Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Port-a-cath sygepleje

 

Beskrivelse

Sygeplejefaglig problemstilling

Port-a-cath anlægges hos patienter, som gennem længere tid har behov for intravenøs medicinering, parenteral ernæring eller kemoterapi, hvor der kun er behov for et løb.

Kan også bruges til blodtransfusioner (der må dog aldrig bruges trykposer).

De nye porte kan anvendes til kontrast, da de tåler højere tryk.

Hvis der er behov for flere løb, anvendes Hickmann kateter eller CVK i stedet for.

Fordelen ved Port-a-cath er, at hele systemet er placeret under huden, hvilket gør risikoen for infektion meget lille.

Anlæggelse og seponering af Port-a-cath foregår i Aalborg.

Se PRI-instruks fra Aalborg: Anlæggelse, pleje og fjernelse af port-a-kath.

 

Sygeplejeopgaver

 • • Før omgang med Port-a-cath udføres grundig håndvask eller hånddesinfektion

 • • Daglig observation af indstiksstedet (infektionstegn og utæthed), dokumenteres i EPJ

 • • Når porten er i brug kontrolleres korrekt placering ved at sikre tilbageløb og indløb én gang dagligt

 • • Grippernål skiftes min. hver 7. dag

 • • Dropslanger skiftes som minimum hver 4. dag samt ved behov. Dropslanger skiftes altid efter endt indløb af blodtransfusion og parenteral ernæring. Grippernål skal ikke skiftes ved parenteral ernæring og blodtransfusion, da den betragtes som hørende til selve porten

 • • Husk at afklemme systemet inden det åbnes, da der ellers er risiko for, at der kan suges luft ind

 • • Forbindingen skiftes min. hvert 7. døgn, samt når den er løs, fugtig eller forurenet. Der anvendes non-touch eller steril teknik

 • • Efter enhver injektion/infusion af medicin skal der skylles med min. 20 ml NaCl, også selv om der løber i.v. væske

 • • Der skal dagligt dokumenteres i EPJ for fortsat anvendelse af nål i porten ellers skal den seponeres

 • • Ved brusebad skal grippernål, infusion og forbinding beskyttes af badeplaster

 

Anvendelse af Port-a-cath

Hvis patienten har erfaring for at det gør ondt at få systemet åbnet, kan der lægges EMLA over kapslen 1 time før.

Fremstilling

 • • Non-touch eller steril teknik

 • • Store sterile klorhexidinservietter eller plastkop med gazetamponer og klorhexidinsprit (0,5 % klorhexidin)

 • • 10 ml NaCl i sprøjte eller NaCl-drop

 • • Grippernål (kort eller lang efter patientens størrelse)

 • • Melolin/sterile swabs 5x5 cm

 • • Sterilt gennemsigtigt plaster

Procedure

 • • Patienten lejres fladt

 • • Grippernål og evt. drop samles og fyldes med NaCl

 • • Huden afvaskes med klorhexidin 2 gange. Huden skal nå at tørre mellem de to påføringer og før indstik i porten

 • • Porten fikseres mellem 1. og 2. finger og hud og membran perforeres – kanylen føres, i 90 graders vinkel, til bunden af kammeret. For at sikre, at huden er uskadt på indstiksstedet, skal man forsøge, at sprede indstiksstederne over hele membranens overflade. PowerPort-a-cath har små forhøjninger, som kan føles gennem huden og bruges som rettesnor for, hvor der skal stikkes

 • • Indløb og tilbageløb sikres ved hjælp af 10 ml NaCl i sprøjte eller NaCl-drop

 • • Hvis systemet skal forblive åbent, anlægges en tætsluttende steril forbinding, som sikrer at træk i grippernålen undgås, hvilket kan medføre skade på membranen

 

Røntgen med kontrast

 • • PowerPort-a-cath kan anvendes til indgift af kontrast i forbindelse med røntgenundersøgelse

 

Lukning af Port-a-cath

Fremstilling

 • • 2 store servietter med klorhexidin eller ethanol 82%

 • • PowerPort-a-cath lukkes med 20 ml NaCl, gamle port-a-cath lukkes med 6 ml Heparin (100 IE/ml)

