lokal ømhed svarende til indstikssted. Enkelte kan få lette almene symptomer med feber, myalgi og udslæt.

Dokumentation

Infektionsmedicinsk Ambulatorium noterer dato, navn, cpr-nummer, ansættelsessted og evt reaktioner i logbog. Den ansatte udleveres et vaccinationskort.

Ansvar

Det er afdelingsledelsens ansvar at ansatte der opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier tilbydes vaccination.

 

Referencer

Kapitel 8 punkt 8.1 i ”Vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis – Juni 2002. Sundhedsstyrelsen