Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Meddelelsesbreve

 

Beskrivelse

Kørselskontoret varetager modtagelse af meddelelsesbreve fra andre regioner og efterfølgende (samme dag) udsendelse af breve til kommentering til relevant afdeling.

 

Afdelingen vurderer på baggrund af brevet samt evt. kendskab til patient og dennes forløb den niveauangivelse som behandlende sygehus har anført. Såfremt speciallægen er uenig i behandlingsniveau eller har brug for supplerende oplysninger fremsendes standardskrivelse til behandlende afdeling. Af denne skrivelse fremgår, at der forudsættes at være enighed om niveauangivelsen såfremt der ikke gøres indsigelser indenfor 30 dage.

 

Afdelingen sender en kopi af denne skrivelse til Koncernøkonomi som har oprettet en særlig elektronisk postkasse til dette formål (behandlingsafregning@rn.dk). Det modtagne meddelelsesbrev returneres senest 8 dage efter modtagelse til Kørselskontoret. Koncernøkonomi står for den efterfølgende opfølgning og sikrer, at der sker rettelse af niveauet såfremt behandlende afdeling ikke gør indsigelse. Afdelingen på Aalborg UH orienteres af Koncernøkonomi om afgørelserne på de indsigelser, der er blevet gjort. Såfremt der ikke kan opnås enighed om niveauet medtager Koncernøkonomi konkrete eksempler til drøftelse i Direktørforum for sundhedsdirektørerne.

 

Definition af begreber

Meddelelsesbrev: Meddelelsesbrevet er en begrundelse for patientens status som højt specialiseret. Patientens hjemregion orienteres ved hjælp af meddelelsesbrev om, at patienten tages i behandling på højt specialiseret niveau og at der opkræves regning for højt specialiseret behandling.

 

Behandlingsniveau: Det kan være vanskeligt at niveauvurdere den enkelte patient. Afgørelsen ligger hos behandlende læge, men skal kunne begrundes med en diagnose, komplikation eller procedure på meddelelsesbrevet. For patienten, der ikke er henvist fra hjemregionens sygehuse, skal der foreligge en præcis og utvetydig begrundelse for, at patienten er højt specialiseret patient. Såfremt der ikke kan præsteres en præcis faglig begrundelse for at det klart og utvetydigt er en højt specialiseret patient, vil Region Nordjylland ikke acceptere højt specialiseret takst for behandlingen.

 

Supplerende oplysninger: Hvis afdelingen, der får sendt meddelelsesbrevet til vurdering skønner, at det ikke klart og utvetydigt fremgår, at patienten er en højt specialiseret patient, kan der indhentes supplerende oplysninger hos behandlende afdeling til brug for vurderingen.

 

Formål

At sikre korrekt afregning af patienter, der behandles uden for Region Nordjylland.

At sikre, at Kørselskontoret forsynes med administrationsgrundlag til vurdering af transport eller transportgodtgørelse til patienter, som henvises til behandling uden for Region Nordjylland.