Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Argonbehandling ved endoskopi

 

Formål

Argon bruges ved endoskopi til fortrinsvis blødende ulcera og til fjernelse af cancervæv.

Argonapparatet benyttes sammen med et diatermiapparat, hvor man ved tilføjelse af argongas under El-kirurgi-proceduren får en anderledes overfladebehandling af vævet end ved konventionel El-kirurgi. Argonen bærer ionerne ned på vævet og sørger for en hurtig overfladisk koagulation.

 

Præoperativt

Sygeplejersken sikrer sig:

 

Fremstilling 1 (Ambulatorium)

ERBE diatermi/argon apparat.

Argonsonde (straight fire, side fire).

Neutralplade.

 

Procedure 1 (Ambulatorium)

Åben for argongasflasken ved at dreje mod uret.

Neutralplade placeres på patientens lår og ledning monteres.

Fodpedal klargøres.

Tænd på diatermi-enhed og argon-enhed.

Apparatet er forudindstillet til 30 watt.

Sonden pakkes ud og monteres i argonenheden.

Sonden er nu klar til brug og efter endt anvendelse, kasseres denne.

Diverse ledninger og apparat aftørres med sæbeklud og spritklud.

 

Fremstilling 2 (Ambulatorium)

Olympus argonapparat.

Argonsonde.

Neutralplade.

 

Procedure 2 (Ambulatorium)

Der åbnes for gassen ved at dreje mod uret.

Begge enheder tændes.

Vælg: Argon.

Argonsonden kobles til apparatet.

Tryk på PURGE for at fylde sonden med Argon.

Skift program ved at trykke på den blå bjælke på skærmen.

Vælg SmartArgon.

Apparatet er nu klar til brug.

 

Fremstilling 3 (A-OP)

ERBE diatermi/Argonapparat.

Argonsonde.

Argonfilter.

 

Procedure 3 (A-OP)

Åben for argongasflasken bag på argonapparatet.

Neutralplade placeres på patient og neutralledning monteres i argonapparatet. Følg vejledning for El-kirurgi omkring præoperative overvejelser, indstilling af diatermiapparat og placering af neutralplade.

Argonapparat er forudindstillet til Program 1 (P1) ”2,0” Cut og ”2,0” Coag”.

Diatermiapparatet forbindes med argonapparatet via Cut/Coag fodbetjeningsstikket og ned til Argonapparatet.

Skop-afleder på neutralpladeledningen monteres på endoskopet.

Argonfilter monteres ved udgangen for argongas.

Argon-plus-polær-ledningen monteres på argonfilteret og på plus-polær-udgangen på argonapparatet.

Fodbetjenings-pedal placeres i nærhed af operatør.

Argon-plus-polær-ledningen monteres på argonsonden.

Ved at trykke på ”Pur” på argonapparatet, fylder man argonsonden med gas, og sonden er nu klar til anvendelse.

 

Fremstilling 4 (A-OP)

Martin Maxium diatermi/argonapparat.

Argonsonde.

 

Procedure 4 (A-OP)

Tænd apparatet på ON/OFF knappen.

Åben for Argonflasken i skabet bagpå Argon-vognen.

Monter argonfilter i argonenheden (den midterste konsol på vognen).

Monter Argonslangen på diatermienheden (øverst) og på argonfiltret på argonenheden.

Påsæt splitneutralplade på patient og tilslut neutralledning fra apparat til patient.

Tryk på MENU KNAP.

Brug DREJEKNAP for at vælge Program ”Argon 2.3 mm Probe”.

Bekræft valget ved at ”trykke” på DREJEKNAP.

Sæt Argonsonden på Argonslangen.

Tryk på ”Purge” på argonenheden for at fylde argonsonden.

Proceduren kan nu påbegyndes.

Proben aktiveres via dobbelt (Gul/Blå) fodpedal på Coag-funktionen.

 

Eventuelt

Argonsonden kan sode til under anvendelse. Sker dette, kan sonden renses med en fugtig serviet.

Er argonsonden blokeret på grund af sod, kan den skylles igennem ved hjælp af en fem milliliter sprøjte med sterilt vand. Husk at fylde sonden med gas inden anvendelse igen.

 

Litteratur:

Se vedhæftede pdf.