Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hepatitis B vaccination af personale forud for eksposition

Beskrivelse

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod hepatitis B virus til ansatte i og uden for sundhedsvæsenet, som har en væsentlig risiko for smitteoverførsel og stiklæsioner, fx ved stik- eller skæreulykker med blodforurenede kanyler, knive m.v., herunder studerende.

 

Årligt bruges på hospitalerne en del ressourcer på vaccination af ikke tidligere vaccineret personale efter stikuheld.

 

Fremgangsmåde

Den ansatte kan booke tider til vaccination hos sygeplejerske i Infektionsmedicinsk Dagafsnit på tlf. 63920/63921.

En forebyggende vaccinationsserie omfatter 3 injektioner med Engerix-B til tiden 0, 1 og 6 måneder.

 

Vaccinen indgives intramuskulært i m. deltoideus og undgås så vidt muligt under graviditet. Amning er ikke kontraindikation.
Alvorlige bivirkninger er ekstremt sjældne og skyldes oftest allergisk reaktion mod tilsætningsstof (inkl. gær).

 

Se i øvrigt Pro.medicin.dk Engerix B

Dokumentation

Infektionsmedicinsk afdeling søger for opdatering af vaccinationskort via FMK Online.

Ansvar

Det er den enkelte afdelingsledelses ansvar, at ansatte, der opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier, tilbydes vaccination.

Formål

At tilbyde vaccination som forebyggelse til hospitalspersonale, således at den ansatte ikke smittes med hepatitis B virusinfektion i forbindelse med behandlings-, pleje- og serviceopgaver