Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mindre liv

 

Formål

Instruks at vurdere udeblevne eller mindre fosterbevægelser under mere end 24 timer efter uge 22.

 

Definition af begreber

Se ovenstående.

 

Beskrivelse

Liv er fosterbevægelser, som registreres af den gravide.
”Mindre liv” opfattes som en ændring fra et aktivitetsniveau til en tilstand med mindre aktivitet.

Rutinemæssig daglig tælling af fosterbevægelser har ikke haft dokumenteret effekt med hensyn til at forhindre intrauterin fosterdød i 3. trimester, og giver anledning til unødvendig ængstelse hos gravide og mange unødvendige undersøgelser.

Der er på den anden side enighed om, at ophør af fosterbevægelser og nedsatte fosterbevægelser kan være udtryk for patologi hos fostret.
Der er normale fund hos hovedparten, men ikke hos alle de gravide, der henvender sig.

I alle undersøgelser understreges det, at den gravide skal være opmærksom på fosterbevægelser og henvende sig, hvis hun mærker mindre liv fra uge 26 + 0.
Mange mærker først daglig liv efter uge 23-24.

 

Årsag til ophør af fosterbevægelser/nedsatte fosterbevægelser

1.

Årsager hos moderen:
Ængstelse
Travlhed
Stress
Sedative
Alkohol

2.

Fostervandsmængde:
Oligohydramnios
Anhydramnios
Polyhydramnios

3.

Årsager hos fostret:
IUGR
Hypoxi
Hypothyreodisme
Føtal anæmi
Manglende bevægelser pga. neurologiske skader/sygdomme hos fostret.
Større malformationer.

 

  • • Observere: Antallet fosterbevægelser har vi ikke nogle almindelige referenceværdier for. En gravid kan derfor bare sammenlignes med sig selv. Også det er svært då antallet fosterbevægelse forandrer sig under hele graviditeten

  • • Om en patient søger for mindre fosterbevægelser er det derfor svært at vurdere men skal altid betragtes som alvorligt til det modsatte er bevist.

  • • Ca. 3-7% af alle gravide henvender sig med "mindre liv". nogen eller nogle gange under graviditeten

 

 Mindre liv (nedsatte fosterbevægelser) før uge 24:
Afhængigt af tidspunkt på døgnet, kvindens grad af utryghed, anamnesen, tilbydes kvinden at komme på Fødegangen eller jordemodercenter for at få lyttet hjertelyd. Behøver ikke nødvendigvis at være samme dag.

Mindre liv mellem uge 24 og 26:

Der spørges ind til barnets bevægemønster, kvindens anamnese, kvindens utryghed.
Kvinden opfordres til at aktivere barnet. Lykkes dette ikke, eller er hun meget utryg, tilbydes kvinden at komme på Fødegangen eller jordemodercenter
Eventuelt kardiotokografi efter uge 25 + 0.

Mindre liv efter uge 26:

skal afstedkomme, at der samme dag udføres:

1.

CTG

2.

Klinisk vurdering inkl. fosterskøn.

3.

Grundig anamnese mhp. at udspørge om hvordan den gravide har mærket mindre liv.
Mulig vandafgang.

4.

Aftale om fremtidig kontrol af graviditeten, herunder vurdering af indikation for ultralydsskanning mhp. tilvækst, fostervandsmængde og evt. flow.Vedrørende mindre liv
Det kan være vanskeligt at skelne normalt fra patologisk. Følgende kan bruges som rammer.

1.

Ofte mærker den gravide mindre liv, fordi hun har været i fysisk aktivitet. Hun vil da mærke fosterbevægelser, når hun er i ro, typisk mens der bliver kørt CTG.

2.

Fostrets bevægemønster kan ændre sig fra rullende bevægelser til bevægelser, der føles som puf, efterhånden som fostret bliver mere maturt. Dette kan af den gravide føles som mindre liv. Hvis den gravide slet ikke mærker liv, eller kun mærker meget få fosterbevægelser, skal der foretages ultralydsskanning enten samme dag eller den næst følgende hverdag.

3.

Nogle gravide henvender sig pga. mindre liv, fordi de har svært ved at mærke fosterbevægelser.
Det kan da være en hjælp for hende, at gøre hende opmærksom på hvad fosterbevægelser er, hvis vi mærker at barnet bevæger sig under undersøgelsen.

4.

Overvej mulighed for vandafgang, da dette kan føles som mindre liv.

5.

