Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pigtail dræn – pleje af patienter med pigtail dræn

Baggrund

Pigtail dræn anlægges til drænage af:

 

 • • intraabdominale abscesser

 • • cystedannelser

 • • pleuraexudat

 • • ascitesvæske

 

Pigtail drænet anlægges ultralydsvejledt i Radiologisk Afdeling og tilsluttes et lukket drænagesystem. Det er ikke sutureret til patientens hud, idet drænets ”halekonstruktion” sikrer dets placering.

 

Pigtail dræn giver sjældent anledning til svære smertegener. Patienten sikres relevant smertebehandling, så mobilisering og et rimeligt aktivitetsniveau kan opretholdes. Drænet kan være anlagt i dage til uger.

 

Ethvert dræn betragtes som mulig indgangsport for mikroorganismer, hvorfor der skal sikres en høj grad af hygiejne, som angivet i infektionshygiejniske forskrifter:

Infektionshygiejniske forholdsregler ved brug af eksterne dræn (5.7)

 

Behandling med et pigtail dræn sker primært under indlæggelse.

 

Ved langvarig drænage kan dette fortsættes i primærsektor. Patienten oppebærer i så fald en ambulant tilknytning til Mave Tarmkirurgisk Afdeling. Der gælder samme anbefalinger vedrørende pleje og hygiejne som under indlæggelse.

Status afgøres i samarbejde med Mave Tarmkirurgisk Afdeling.

 

 

Formål

 • • At drænere ansamlinger af pus, inficerede hæmatomer, pancreascyster, ascitesvæske samt pleuravæske.

 

 • • At patientens risici, gener og bivirkninger minimeres gennem standardiserede anbefalinger ved drænage med pigtail dræn.

 

 

Anbefalinger

Ved anlæggelsen af pigtail drænet i Radiologisk Afdeling udtages der sekret til undersøgelse. Personalet i Mave Tarmkirurgisk Afsnit sikrer, at det udtagne materiale sendes til Mikrobiologisk Afdeling.

 

 • • Abscesmaterialet sendes til ”Dyrkning og Resistensbestemmelse”

 

 • • Cystematerialet fra pancreas sendes til amylasebestemmelse samt ”Dyrkning og Resistensbestemmelse”

 

 • • Pleuraexudat og ascitesvæske sendes til ”Dyrkning og Resistensbestemmelse” og evt. cytologisk undersøgelse for tumorceller

 

 

Herefter foretages løbende stillingtagen til, om det drænerede sekret skal undergå yderligere undersøgelser.

 

Generel pleje og observation

Bandagering

Pigtail drænet er fikseret på en drain-fix plade på huden, så knæk, træk og tryk forhindres. Pladen skiftes første gang 3. dag efter anlæggelse - herefter efter behov.

 

Pigtail drænet er tilsluttet en drænpose - i et lukket system med en 3-vejshane. Drænposen skiftes efter behov mindst en gang om ugen.

Infektionshygiejniske forholdsregler ved brug af eksterne dræn (5.7)

 

Over drain-fix pladen og drænet anlægges en steril gazekompres. Forbindingen skal skiftes, når den er løs, fugtig eller forurenet for at:

 • • hindre at patienten får (yderligere) infektion

 • • hindre at patienten får hud - irritation omkring drænåbningen

 • • drain-fix pladen kan hæfte stabilt, så der sikres korrekt placering og optimal funktion af drænet

 • • patienten sikres mulighed for at kunne færdes eller mobiliseres uden begrænsninger af drænet

Infektionshygiejniske forholdsregler ved brug af eksterne dræn (5.7)

 

Indstikssted

 • • Indstiksstedet observeres i forbindelse med skift af drain-fix pladen

 • • Indstiksstedet renses med Klorhexidinsprit 0,5%

 • • Indstiksstedet og huden omkring indstiksstedet observeres for utæthed, smerter og infektionstegn

Infektionshygiejniske forholdsregler ved brug af eksterne dræn (5.7)

 

Skylning i pigtail drænet

 

Abcess

 • • Der anvendes rene handsker til skylleproceduren

 • • Skyllevæsken er tempereret isoton NaCl 0,9 %

 • • Mængden af skyllevæske er afhængig af absces - kaviteten og ordineres individuelt.

