Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk håndtering af højrisikoapparatur i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit T, Klinik Hjerte-Lunge, Aalborg Universitetshospital

 

Formål

    • • At sikre sikker håndtering af apparatur til klinisk brug

    • • At undgå brugerfejl og utilsigtede hændelser, som kan relateres til forkert håndtering af apparatur

 

Målgruppe

Alle ansatte i specialet, der håndterer nedenstående apparatur i klinisk brug.

 

Definition af begreber

Højrisikoapparatur: Er apparatur, der ved fejlfunktion eller forkert betjening, kan være årsag til en utilsigtet hændelse, kategoriseret som alvorlige eller dødelig.

Alvorlig hændelse: Permanent skade, som kræver:

    • • indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge eller

    • • øget plejeindsats eller

    • • for indlagte patienter, øget behandling, eller andre skader, som kræver akut livreddende behandling

Dødelig hændelse: Død som følge af forkert betjening af apparatur.

 

Beskrivelse

Før anvendelse af højrisikoapparatur til klinisk brug på Aalborg Universitetshospital, skal de ansatte have gennemgået en grundig oplæring i apparaturets funktion og anvendelsesmuligheder. Der skelnes mellem superbrugere, der har det grundlæggende ansvar for apparatets brug i klinikken og så almene brugere, der skal kunne betjene apparatets grundlæggende funktioner (tænd, sluk, stand by, nødfunktion m.m.).

Undervisningen gennemføres som en del af introduktionsprogrammet for nyansatte i Afsnittet.

Dokumentation for gennemført undervisning gemmes på Afsnittets K-drev.

 

Nedenstående liste definerer Afsnittets højrisikoapparatur. Listen skal løbende vurderes og hver gang nyt apparatur indføres i Klinikken skal der tages stilling til om det skal optages på listen med hvad dertil hører af undervisning og dokumentation herfor.

 

Højrisikoapparatur i Klinik Hjerte-Lunge

 

 

 

Spl. Afsnit T

Spl. T-OP

Læger

Perfusionister

Røntgenapparatur

0

SB

SB

0

PEP/CPAP systemer

SB

0

AB

0

Fugtere

SB

0

AB

0

Sprøjtepumper

SB

0

AB

0

Infusionspumper

SB

0

AB

0

Defibrillator

AB

0

SB

0

Apparat til blodsukkermåling

SB

0

0

0

Ekstern pacemaker

AB

0

SB

AB

Aortaballonpumpe

0

0

AB

SB

Hjerte-lungemaskine

0

0

AB*

SB

Endoskoper

SB

0

SB*

0

 

SB = superbrugere der skal kende alt til apparatet

AB = brugere, der skal kunne alle grundlæggende funktioner.

0 = kendskab ikke nødvendig

* = fra hoveduddannelse og frem

 

Afdelingsledelsen definerer hyppigheden og omfanget af uddannelsesforløbet i forhold til det enkelte apparatur.