Nogle gravide er meget i tvivl om, hvordan de skal mærke liv. Man kan give følgende som rettesnor: ”Tæl til 10” – i løbet af 2 timer skal den gravide mærke 10 fosterbevægelser.


Fremtidig kontrol i graviditeten
Individuel vurdering. Ved tvivl ultralydsskanning.
Patienter med særlig risiko for IUGR bør ultralydsskannes, og det vurderes om kontrollen skal intensiveres.

1.

Ved normal CTG, normal objektiv undersøgelse inkl. vurdering af fostervægt og sikre fosterbevægelser under observationen, kan den gravide fortsætte de sædvanlige kontroller hos jordemoder og egen læge.
Hun skal informeres om at henvende sig, hvis hun igen mærker mindre liv.
Ovennævnte forudsætter ukompliceret graviditet.

2.

Ved lille fosterskøn eller stagnerende fostertilvækst:
Ultralydsskanning også ved normal CTG. Ved påvist IUGR måles også flow.

3.

Ved manglende eller få fosterbevægelser:
Ultralydsskanning også ved normal CTG. Ved påvist IUGR måles også flow.

4.

Patologisk CTG:
Individuel vurdering.Normal fysiologi
Antallet af fosterbevægelser, moderen kan mærke, ændrer sig med graviditetslængden fra få bevægelser i graviditetsuge 20 til maksimumbevægelser omkring uge 32.
Ved ultralyd ses flere fosterbevægelser end moderen mærker.

I takt med udvikling af CNS ændres fosterbevægelserne i 3. trimester:

1.

Kropsbevægelser:
Der bliver procentvis færre kropsbevægelser med stigende gestationsalder.

2.

Respirationsbevægelser:
Tiltager i antal med gestationsalder.
Eks.:
Gestationsalder 36-40: 95 % af fostre har bevægelse af abdomen og thorax over 30 minutter.
Gestationsalder 26-30: 83 % har bevægelser af abdomen og 61 % af thorax over 30 minutter.


Råd til kvinden om at mærke liv


Hvornår kan man forvente at mærke liv?
Er det første gang, du er gravid, kan du forvente at mærke liv omkring uge 20 til 22. Har du født før, vil du nogle gange føle det tidligere.
I begyndelsen vil det hos de fleste opleves som bobler på indersiden af maveskindet, og du vil ikke nødvendigvis føle det hver dag. Senere bliver det til mere livlige bevægelser.

Fra 24. uge skal du gerne mærke barnet hver dag. Jo ældre barnet bliver, jo mere kraft er der i bevægelserne. Barnet får ofte et mønster, hvor det sparker på bestemte tider af døgnet. Du vil også opleve, at barnet bevæger sig fra side til side, og sparkene derfor kommer forskellige steder.

Du vil oftest være opmærksom på det, når du selv er i ro.

Hvad nu hvis jeg ikke mærker noget?

-

Prøv at lægge dig ned og slappe. Grunden til at man ikke har følt barnet sparke er ofte, at man har været optaget af andre ting.

-

Prøv at få barnet til at bevæge sig ved at ”puffe” til maven.

-

Eller drikke et glas isvand.


Sparker barnet fortsat ikke, skal du ringe til jordemodercenteret eller sygehuset. Her vil jordemoderen vejlede dig yderligere.

Diagnosekoder:

O36.3 Mindre Liv
 

Referencer
Kenn Harrington et all: Obstetric outcome in women who present with a reduction in fetal movements in the third trimester of pregnancy.
J. Perinat. Med., 26, 1998.
Adrian Grant et all: Routine formal fetal movement counting and risk of ante partum late death in normally formed singletons.
The Lancet, 12. august 1989.
Sandbjerg Guidelines 2004: Mindre liv.

Heazell AE, Sumathi GM, Bhatti NR. What investigation is appropriate following maternal perception of reduced fetal movements? J Obstet Gynaecol 2005; 25(7):648-650.

Sherer DM, Spong CY, Minior VK, Salafia CM. Decreased amniotic fluid volume at < 32 weeks of gestation is associated with decreased fetal movements. Am J Perinatol 1996; 13(8):479-482.

Whitty JE, Garfinkel DA, Divon MY. Maternal perception of decreased fetal movement as an indication for antepartum testing in a low-risk population. Am J Obstet Gynecol 1991; 165(4 Pt 1):1084-1088.

Montan S, Arulkumaran S, Ratnam SS. Evaluation of a simple method to assess fetal well-being in antenatal clinic. J Perinat Med 1994; 22(3):175-180.

 

Referencer