Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

KRAM-screening og -intervention i Karkirurgisk Afdeling

 

Målgruppe – modtagelse

Ambulante og indlagte patienter i Karkirurgisk Afdeling.

 

Definition af begreber

KRAM: K for kost, R for rygning, A for alkohol, M for motion.

 

Formål

At identificere patienter med øget sundhedsmæssig risiko. At skabe grundlag for at iværksætte relevante aktiviteter sammen med patienten, som kan medvirke til at fremme patientens sundhedstilstand. Samt sikre information til patienten om muligheder for forebyggelse og sundhedsfremme.

 

Beskrivelse

Karkirurgisk Ambulatorium:

Der foretages KRAM-screening og -intervention i Karkirurgisk Ambulatorium.

Registreringen foretages i CCS.

Screeningen foretages ved første besøg i Ambulatoriet.

 

Alle skal som udgangspunkt primær screenes. Men i forhold til definitionen af målgruppen i KRAM behøver patienter, som ikke skal have yderligere besøg eller behandling i Karkirurgisk Ambulatorium eller Karkirurgisk Afdeling, ikke at KRAM-screenes.

Svares der ja på mindst et af spørgsmålene i primær screening, skal der foretages en uddybende screening og intervention.

Sygeplejerskerne fortager primær screening. Både læger og sygeplejersker kan foretage uddybende screening og intervention.

 

Hvis der svares ja til flere end et spørgsmål i primær screening, er det lægens eller sygeplejerskens skøn, der afgør, hvor mange af KRAM-faktorerne, der kan laves en uddybende screening og intervention af. Ligeledes kan der laves flere interventioner ved hver af de enkelte faktorer i KRAM. Det er lægens eller sygeplejerskens skøn, der afgør, hvor meget patienten kan modtage af information og pjecer.

 

Ved senere besøg i Karkirurgisk Ambulatorium (f.eks. ved konservativ behandling) skal der laves en opfølgning på KRAM-screening og -intervention. Dette gøres ved at opstarte en ny KRAM screening, hvor evt. yderligere interventioner kan dokumenteres.

Laves der en intervention, som kræver evt. yderligere opfølgning, laves en sygeplejehandling i CCS, hvor der kan dokumenteres for denne opfølgning.

Kost:

Højde/vægt: Patienten udfylder hjemmefra ”Oplysningsskema før ambulant undersøgelse”, ellers måles værdierne i ambulatoriet.

Se BMI på skema (skemaet vil ligge i mappen på stuerne samt være synligt på sygeplejerskernes kontor)

Der måles taljemål ved første besøg. Der måles ikke taljemål, når BMI >35, da risikoen for følgesygdomme er lige stor uanset taljemål.

 

Undervægtig: BMI under 20,5

Overvægtig: BMI over 25

Ældre patienter (≥ 65 år) bør tilstræbe et BMI mellem 24-29

 

Intervention ved undervægtig patient:

 

Intervention ved overvægtig patient:

 • • Forebyggelsessamtale. Se Retningslinje for ernæringsscreening og ernæringsplan. Afventer overordnet plan for ernæring i ambulant regi.

 • • Pjece: Åreforkalkning og Livsstil

 • • Pjece: KRAM: Kostvejledning

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • Nordjysksundhed.dk

 

Intervention ved forhøjede kolesteroltal (ved normal eller forhøjet BMI):

 • • Forebyggelsessamtale. Se retningslinje for ernæringsscreening og ernæringsplan.

 • • Pjece: Åreforkalkning og Livsstil

 • • Pjece: Hjertet længe leve!

 • • Pjece: Bliv let om hjertet

 

Rygning:

Spørgsmål omkring rygning udfylder patienten hjemmefra på ”Oplysningsskema før ambulant undersøgelse”.

 

Intervention ved rygning:

 • • Journalark til registrering af rygevaner

 • • Rygevanesamtalen ud fra de fem A-er: Ask, Advice, Asses, Assist og Arrange. Se Retningslinje for Rygestop i Karkirurgisk afdeling V. Patienten kan ønske ikke at deltage.

