Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sovemidler til børn og unge

 

 

Formål

Beskrive anvendelse af lægemidler til børn og unge med søvn- og indsovningsbesvær.

 

Beskrivelse

Indikation

Dokumenterede søvnproblemer og akutte psykiatriske tilstande, hvor søvnforstyrrelser er en del af problematikken.

 

Behandling, generelt

Inden en evt. behandling med et medikament iværksættes, bør søvnproblemerne karakteriseres, og der skal være afprøvet almindelige søvnhygiejniske principper.

 

Særligt vedrørende medikamentel behandling af børn og unge

Ved medikamentel behandling af børn og unge med hypnotika, er det vanskeligt entydigt at angive, hvornår evt. vægtkorrigeret anvendelse kan følge behandlingsrekommendationer for voksne. Efter puberteten, og med stigende alder, kan indikationsområder og behandlingsprincipper, som de er beskrevet hos voksne, appliceres for de flestes vedkommende. Specielle forhold gør sig imidlertid gældende hos børn før puberteten. Generelt er dokumentationen for anvendelsen af psykofarmaka til børn mere sparsom end til voksne. Der er større uklarhed vedrørende korrekt dosering, og hvorledes medicinen omsættes i kroppen. Der skal derfor udvises større forsigtighed ved behandling af børn og unge med disse lægemidler. Det anbefales som hovedregel kun at behandle med et præparat ad gangen. Samtidig behandling med to eller flere præparater må kun finde sted, hvis der er særlig begrundet indikation herfor, og forudsætter altid vurdering og kontrol hos speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri/psykiatri eller pædiatri med særlig viden om neurologiske sygdomme hos børn og unge. Indikation for anvendelse af hypnotika til børn og unge skal altid konfereres med speciallæge i børn- og ungdomspsykiatri/psykiater.

 

Benzodiazepiner

Nogle af midlerne bruges i behandlingen af epilepsi og ved akutte kramper, fx feberkramper, hvor de er velindicerede.

Brug af benzodiazepiner i behandlingen af børn og unge med psykiske lidelser skal kun undtagelsesvist finde sted.

Midlerne kan dog bruges i beroligende øjemed, eller overfor søvnløshed, ofte i kombination med andre præparater, især hos unge med psykotiske tilstande. Behandlingen skal være så kortvarig som muligt, helst kun få dage. Der bør allerede ved behandlingsstart foreligge en plan for seponering.

Der skal observeres for tilvænning og paradoks reaktion.

 

Benzodiazepinlignende midler

Gruppen omfatter zaleplon, zolpidem og zopiclon. Behandling af søvnproblemer hos børn og unge med Benzodiazepinlignende midler er ikke rekommanderet af Sundhedsstyrelsen[1]. Midlerne har kort halveringstid, og hos voksne mindre udtalt tolerans og afhængighed end for benzodiazepiner. Der savnes data for behandling af børn og unge, men såfremt kortvarig (2 uger, maksimalt 4 uger) behandling ønskes for søvnløshed, må disse stoffer foretrækkes frem for benzodiazepiner. Der skal ved brug af disse midler observeres for paradoks reaktion.

 

Phenergan

Phenegan er et sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning. Behandling af søvnproblemer hos børn og unge med Phenegan er ikke rekommanderet af Sundhedsstyrelsen[1]. Phenergan kan anvendes i doser på 10-25 mg ½ time før sengetid. Dosering til børn må kun ske efter lægelig anvisning. Bør ikke anvendes til børn under 2 år.

 

Melatonin

Melatonin er et sovemiddel baseret på et naturligt forekommende søvnhormon. et hormon som i forvejen produceres af kroppen, Behandling af søvnproblemer hos børn og unge med Melatonin er ikke rekommanderet af Sundhedsstyrelsen[1]. Nogle studier har påvist positiv effekt hos børn og unge med autisme og ADHD.

 

Magistrel melatonin virker med det samme efter indtagelse, mens Circadin har depoteffekt,

det vil sige, at det virker over længere tid. I modsætning til Circadin optages magistrel melatonin

hurtigt i blodet. Magistrel melatonin bruges primært til indsovningsbesvær på grund af

den hurtige effekt, mens Circadin anvendes til generelle søvnproblemer.

Tbl. Melatonin 3 mg. Dosis: 1 tbl. ½ -1 time før sovetid. Øgning til 6 mg ved behov. Ved gennemsovningsbesvær kan suppleres med 3 mg, hvis barnet vågner igen inden kl. 2. Ved problemer med gennemsovning kan der skiftes til tbl. Circadin. Tbl  Circadin 2 mg. Dosis: 1/2-1 tbl. ½ -1 time før sengetid.

Efter 3 mdr. behandling, bør der holdes en pause og vurdere om der fortsat er behov.

 

Ordination af melatonin til børn og unge mellem 0-17 år er en opgave forbeholdt speciallæger

i børne- og ungdomspsykiatri, neurologi eller pædiatri. Den alment praktiserende læge kan

overtage den fortsatte medikamentelle behandling (vedligeholdelsesbehandling), hvis dette

sker efter konkret aftale og i samarbejde med speciallægen

 

Referencer

Lægemiddelstyrelsen, okt. 2016 Melatonin. Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin.

Sovemidler – voksen psykiatri i Region Nordjylland

Sundhedsstyrelsen 2013: Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Lægemiddelstyrelsen Produktresuméer

Institut for rationel farmakoterapi 2010: Angstdæmpende midler og sovemidler.

Kliniske retningslinjer for autisme og ADHD

[1] Det er muligt for lægen at anvende medicin, der ikke er godkendt til aldersgruppe og/eller indikation, såfremt der foreligger en faglig begrundelse.