Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

KOL ambulatoriet arbejdsgang

Kriterier for henvisning til KOL-ambulatoriet

Alle patienter med en verificeret KOL diagnose eller velbegrundet mistanke om KOL kan henvises til KOL ambulatoriet.

Patienter kan henvises fra almen eller speciallægepraksis, lungemedicinsk afd. 6 V eller andre sygehusafdelinger.

Henvisninger behandles af visiterende overlæge, vagthavende bagvagt (tilsyn) eller foretages af stuegangsgående læge (6V).

Patienter der i forvejen går i lungemedicinsk ambulatorium eller ilt-ambulatoriet med KOL sluses løbende over i KOL ambulatoriet når de mødes ved konsultationerne.

Booking foretages af sekretær Pernille Menne Nielsen tlf. 26412

KOL-ambulatoriets opgaver

Vurdering af om diagnosen er korrekt

Vurdering af sygdommens sværhedsgrad

Behandlingsoptimering

Stillingtagen til hjemme-ilt, forstøverapparat eller hjemme CPAP

Undervisning af patienter med svær KOL

Rehabilitering af patienter med svær KOL (i fremtiden)

Patientforløb

En ny henvisning til KOL ambulatoriet indkaldes via E-post. Opfordres til blodprøvetagning 14 dage før tidspunkt i ambulatoriet. Med indkaldelsen er patienten tilsendt et oplysningsskema om helbredsforhold og tobaksforbrug som udfyldes før 1. konsultation (gælder dog ikke for nyligt indlagte patienter) og kommer derefter til:

 1. 1. Besøg: patienten møder KOL-sygeplejerske og der foretages:

  1. a. Spirometri og evt. revers

  2. b. Højde, vægt

  3. c. Rygeadfærd

  4. d. MRC

  5. e. Mundtlig/skriftlig information

  6. f. Evt. 6-min. Gangtest

  7. g. Vurdering om henvisning til KOL-rehabilitering

 • Lægekonsultation

 

 

 

 

Program for efterfølgende konsultationer

For at leve op til de kvalitetskrav, der i fremtiden vil være gældende for KOL patienter, skal der ved hver konsultation i KOL ambulatoriet foretages følgende registreringer og ved behov gives følgende tilbud.

Registreringer

Tilbud

Rygestatus

Rygestop

Vægtændring

Diætvejledning (alle)

BMI

Individuel diætbehandling (BMI>30)

Ernæringsterapi (BMI<20)

FEV1

Råd om motion (let sygdom)

Fysisk træning (moderat sygdom)

MRC dyspnø grad

Rehabilitering (MRC>3)

6MWT

Råd om vaccination

Evt. BODE index

Behandlingsplan

Undervisning

Afslutning/fortsat kontrol

Hovedparten af KOL patienterne vil kunne afsluttes til årskontrol hos egen læge.

Efterkontrol i KOL-ambulatoriet kan foregå i sygeplejekonsultationen med lægeligt backup eller ved særligt behov i lægekonsultationen med sygeplejerske backup.

Patienter med følgende problemstillinger følges fast i KOL-ambulatoriet:

 1. 1. Hjemmeiltbehandling,

 2. 2. Sandsynlig fremtidig transplantationsudredning,

 3. 3. Kandidater til rehabilitering,

 4. 4. Særlige problemstillinger: f.eks. alfa-1 antitrypsin defekt og 1. ciliedyskinesi,

 5. 5. Kandidater til hjemme-NIV-behandling,

 6. 6. Ved kontrol som led i videnskabelig undersøgelse eller kvalitetskontrol ses patienterne som anført i de respektive protokoller.

Patienter med hyppige exacerbationer kan i en periode der ligger udover besøg 1-3 følges i KOL ambulatoriet med henblik på optimering af behandlingsplanen.

Senest efter 1 år tages det op til vurdering igen om patienten skal afsluttes til egen læge eller fortsætte kontrollerne i KOL-ambulatoriet.

 

Henvisning til rehabilitering

KOL patienter med moderat til svær KOL henvises til rehabilitering i Kommunalt regi – i Ny Aalborg Kommune vil der fra efteråret 2006 være et KOL-rehabiliterings tilbud på Sundhedscenter Nordkraft. Henvisning foretages digitalt i Refhost.