 • • Pjece: Åreforkalkning og Livsstil

 • • Pjece: KRAM: Rygestopvejledning

 • • Pjece: Røgfri Bog (fra Nicorette)

 • • Pjece: Rygning og Operation

 • • Stoplinien 80 31 31 31 – et gratis tilbud om telefonisk rygestoprådgivning

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • Nordjysksundhed.dk

 

Alkohol:

Spørgsmål omkring alkohol-vaner udfylder patienten hjemmefra på ”Oplysningsskema før ambulant undersøgelse”.

Sundhedsstyrelsen anbefaler max 7 genstande til kvinder og 14 genstande til mænd om ugen.

 

Intervention ved alkohol:

 • • Journalark til registrering af alkoholvaner

 • • Forebyggelsessamtale om alkohol ud fra de fem A-er: Ask, Advice, Asses, Assist og Arrange. Se Retningslinje for intervention ved overforbrug af alkohol. Patienten kan ønske ikke at deltage.

 • • Pjece: KRAM: Hvad er ALKOHOL-vaner for dig?

 • • Pjece: Alkohol og Operation

 • • Kontaktoplysninger på Misbrugscentre, Selvhjælpsgrupper, Telefonrådgivning mm. (oplysningerne er i mappen på stuerne)

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • Nordjysksundhed.dk

 

Motion:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne er fysisk aktive 30 min. af moderat intensitet.

Mange karkirurgiske patienter vil ikke kunne honorere dette.

 

Intervention ved motion:

 • • Forebyggelsessamtale

 • • Pjece: Åreforkalkning og Livsstil

 • • Pjece. KRAM: Motion

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • Nordjysksundhed.dk

 

Vores generelle information til størstedelen af karkirurgiske patienter; 2-3 daglige spadsereture, så langt som muligt, dog minimum af 10 minutters varighed. Ligeledes er det en fordel, at patienten presses til at gå lidt længere, efter det begynder at gøre ondt i benene.

 

Udfyldelse af henvisning til Sund Info (skrives af sygeplejersken):

Henvisningen skal indeholde stor patientlabel, oplysninger om henvisningsårsag samt plan for sygehusbehandling f.eks. operation. Yderligere skal Afdelingens og patientens telefonnummer stå på henvisningen.

Alle patienter, der er i et behandlingsforløb på Aalborg Universitetshospital, kan henvises til Sund Info. Det kan være som forberedelse til operation eller under indlæggelse. Efter udskrivelse vil det være praktiserende læge eller hjemkommune, der sørger for tilbud vedr. livsstilsændring.

 

Karkirurgisk Sengeafdeling:

Der foretages KRAM-screening og -intervention i Karkirurgisk Sengeafdeling.

Alle patienter skal primær screenes, undtagen patienter i palliativ behandling.

Registreringen foretages i CCS.

Screeningen skal foretages indenfor 24 timer efter indlæggelse.

Har patienten været til forundersøgelse i Karkirurgisk Ambulatorium indenfor 3 måneder, skal der bare laves en opfølgning på KRAM-screening og -intervention.

Det dokumenteres under KRAM screening i CCS, når der er lavet en opfølgning. Dette gøres ved at opstarte en ny KRAM screening, hvor evt. yderligere interventioner kan dokumenteres.

Laves der en intervention, som kræver evt. yderligere opfølgning, laves en sygeplejehandling i CCS, hvor der kan dokumenteres for denne opfølgning.

 

Hvis der svares ja til flere end et spørgsmål i primær screening, er det lægens eller sygeplejerskens skøn, der afgør, hvor mange af KRAM faktorerne, der kan laves en uddybende screening og intervention ved. Ligeledes kan der laves flere interventioner ved hver af de enkelte faktorer i KRAM. Det er lægens eller sygeplejerskens skøn, der afgør hvor meget patienten kan modtage af information og pjecer.