 • • Mængden af skyllevæske reduceres over tid og skal fremgå af skylleskemaet

 • • Skyl foretages minimum 3 gange i døgnet

 • • Skyllevæsken observeres - konsistens, mængde og farve

 • • Der skylles til rent skyllevand - det vil sige, at aspiratet er klart

 • • Skylle-input registreres, og der sikres, at indgivet væskes kvitteres umiddelbart via dræn. Vær opmærksom på risikoen for fisteldannelse til eksempelvis tarm.

 • • Nattevagten udformer endeligt døgnregnskab

 

 

Pancreas

 • • Der anvendes rene handsker til skylleproceduren

 • • Skyllevæsken er tempereret isoton NaCl 0,9%

 • • Mængden af skyllevæske er afhængig af cystekaviteten og ordineres individuelt Initialt sker dette af Radiologisk Afdeling ved anlæggelsen. Mængden af skyllevæske reduceres over tid og skal fremgå af skylleskemaet

 • • Skyl foretages minimum 3 gange i døgnet. Skylning udover disse tider ordineres individuelt

 • • Skyllevæsken observeres – mængde, art og farve

 • • Der skylles til rent skyllevand - det vil sige, at aspiratet er klart

 • • Det sikres, at indgivet væske kvitteres umiddelbart via dræn. Der føres skylle-regnskab ved hvert skyl

 • • Nattevagten udformer endeligt døgnregnskab

 

Pleura Passiv drænage

 • • se ”Generel pleje og observation”

 

Ascites Passiv drænage

 • • se ”Generel pleje og observation”

 

Skylleregnskab

 • • Den initiale skyllemængde angives vejledende af Radiologisk Afdeling. Ordinationen sikres af Mave Tarmkirurgisk Afdeling.

 • • Ved hvert skyl noteres mængden af indgivet skyllevæske. Denne mængde skal fremgå af skylleskema. Den aspirerede skyllevæske sprøjtes i drænposen via 3-vejshanen. Derved sikres et lukket system

 • • Mængden af skyllevæske kan eksempelvis være 10 ml / gang. Der skylles til klart skyllevand

 • • Nattevagten udformer endeligt døgnregnskab:

Regnskab: output – input = sekretproduktionen

 

Status:

Nedenstående parametre indgår i status på behandling og før seponering af pigtail drænet.

 

Abcess - dræn

 • • patientens kliniske tilstand

 • • febrilia, infektionstal, dyrknings- og resistensbestemmelse

 • • drænets skylle-/ pusregnskab, produktionsmængde og art.

 • • Ultralyds- eller CT-scanning

 

 

Pancreascyste - dræn

 • • patientens kliniske tilstand

 • • febrilia og infektionstal, dyrknings- og resistensbestemmelse

 • • amylasebestemmelse af skyllevæske

 • • egenproduktion af cysten - mængde og art.

 • • Ultralyds- eller CT-scanning.

 

 

Pleura - dræn

 • • patientens kliniske tilstand

 • • patientens SAT- niveau, respirationspåvirkning, A-punktur

 • • drænproduktionsmængden og art - dyrkning og resistensbestemmelse

 • • røntgen af thorax

 • • ultralyd eller CT-scanning

 

Ascites - dræn

 • • patientens kliniske tilstand

 • • patientens abdominal omfang

 • • drænproduktionsmængde og art

 

Seponering af pigtail dræn

Seponering af drænet er lægeordineret og afhængig af den samlede status på behandlingen.

Seponering af drænet udføres som en ren procedure:

 

 • • Pigtail drænet er forsynet med en sort tråd. Denne forefindes i enden af drænet mellem dræn og skyllesystem

 • • Tråden løsnes fuldstændig, hvorved det indre drænspænd ophæves. Drænet

retter sig ud og kan uhindret fjernes

 • • Der anlægges tør absorberende forbinding over. Stomipose over drænet kan være nødvendig, hvis det siver meget fra indstiksstedet

 • • Opfølgning retter sig mod patientens kliniske tilstand samt fortsat antibiotika, biokemi eller ultralydskontrol

 • • Patienten informeres om forholdsregler, der retter sig mod at undgå bruse- og karbad samt forurening - det første døgn efter seponering

 

Referencer

http://www.infektionshygiejne.rn.dk/

 

”Værdier i sygeplejen på Aalborg Sygehus - Maj 2004”