Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi Hjørring, Fremstilling af Kleinertstræk 2. – 5. finger

Forberedelse

Følgende findes frem: (Se foto 1-4)

 • • Skråkile

 • • Håndklæde

 • • Sterilt suturfjernesæt

 • • Saltvand

 • • Handsker

 • • Bandageringsmateriale: Lenkideal (universalforbinding), Adaptic (primærforbinding til at beskytte såroverflade).

 • • Foermateriale

 • • Elastisk velcrobånd 5 cm bred og 3 cm bred

 • • Selvklæbende velcro-hook

 • • ”Kleinertkasse” indeholdende snoddasknopper, fiskesnøre, elastik, acetone, lim, sikkerhedsnåle, bøjler (formet af svejsetråd).

 • • Skinnemateriale ”Omega Smooth”

 • • ”Kleinertmappe”

 • • Informationsfolder til patienten ”Sådan gør du med Kleinertstræk” Udarbejdet af Ortopædkirurgi Nordjylland.

 

Skinnekarret tændes.

 

Sørg for at der er en briks til rådighed i tilfælde af, at patienten bliver dårlig.

Det er optimalt at være 2 ergoterapeuter til stede.

 

Information

Forklar patienten overordnet om anatomien omkring fleksorsener til håndled/hånd.

Gennemgå hvilke strukturer der er opereret. Der kan bruges planche fra skinnerum eller anatomisk atlas.

Informationsfolder udleveres og begrundelse for restriktioner for bevægelse og kraftanvendelse gennemgåes.

 

Afbandagering

Patienten placerer underarm på skråkile. Husk håndklæde.

Gipsbandagen fjernes. Brug evt. gipssaks til at klippe polster over på volarsiden.

Informér patienten om at holde håndled og fingre i let flekteret, afslappet stilling, når gipsen fjernes fra underarmen for at undgå udspænding af senen.

Al forbinding fjernes fra hånd og fingre. Hvis bandagen hænger i såret, blødes det op med saltvand.

 

Bandagering

Såret bandageres med Adaptic, der klippes til den ønskede størrelse. Derefter bandageres med Lenkideal. Det er vigtigt, at der bandageres så let at passiv fleksion tillades.

 

Udformning af skinne

Inden udformning af skinne sikres, at patientens MCP-led passivt kan flekteres til 90° eller svarende til modsatte hånd. Hvis dette ikke er tilfældet, mobiliseres leddene passivt, til fleksionen er tilfredsstillende.

 1. 1. For at få den rette størrelse måles:

 2. 2. Håndens bredde over MCP + 2 cm

 • • Bredde over håndled

 • • Bredde på underarmen ca. ¾ proksimalt

 • • Længde fra PIP til ¾ proksimalt på underarmen

 • • Længde fra PIP til håndled

 

Svarende til disse mål klippes et stykke skinnemateriale (Omega Smooth)

 

For at forebygge at skinnen generer svarende til processus styloideus ulna påsættes et lille stykke foer på processus styloideus ulna.

 

Skinnematerialet opvarmes.

 

Patienten placerer sin albue i bordet.

Udgangsstillingen skal være således:

 

 • • Håndled i 0°

 • • MCP-led 90° flekteret

 • • PIP-led 0°

 • • DIP-led 0°

 

Én ergoterapeut holder patientens hånd og håndled i denne stilling mens den anden ergoterapeut former skinnen.

Ud for patientens MCP-led klippes der et hak i begge sider, således at skinnen kan bøje her. Det er vigtigt, at knoerne støder helt op mod skinnen.

For at skinnen følger patientens underarm, omvikles skinnen med Lenkideal, mens den hærder.

Ergoterapeuten holder patientens hånd og håndled i ovennævnte stilling, mens skinnen hærder.

 

 

Fremstilling af bøjle

Et ca. 16-18 cm langt stykke svejsetråd bøjes med en tang. Den færdige længde på bøjlen afhænger af håndens bredde. En damehånd = ca. 7 cm, en herrehånd = ca. 9 cm. Bøjlen syes på et ca. 30 cm langt elastisk velcrobånd 3 cm bred. Bøjlen syes på midt på velcrobåndet, så den flugter med båndets ene yderkant.

Velcrobånd med bøjle monteres, så bøjlen sidder volart i hånden og hæftes på velcro-hook på dorsalsiden af skinnen.

Placer båndet så langt nede mod tommelen som muligt, for at give plads til de flekterede fingre. Der skal evt. klippes en bue i velcrobåndet for at give plads til tommelen.

 

Snoddarsknapper

Der skal monteres en knap på de 4 ulnare fingre. Sådan monteres knappen:

 • • Bind en blodknude med løkke (se illustration i Kleinertmappe) af ca. 40 cm fiskeline (0,25 mm). Fastgør denne til Snoddasknoppen, så der er to cirka lige lange ender.

 • • Affedt patientens negle med hospitalssprit 70%. Lim knapperne på med sekundlim lidt distalt for neglenes midte, således at enderne af fiskelinen peger distalt.

 • • Bind ca. 50 cm elastik sammen med fiskelinen ved hjælp af et flagknob (se illustration i Kleinertmappe).

 • • Før elastikkerne under bøjlen på Kleinert-skinnen.

 • • Bind elastikenderne sammen ved hjælp af en knude.

 • • Spænd elastikkerne over en sikkerhedsnål, der er fæstnet i den proksimale velcro-strop let radialt (svarende til en linie gående ud fra 3. finger). Spændingen på elastikkerne afpasses individuelt.

 • • Hvis der er gener på pulpa, kan fiskelinen fores med et lille stykke polster svarende til det generende sted.

 

Natskinne

Fremstilles i Omega Smooth.

Der tages mål således:

 • • Bredde = målet på patientens håndflade svarende til MCP-led

 • • Længde = målet fra fingerspidser til håndleddets bøjefure

 

Elastikkerne løsnes fra sikkerhedsnålen, således at patienten kan ekstendere fingrene i PIP- og DIP-led.

 

Der lægges et stykke gaze, som dækker vola og fingre for at undgå, at skinnematerialet klæber fast i forbindingen, mens det hærder. Skinnematerialet formes i vola og op langs de strakte fingre. Overskydende skinnemateriale klippes af. Vær opmærksom på, at tommelen er fri af skinnen og i hvilestilling.

 

Skinnen fastgøres til vola med en 3 cm bred velcrostrop hen over håndryggen.

 

Fremstilling af modificeret Kleinertstræk (2-5 finger)

Forberedelse, information, afbandagering, bandagering og udformning af skinnen følger proceduren for almindeligt Kleinertstræk bortset fra nedenstående:

 

På modicereret Kleinertstræk er der ikke bøjle, snoddasknopper og elastiktræk. Patienten har Kleinertstræk med natskinne på døgnet rundt, bortset fra når der laves øvelser, hvor natskinnen afmonteres.

 

Informationspjece

Informationspjecen ”Sådan gør du med Kleinertstræk” eller ”Sådan gør du med modificeret Kleinertstræk” gennemgås og udleveres til patienten.