 

Er der gået længere tid end de 3 måneder fra Karkirurgisk Ambulatorium til Karkirurgisk Sengeafdeling, skal der foretages en ny KRAM-screening. Sygeplejerskerne foretager primær screening. Både læger og sygeplejersker kan foretage uddybende screening og intervention.

 

Dog skal alle patienter ernæringsscreenes indenfor 24 timer ved indlæggelse.

 

Kost:

Højde/vægt: Alle patienter får målt højde og vægt ved indlæggelse, dette dokumenteres i CCS.

Herefter udregner CCS patientens BMI.

Der måles talje, hvis det ikke er gjort i Karkirurgisk Ambulatorium. Der måles ikke taljemål, når BMI > 35, da risikoen for følgesygdomme er lige stor uanset taljemål.

Undervægtig: BMI under 20,5

Overvægtig: BMI over 25

Ældre patienter (≥ 65 år) bør tilstræbe et BMI mellem 24-29

 

Intervention til karkirurgiske patienter:

 • • Alle ernæringsscreenes indenfor de første 24 timer.

 • • Der udarbejdes ernæringsplan mht. vedligeholdelse eller opbygning af ernæringstilstand under indlæggelse.

 • • Alle tilbydes protein- og kalorierig kost inkl. 2-3 proteindrikke dagligt.

 • • Pjece: Maden er den bedste medicin

 

Intervention ved forhøjede kolesteroltal (ved normal eller forhøjet BMI):

 • • Forebyggelsessamtale. Se retningslinje for ernæringsscreening og ernæringsplan.

 • • Pjece: Åreforkalkning og Livsstil

 • • Pjece: Hjertet længe leve!

 • • Pjece: Bliv let om hjertet

 

Rygning:

Patienterne har hjemmefra udfyldt ”Journalark for rygevaner”. Under indlæggelsessamtalen spørges der ind til rygevaner, og der gives individuel vejledning. Har patienten været i Karkirurgisk Ambulatorium indenfor 3 måneder, laves en opfølgning på daværende KRAM-screening og -intervention.

 

Intervention ved rygning:

 • • Journalark til registrering af rygevaner

 • • Rygevanesamtalen ud fra de fem A-er: Ask, Advice, Asses, Assist og Arrange. Se retningslinje for rygestop i Karkirurgisk afdeling V. Patienten kan ønske ikke at deltage.

 • • Der kan tilbydes rygestop på 4 niveauer:

  1. 1. Ved sygeplejersken i Afdelingen

  2. 2. Hos en af Afdelingens rygestopinstruktører

  3. 3. Henvisning til rygestop i Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

  4. 4. Eksternt rygestopkursus i hjemkommune (Nordjysksundhed.dk)

 • • Valg af nikotinsubstitution

 • • Udlevering af Nikotinprodukter (f.eks. plaster, inhalator eller tyggegummi)

 • • Stoplinien 80 31 31 31 – et gratis tilbud om telefonisk rygestoprådgivning

 

Alkohol:

Der spørges ind til patientens alkohol-vaner under indlæggelsessamtalen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler max 7 genstande til kvinder og 14 genstande til mænd om ugen.

Har patienten været i Karkirurgisk Ambulatorium indenfor 3 måneder, laves en opfølgning på daværende KRAM-screening og -intervention.

 

Intervention ved alkohol:

 • • Journalark til registrering af alkoholvaner

 • • Forebyggelsessamtale om alkohol ud fra de fem A-er: Ask, Advice, Asses, Assist og Arrange. Se retninglinje for intervention ved overforbrug af alkohol. Patienten kan ønske ikke at deltage.

 • • Pjece: KRAM: Hvad er ALKOHOL-vaner for dig?

 • • Pjece: Alkohol og Operation

 • • Kontaktoplysninger på Misbrugscentre, Selvhjælpsgrupper, Telefonrådgivning mm. (oplysningerne er i mappen på stuerne)

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • Nordjysksundhed.dk

 

Motion:

Der spørges ind til patientens motionsvaner under indlæggelsessamtalen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne er fysisk aktive 30 min. af moderat intensitet.

