Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Meddelelsesbreve

Beskrivelse

Enheden for Registrering og Samhandel varetager modtagelse af meddelelsesbreve fra andre regioner.

Enheden for Registrering og Samhandel vurderer i et tæt samarbejde med de ledende overlæger og på baggrund af meddelelsesbrevet og evt. supplerende oplysninger, den niveauangivelse, som behandlende sygehus har anført.

Er der er brug for supplerende oplysninger, fremsender Enheden for Registrering og Samhandel standardskrivelse til behandlende afdeling med anmodning om uddybning af anført højt specialiseret behandlingsniveau

Såfremt der er uenighed i behandlingsniveauet fremsender Enheden for Registrering og Samhandel indsigelsesbrev til behandlende Region. Af denne skrivelse fremgår, at der forudsættes at være enighed om niveauangivelsen, såfremt der ikke gøres indsigelse indenfor 30 dage.

Enheden for Registrering og Samhandel sender en kopi af denne skrivelse til Regnskabsservice, som har oprettet en særlig elektronisk postkasse til dette formål (behandlingsafregning@rn.dk).

Regnskabsservice står for den efterfølgende opfølgning og sikrer, at der sker rettelse af niveauet såfremt behandlende afdeling ikke gør indsigelse.

Såfremt der ikke er enighed om tilretning af niveauangivelse videresender Enheden for Registrering og Samhandel sagen til den ledende overlæge i relevante speciale med henblik på den videre dialog med behandlende afdeling.

Definition af begreber

Meddelelsesbrev: Meddelelsesbrevet er en begrundelse for patientens status som højt specialiseret. Patientens hjemregion orienteres ved hjælp af meddelelsesbrevet om, at patienten tages i behandling på højt specialiseret niveau, og at der opkræves en betaling for højt specialiseret behandling.

Behandlingsniveau: Det kan være vanskeligt at niveauvurdere den enkelte patient. Afgørelsen ligger hos behandlende læge, men skal kunne begrundes med en diagnose, komplikation eller procedure på meddelelsesbrevet. For patienten, der ikke er henvist fra hjemregionens sygehuse, skal der foreligge en præcis og utvetydig begrundelse for, at patienten er højt specialiseret patient. Såfremt der ikke kan præciseres en faglig begrundelse for, at det klart og utvetydigt er en højt specialiseret patient, vil Region Nordjylland ikke acceptere højt specialiseret takst for behandlingen.

Supplerende oplysninger: Hvis Enheden for Registrering og Samhandel, der får sendt meddelelsesbrevet til vurdering skønner, at det ikke klart og tydeligt fremgår, at patienten er en højt specialiseret patient kan der indhentes supplerende oplysninger hos behandlende afdeling til brug for vurderingen.

 

 

Formål

At sikre korrekt afregning af patienter, der behandles uden for Region Nordjylland.

At sikre, at Kørselskontoret forsynes med administrationsgrundlag til vurdering af transport eller transportgodtgørelse til patienter, som henvises til behandling uden for Region Nordjylland