Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gennemlysning - Nefrostomi a.m. Seldinger

 

Instruktion

 

Indikation:

 • • Obstruktion supravesikal

 • • Akut indikation: pyonefrose, høj creatinin med urostase

 • • Tilgang til for intrarenal diagnostik, kirurgi eller kemobehandling

 • • ”Tørlægning” ved lækage

 

Kontraindikation:

 

Svære blødningsforstyrrelser.

 

Forberedelse:

Forprøver i henhold til skema: Forberedelse til UL og intervention

https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Antibiotisk profylakse: til urologiske patienter gives 1 time før planlagt indgreb.

patienter henvist fra andre afdelinger, aftales AB- profylaksen individuelt med stamafdelingen.

 

Der stilles frem:

 

På ”sterilt bord”:

 • • Sterilt nefrostomi sæt

 • • Gul klorhexidin-sprit

 • • I det andet bæger: omnipaque 240 mgI/ ml(20 ml), der fortyndes med sterilt saltvand f.eks. 1:1

 • • Sterilt saltvand (500 ml) til skylning af remedier.

 • • Kateteret til nefrostomien: spørg lægen(som regel exchange typen-7 Fr.)

 • • Leder/guide wire: Amplatz 0,035<90 (ellers spørg lægen)

 • • Mellemstykke/connector: dette med 3-vejshanen,

 • • Trocarnål: 18 G/ 1,2 mm x 150 mm eller 18G/ 1,2 mm x 250 mm,

 • • Ultralyd styr,

 • • Sterilt cover inkl. Sterilt gel

 • • Forbinding

 • • Lidocain 1 % (Optrækkes sterilt)

 • • Drænfixation

 

Clipboard01

 

Nefrostomi teknik ad modum Seldinger

 

Proceduren:

 • • Patienten modtages, identificeres, orienteres om undersøgelsen.

 • • Patienten lejres i NATO- stilling, hvor den aktuelle side er øverst, lejringen støttes med puder og skråkiler

 • • Ved ultralyd vurderes forholdende og indstikstedet markeres, derefter huden afvaskes og afdækkes både med hulstykke og det store afdækningstykke (afdækningen fra flanken og distalt)

 • • Anlæggelse af lokal anæstesi foretages sterilt og under ultralydsvejledning

 • • Anlæggelse af nefrostomi kateter er ved Seldinger teknikken. One step teknikken er ret usikker og mere traumatisk for nyren, patienter udsat for denne metode har flere komplikationer: blødning, AV- fistel. Ved Seldinger teknikken: den nederste calyx punkteres ultralydvejledt med 1,2 mm´s nålen, derefter fortages antegrad pyelografi der bruges som ”road mapping”, guide wiren føres gennem nålen og bør ligge med spidsen dybt i pyelogrammet/i nyre pelvis. nålen fjernes, over lederen føres kateteret med skrue bevægelse og kontrolleres under gennemlysning indtil spidsen ligger i nyre pelvis, derefter trækkes lederen ud, der trækkes på kateterets snor og spidsen danner en krølle. Billedet bruges som dokumentation for arbejdet, kan næppe bruges til diagnostisk, pga. evt. koagler.

 

NB:

Proceduren foretages under relevant gennemlysning,

 • • Kateteret kobles til mellemstykket og urinposen, indstiksstedet dækkes til med mecher og plastret til med Fixomul.

 • • 

NB:

Se efter om katetret virker og der ingen kinking er på dettes forløb.

 

 

Ved nefrostomikateter skift med nefroskift pakken:

 

Der stilles frem, der skal bruges en lige leder (0,35 mm) og der er ikke brug for lokalanæstesi.

 • • Exchangekateter (skater) 7 fr.

 • • (Som regel ingen grund til lokal anæstesi)

 • • Bæger til gult klorhexidin-sprit

 • • Bæger med Omnipaque 240 mg I/ ml, fortyndes med sterilt saltvand 1:1

 • • Kapsel med sterilt saltvand (500 ml)

 

Fremgangsmåden:

 • • Proceduren foretages i sterile forhold

 • • Proceduren fortages under relevant gennemlysning

 • • Før start foretages road mapping: antegrad pyelografi

 • • Over leder fjernes gamle kateter og påsættes det nye

 • • Der tages/gemmes et billede som dokumentation