 • • Sterilt forbinding påsættes

Procedure

 • • Huden omkring indstiksstedet, svarende til det område forbindingen dækker desinficeres med en stor desinficerende vådserviet

 • • Der arbejdes fra indstiksstedet og udefter

 • • Huden lufttørres godt

 • • Proceduren gentages herefter

 • • Sterile swabs lægges omkring grippernålen

 • • Sterilt gennemsigtigt plaster påsættes

 

Injektion i Port-a-cath

Fremstilling

 • • Sprøjte/drop (med medicin)

 • • 2 store desinficerende vådservietter

 • • 20 ml NaCl

 • • Steril prop

 • • Luk for klemmen på kateterslangen, før der åbnes for kateterslangen eller 3-vejshanen

 • • Åbningen afrenses med klorhexidinswabs

 • • En steril sprøjte sættes på kateterslangen eller 3-vejshanen

 • • Åben for klemmen på kateterslangen

 • • Dropslange eller sprøjte med medicin sættes på kateterstudsen

 • • Skyl ind med den ønskede hastighed

 • • Efter indgift af medicin lukkes systemet efter ovenstående procedure

 

Blodprøvetagning i Port-a-cath

Der er en infektionsrisiko, hver gang systemet åbnes, hvilket betyder, at det er særdeles vigtigt at overholde de gældende retningslinjer.

Alle blodprøver kan tages i port-a-cath, men pga. infektionsrisiko skal det begrænses mest muligt, og for at udelukke kateterrelaterede infektioner tages blod til dyrkning i en perifer vene.

Fremstilling

 • • 2 store desinficerende vådservietter

 • • 1 lille klorhexidinswap

 • • 20 ml NaCl

 • • Steril prop

 • • Ved patientger med trombocytopeni må det overvejes, om der skal anvendes Heparin i forbindelse med blodprøvetagning

Procedure

 • • Kateterstudsen afrenses med klorhexidinswabs

 • • En steril adaptor, som bioanalytikeren medbringer, sættes på kateterstudsen. Herpå sættes blodprøveglassene

 • • Træk 5-10 ml blod/Heparin ud til spild. Dette gøres, så analysesvarene er upåvirkede af evt. Heparin eller infusionsvæsker

 • • Ved manglende funktion forsøges at gennemskylle med saltvand eller trække tilbage med 1, 2 eller5 ml sprøjte

 • • Træk herefter det ønskede antal blodprøver ud i de hertil beregnede glas

 • • Efter sidste glas lukkes klemmen på kateterslangen og adapteren fjernes

 • • Der skylles manuelt med 20 ml NaCl inden infusion igen påbegyndes

 • • Åben for klemmen på kateterslangen og skyl

 • • Fortsæt infusionen eller luk systemet

 • • Sæt steril prop på

 

Tilstopning af Port-a-cath

Ved tilbageløb i systemet er der risiko for koagulation i kammeret. Det er derfor vigtigt at sikre, at der ikke kommer tilbageløb i kateteret.

Ved tilstopning

 • • Patienten lejres fladt

 • • Forsigtige skiftevise indsprøjtninger og aspirering med Heparin ( IE/ml) i sprøjte ( ml)

 

Definition af begreber

Port-a-cath = en implanteret veneport ( i daglig tal porten). Den består af et kammer af titanium eller plastik med en tyk membran, som er forbundet med et kateter beliggende i vena caca superior. Porten er placeret foran på thorax under subclavia.

Gripper = Når Port-a-cath skal bruges stikkes en speciel ”grippernål” igennem membranen. Disse findes i forskellige tykkelser og længder (obs. at jo højere gauge, jo mindre volumen). Memb ranen kan perforeres ca. 2000 gange ved anvendelse af 22 gauge kanyler og ca. 1000 gange ved anvendelse af 19 gauge kanyler.

Desinficerende vådserviet = stor steril desinficerende serviet med klorhexidin og sprit.

Positivt tryk = pulserende injektion.

 

Formål

At sikre at sygeplejen i forhold til Port-a-cath foregår efter gældende regningslinjer og med en høj grad af sikkerhed og kvalitet.

 

Referencer

Intravaskulære katetre (5.1)

For brug af intravaskulære katetre (NIR)