Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejeopgaver, oversigt over hvilke sygepleje-opgaver der kan tilbydes på Patienthotellet

Patienthotellet modtager patienter fra hele Aalborg Universitetshospital og har derfor også mangeartede opgaver. Hvilke opgaver, der skal ydes til den enkelte patientgruppe er aftalt mellem den kliniske stamafdeling og Hotelchefen på Patienthotellet. Der er udarbejdet forløbsbeskerivelser/tjeklister til de enkelte patientforløb

Beskrivelse af opgaverne

 • • Modtage patienter og pårørende

 • • Være bindeled mellem patient og stamafdeling

 • •  Give medicin

  • • injektion

  • • iv-behandling ( antibiotika, cytostatika, tynde væsker) gennem såvel pvk, som centralt venekateter, pick-line, Hick-mann, Midline, og folfuser

 • • Skifte/forstærke forbindinger på mindre sår

 • • Fjerne agraffer (patienten skal have agraftang med fra afdelingen)

 • • Dryppe øjne

 • • Dryppe ører

 • • Præoperative forberedelser til:

  • • Anlæggelse af smerteelektrode

  • • Anlæggelse af sakralelektrode

  • • Normaltrykshydrocephalus – anlæggelse af ventil

  • • Indsættelse/flytning af batteri hos patienter med smerte/sakralelektrode

  • • Gastric Bypass og andre Kirurgisk gastroenterologiske operationer

  • • Endokrinologiske undersøgelser

  • • Øre- øjen- kæbeoperationer

  • • Ortopædkirurgiske operationer

 • • Måle værdier (puls, blodtryk, temperatur og vægt) Noteres i EPJ

 • • Måle blodsukker, resultatet lægges i Columna, give Insulin efterfølgende

 • • Opsætning af GIK-drop efter aftale med stamafdelingen

 • • Hjælpe med kolostomipleje hos patienter, der er vant til at have kolostomi

 • • Varetage opgaver med smertepumper (CRPS)

 • • Pleje af centralt venekateter, Picc-line, Hickmannkateter, PVK og Midline

 • • Anlægge venflon/evt. via anæstesisygeplejerske

 • • Måle ilttension – notere i EPJ

 • • Hjælpe patienter med apparatur til søvnregistrering

 • • Observere patienter efter invasive indgreb – ved generel anæstesi/rus dog efter endt opvågning

  • • Tonsillektomi

  • • Anlæggelse af smerteelektrode på kroniske smertepatienter

  • • Anlæggelse af sakralelektrode

  • • Nyrebiopsi

  • • Leverbiopsi

  • • Arteriografi

  • • Koronarangiografi

  • • Bronkoskopi

  • • Bronkomediastinoskopi

  • • Nefrektomi

  • • Mastektomi

  • • Prostatektomi

  • • Mastektomi

  • • Augmentation

 • • Observere patientens almene tilstand, smerter, kvalme

 • • Observere patientens ernæringstilstand

 • • Afholde sundhedsfremmende samtaler

 • • Hjælpe patienten med at tage støttestrømper på/af

 • • Bestille/udlevere natmad til operationspatienter

 • • Opsamle urin i samarbejde med patienten

 • • Pleje af nefrostomikateter

 • • Hjælpe med at tage kompressionsbind på og af

 • • Observere patienter med vacuumbehandling

 • • Vejlede patienter i Duoventbehandling

 • • Tale med patienterne

 • • Modtage, observere og hjemsende patienter til Ascitesdrænage

 • • Modtage, observere og hjemsende patienter til Pleuradrænage

 • • Omsorg for og observation af patienter, der går til strålebehandling

 • • Booke patienter/pårørende

 • • Administrere pårørendeværelser

 • • Modtage og klargøre diskusprolapspatienter til rygoperation samt observere og fjerne dræn postoperativt

 • • Koordinere transport med Taxa

Dokumentation foretages i EPJ

Referencer

Aftaler indgået mellem ledelsen på de kliniske afdelinger og Hotelchefen på Patienthotellet