Mange karkirurgiske patienter vil ikke kunne honorere dette.

 

Intervention ved motion:

 • • Postoperativt anbefales dagligt 2-3 gåture dagligt. Også efter udskrivelse.

 • • Pjece: Åreforkalkning og Livsstil

 • • Pjece. KRAM: Motion (endnu ikke udkommet)

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • Nordjysksundhed.dk

 

Vores generelle information til størstedelen af karkirurgiske patienter efter udskrivelse; 2-3 daglige spadsereture, så langt som muligt, dog minimum af 10 minutters varighed.

 

Udfyldelse af henvisning til Sund Info (skrives af sygeplejersken):

Henvisningen skal indeholde stor patientlabel, oplysninger om henvisningsårsag samt plan for sygehusbehandling f.eks. operation. Yderligere skal Afdelingens og patientens telefonnummer noteres på henvisningen.

Alle patienter, der er i et behandlingsforløb på Aalborg Universitetshospital, kan henvises til Sund Info. Det kan være som forberedelse til operation eller under indlæggelse. Efter udskrivelse vil det være praktiserende læge eller hjemkommune, der sørger for tilbud vedr. livsstilsændring.

 

Venesårsambulatorium:

Der foretages KRAM-screening og -intervention i Venesårsambulatorium.

Registreringen foretages under KRAM screening i CCS.

Screeningen foretages ved første besøg i Ambulatoriet.

 

Alle skal som udgangspunkt primær screenes. Men ift. definitionen af målgruppen i KRAM behøver patienter, som ikke skal modtage gentagne behandlinger i Venesårsambulatoriet, ikke at KRAM-screenes.

Svares der ja på mindst et af spørgsmålene i primær screening, skal der foretages en uddybende screening og intervention.

Sygeplejerskerne foretager primær screening. Både læger og sygeplejersker kan foretage uddybende screening og intervention.

 

Hvis der svares ja til flere end et spørgsmål i primær screening, er det lægens eller sygeplejerskens skøn, der afgør hvor mange af KRAM faktorerne, der kan laves en uddybende screening og intervention ved. Ligeledes kan der laves flere interventioner ved hver af de enkelte faktorer i KRAM. Det er lægens eller sygeplejerskens skøn, der afgør, hvor meget patienten kan modtage af information og pjecer.

 

Ved senere besøg i Venesårsambulatoriet laves en opfølgning på KRAM-screening og-intervention. Dette dokumenteres ligeledes i CCS. Dette gøres ved at opstarte en ny KRAM screening, hvor evt. yderligere interventioner kan dokumenteres.

Laves der en intervention, som kræver evt. yderligere opfølgning, laves en sygeplejehandling i CCS, hvor der kan dokumenteres for denne opfølgning.

 

Kost:

Højde/vægt: Patienten udfylder hjemmefra ”Oplysningsskema i forbindelse med ambulant undersøgelse/behandling”, ellers måles værdierne i ambulatoriet.

Se BMI på skema (skemaet vil ligge i mappen på stuerne samt være synligt på sygeplejerskernes kontor)

Der måles taljemål ved første besøg. Der måles ikke taljemål, når BMI > 35, da risikoen for følgesygdomme er lige stor uanset taljemål.

 

Undervægtig: BMI under 20,5

Overvægtig: BMI over 25

Ældre patienter (≥ 65 år) bør tilstræbe et BMI mellem 24-29

 

Intervention ved undervægtig patient:

 • • Forebyggelsessamtale. Se retningslinje for ernæringsscreening og ernæringsplan. Afventer overordnet plan for ernæring i ambulant regi.

 • • Pjece: Maden er den bedste medicin

 • • Recept på P-drik

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • Nordjysksundhed.dk

 

Intervention ved overvægtig patient:

 • • Forebyggelsessamtale. Se retningslinje for ernæringsscreening og ernæringsplan. Afventer overordnet plan for ernæring i ambulant regi.

