Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Missed abortion

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Medicinsk behandling

Kirurgisk behandling

Afventende behandling

Referencer

Formål

Instruks vedrørende udredning og behandling af missed abortion.

Definition af begreber

 

 

Diagnose

Behandling

Missed abortion

DO021A

 

Transvaginal UL skanning

 

UXUD87A

Behandling med Cytotec

 

BKHD50

Behandling med Mifegyne og Cytotec

 

BKHD52

Evacuatio uteri efter missed abortion

 

KMBA00

Evacuatio efter mislykket medicinsk behandling

DO088L

KMBA00

Re-evacuatio efter mislykket behandling

DO088L

KMWW00

 

Missed abortion defineres som:

 • • Positive urin-hCG og/eller s-hCG og

 • • Ingen/svag blødning, ingen/svage smerter og

 • • Intrauterin, tilgrundgået graviditet

 • • Foster med CRL ≥ 6 mm uden hjerteaktion eller

 • • CRL ≥ 6 mm og faldende s-hCG eller

 • • UL verificeret gestationssæk og faldende s-hCG over mindst 3 dage eller

 • • Tom gestationssæk (uden foster eller blommesæk) på mindst 15 mm (Blighted ovum) eller

 • • Tom gestationssæk på mindst 13 mm, som ikke vokser over en uge eller

 • • En tidligere UL verificeret levende graviditet

 

 

Differentialdiagnoser:

 • • PUL (Pregnancy of unknown location)

 • • Spontan komplet/inkomplet abort

 • • Ektopisk graviditet

 • • Mola

 

 

Det er afgørende for behandling at skelne mellem missed abortion og inkomplet spontan abort.

 

Beskrivelse

Tilstanden konstateres ved ultralydsskanning jfr. ovenstående kriterier.

Ved mindste tvivl – kontrol skanning efter 1 uge.

Det er normalt ikke nødvendigt at måle s-hCG, hvis graviditeten er sikkert intrauterint

Patienten informeres og kan derefter vælge:

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling kan tilbydes til alle med missed abortion i 1. trimester. Behandling kan udføres ambulant eller under indlæggelse.

 • • Blodprøver:

 • • Blodtype

 

 • • Der gives tablet Mifegyne 200 mg peroralt.

 • • 2 døgn efter Mifegynebehandlingen oplægges Cytotec 0,8 mg (4 tbl.) i vagina.

 • • Samtidig gives NSAID præparater og Pinex 1g

 • • Hvis der ikke er blødning efter 3 dage skal patienten kontakte ambulatoriet.

Ved indlæggelse udskrives patienten efter 4 – 5 timer, uanset om de kvitteret

Ved hjemmebehandling medgives:

 • • Patientvejledning

 • • tbl. Cytotec, 4 stk.

Ambulant kontrol med transvaginal UL-skanning efter 1 uge.

Ved fraværende gestationssæk og midtlinie ekko AP-diameter < 15 mm afsluttes patienten.

Ellers tilbydes evacuatio eller ny kontrol efter 1 uge efter patientens ønske.

Hvis det stadig er uændret efter endnu en uge foretages evacuatio´.

Kirurgisk behandling

Evacuatio uteri i general anæstesi efter samme principper som ved kirurgisk abortus provokatus (se instruks) Abortus provokatus, kirurgisk

Afventende behandling

Hvis patienten ønsker det kan man afvente spontan forløbet, men der er ringe sandsynlighed for at hun kvitterer spontant.

Kontrol med UL-skanning efter 1 uge, hvis ikke kaviteten er tomt bør patienten tilrådes aktiv behandling.

 

Rhesusprofylakse

Rhesusprofylakse gives til rhesus negative kvinder med gestationsalder >8+0.

Se særskilt instruks - Rhesusprofylakse

Referencer

DSOG guideline