Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem Plastikkirurgisk afsnit og Mamma-Plastikkirurgisk Operationsafsnit

 

Formål:

At sikre at patienten oplever overflytningen som koordineret

At relevant information opkring patienten oplyses før under og efter operation.

At sikre overholdelse af kriterier for patientens aktuelle behandling.

At fastlægge ansvarsfordeling

Beskrivelse:

 

Efter forundersøgelse i Plastikkirurgisk Ambulatorium udfylder lægen plankort som indeholder oplysninger om den aftalte operation (diagnose, planlagt operation, forventet OP tid, bestemt kirurg, anæstesiform, lejringsform og afdækning).

 

Plankort tilsendes operationsafdelingen dagen før det planlagte indgreb, dette gøres af lægesekretær på Plastikkirurgisk Afsnit.

Opdateret operationsprogram henter operationspersonalet selv dagen før operationen i booking system 3.75 NJA Produkt System. Derved kan de forberede stuen optimalt til den planlagte operation (opdækning af instrumenter, proteser, specielt udstyr m.v.)

På selve operationsdagen, er det operationsafdelingen som kontakter portørerne, når OP er klar til at modtage patienten.

Portørerne har ligeledes har fået tilsendt et operationsprogram, af sekretærerne ra Plastik Sengeafsnit.

Portøren henter patienten i afdelingen, og fragter denne til operationsstuen, efter der er foretaget patientidentifikation med fulde navn og CPR.

Portøren medgives patientens papirjournal i brun pose.

I journalen og er der af den Plastikkirurgiske læge beskrevet en behandlingsplan med oplysninger om patientens diagnose, forløb, og anamnese.

Medicinliste samt cave/allergi er både beskrevet i papirjournalen samt i OPUS/clinical Suite.

I Clinical Suite har kontaktsygeplejersken dokumenteret patientidentifikation, anamnese, kontaktperson på patient, patientstatus og forudgående handlinger. Præ-medicin er noteret på vores præ-seddel som ligger først i papirjournalen.

Hvis der er specielle hensyn, evt. psykosocialt, kontakter kontaktsygeplejersken fra Plastik kir. Sengeafsnit operationsstuen, og oplyser herom.

Børn der skal opereres, hentes af portør og narkosesygeplejerske.

Patientidentifikation foretages af forældre.

En forælder følger med barnet ind på operationsstuen indtil barnet sover.

Kontaktsygeplejerksen sørger for at forælder er iklædt grønt OP-tøj.

Der udføres Sikker kirurgi på OP imellem OP-personalet.

Udførte handlinger per- og postoperativt skrives på narkoseskemaet som følger patienten i

opvågningen og retur til plastikkir. sengeafsnit.

Patienten bliver fulgt til OPV af narkosesygeplejersken, hvor der gives mundtlig rapport.

Det er altid en portør der transportere patienten rundt til de forskellige afsnit.