Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

KOL ambulatoriet arbejdsgang

 

 

 

Kriterier for henvisning til KOL-ambulatoriet

Alle patienter med en verificeret KOL diagnose, manglende behandlingsrespons på den af givne behandling eller behov for specialist vurdering, efter primær læges vurdering, kan henvises til vurdering i Lungemedicinsk Afdeling Patienterne ses primært i udredningsklinikken, med enkelte undtagelser, se neden for. De patienter, som i udredningsklinikken vurderes at have behov for yderligere udredning og behandling, videresendes til KOL-ambulatoriet

Patienter kan henvises fra almen eller speciallægepraksis eller andre sygehusafdelinger

Henvisninger behandles af visiterende læge

Patienter, som henvises direkte til KOL-ambulatoriet er patienter med kendt KOL og behov for palliativ indsats eller behov for vurdering med henblik på volumen-reduktion eller transplantation

Booking foretages af sekretær

 

KOL-ambulatoriets opgaver

 

 • • Vurdering af om diagnosen er korrekt

 • • Vurdering af sygdommens sværhedsgrad

 • • Behandlingsoptimering

 • • Stillingtagen til hjemme-ilt

 • • Vurdeirng af komorbiditeter

 • • Undervisning af patienter med svær KOL

 • • Henvisning til rehabilitering

 • • Vurdering med henblik på palliativ indsats

 

Patientforløb

Patienten indkaldes via E-post. Er der i forbindelse med kontakt til udredningsklinikken vurderet at være behov for ekstra blodprøvetagning adviseres patienten i indkaldelsesbrevet om at dette skal gøres 14 dage før. Evt blodprøvetagning forud for kontakt efter direkte henvisning til KOL-ambulatoriet ordineres af visiterende læge og patienten adviseres i forbindelse med indkaldelsesbrevet. Med indkaldelsen til nyhenviste direkte til KOL-ambulatoriet får patienten tilsendt et oplysningsskema om helbredsforhold og tobaksforbrug som udfyldes før og medbringes til 1. konsultation.

For palliativt forløb, se særskilt instruks.

 

Besøg: patienten møder KOL-sygeplejerske og der foretages

 

 1. a. Spirometri

 2. b. Højde, vægt

 3. c. Rygeadfærd

 4. d. MRC og CAT-score

 5. e. Inhalationscheck

 6. f. Ernæringsvejledning

 7. g. Afklaring af vaccinationsstatus

 8. h. Evt. 6-min. Gangtest

 9. i. Vurdering om henvisning til KOL-rehabilitering

 10. j. Stillingtagen til behov for telemedicinsk støttefunktion

 

 

Ved lægekonsultation

 

 1. a. Vurdering af komorbiditet

 2. b. Rådgivning om rygestop

 3. c. Stillingtagen til inhalationsmedicinsk behandling

 4. d. Stillingtagen til behov for medicinsk exacerbationsforebyggelse

 5. e. Stillingtagen til behov for sekretmobiliserende behandling

 6. f. Stillingtagen til udredningsprogram i forbindelse med evt volumenreduktion

 

 

Program for efterfølgende konsultationer

For at leve op til de kvalitetskrav, der i fremtiden vil være gældende for KOL patienter, skal der ved hver konsultation i KOL ambulatoriet foretages følgende registreringer og ved behov gives følgende tilbud

 

Registreringer

Tilbud

Rygestatus

Rygestop

Vægtændring

Diætvejledning (alle)

BMI

Individuel diætbehandling (BMI>30)

Ernæringsterapi (BMI<20)

FEV1

Råd om motion (let sygdom)

Fysisk træning (moderat sygdom)

MRC dyspnø grad

Rehabilitering (MRC≥3)

 

Råd om vaccination

Afslutning/fortsat kontrol

Hovedparten af KOL patienterne vil kunne afsluttes til årskontrol hos egen læge.

Det er et krav, at den læge, der afslutter en patient til praksis leverer en behandlingsplan til den praktiserende kollega. Planen skal indebære

 

 • • Råd om håndtering af exacerbationer

 • • Råd om potentielle yderligere tiltag i forhold til inhalationsmedicinsk behandling

 • • Særlige foci hos denne patient (Ex – fokus på evt komorbiditet, vægt etc)

 • • Vurdering af om der er behov for snarlig iværksættelse af/opfølgning på palliativ behandling af patienten

 

Efterkontrol i KOL-ambulatoriet kan foregå i sygeplejekonsultationen med lægeligt backup eller ved særligt behov i lægekonsultationen med sygeplejerske backup

 

 

Patienter med følgende problemstillinger følges fast i KOL-ambulatoriet

 

 1. 1. Sandsynlig fremtidig transplantationsudredning

 2. 2. Særlige problemstillinger: f.eks. alfa-1 antitrypsin defekt og 1. ciliedyskinesi

 

Patienter med KOL og behov for kronisk ilt-behandling, behandling med non-invasiv ventilation eller high-flow følges i ilt/IVAPS ambulatoriet.

 

 

Patienter med hyppige exacerbationer kan i en periode have behov for ekstra besøg i KOL ambulatoriet med henblik på optimering af behandlingsplanen

Senest efter 1 år tages det op til vurdering igen om patienten skal afsluttes til egen læge eller fortsætte kontrollerne i KOL-ambulatoriet

 

Henvisning til rehabilitering

KOL patienter med KOL og mMRC grad ≥3 henvises til rehabilitering i Kommunalt regi. Henvisning ordineres af læge eller konsulstationssygeplejerske i journalen. Henvisning foretages digitalt i Refhost af sekretæren