 • • Pjece: Åreforkalkning og Livsstil

 • • Pjece: KRAM: Kostvejledning

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • Nordjysksundhed.dk

 

Rygning:

Spørgsmål omkring rygning udfylder patienten hjemmefra på ”Oplysningsskema i forbindelse med ambulant undersøgelse/behandling”.

 

Intervention ved rygning:

 • • Journalark til registrering af rygevaner

 • • Rygevanesamtalen ud fra de fem A-er: Ask, Advice, Asses, Assist og Arrange. Se retningslinje for Rygestop i Karkirurgisk afdeling V. Patienten kan ønske ikke at deltage.

 • • Pjece: Åreforkalkning og Livsstil

 • • Pjece: KRAM: Rygestopvejledning

 • • Pjece: Røgfri Bog (fra Nicorette)

 • • Pjece: Rygning og Operation (hvis aktuelt)

 • • Stoplinien 80 31 31 31 – et gratis tilbud om telefonisk rygestoprådgivning

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • Nordjysksundhed.dk

 

Alkohol:

Spørgsmål omkring alkohol-vaner udfylder patienten hjemmefra på ”Oplysningsskema i forbindelse med ambulant undersøgelse/behandling”.

Sundhedsstyrelsen anbefaler max 7 genstande til kvinder og 14 genstande til mænd om ugen.

 

Intervention ved alkohol:

 • • Journalark til registrering af alkoholvaner

 • • Forebyggelsessamtale om alkohol ud fra de fem A-er: Ask, Advice, Asses, Assist og Arrange. Se retningslinje for intervention ved overforbrug af alkohol. Patienten kan ønske ikke at deltage.

 • • Pjece: KRAM: Hvad er ALKOHOL-vaner for dig?

 • • Pjece: Alkohol og Operation (hvis aktuelt)

 • • Kontaktoplysninger på Misbrugscentre, Selvhjælpsgrupper, Telefonrådgivning mm. (oplysningerne i mappen på stuerne)

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • Nordjysksundhed.dk

 

Motion:

Spørgsmål omkring motion udfylder patienten hjemmefra på ”Oplysningsskema i forbindelse med ambulant undersøgelse/behandling”.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne er fysisk aktive 30 min. af moderat intensitet.

Mange karkirurgiske patienter vil ikke kunne honorere dette.

 

Intervention ved motion:

 • • Forebyggelsessamtale.

 • • Pjece: Åreforkalkning og Livsstil

 • • Pjece. KRAM: Motion

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • Nordjysksundhed.dk

 

Vores generelle information til størstedelen af karkirurgiske patienter; 2-3 daglige spadsereture, så langt som muligt, dog minimum af 10 minutters varighed.

 

Udfyldelse af henvisning til Sund Info (skrives af sygeplejersken):

Henvisningen skal indeholde stor patientlabel, oplysninger om henvisningsårsag samt plan for sygehusbehandling f.eks. operation. Yderligere skal Afdelingens og patientens telefonnummer stå på henvisningen.

Alle patienter, der er i et behandlingsforløb på Aalborg Universitetshospital kan henvises til Sund Info. Det kan være som forberedelse til operation eller under indlæggelse, men også patienter, som har hyppige ambulante besøg. Efter udskrivelse/endt behandling vil det være praktiserende læge eller hjemkommune, der sørger for tilbud vedr. livsstilsændring.

 

Dagafsnit:

Karkirurgiske patienter i Hotelmodtagelsen er henvist fra Karkirurgisk Ambulatorium. Det betyder, at der foretages KRAM-screening og intervention ved forundersøgelsen i ambulatoriet.

 

Får patienten foretaget PTA, henvises patienten til kontrol i Karkirurgisk Ambulatorium efter 3 måneder, hvor der laves en opfølgning af KRAM-screening og intervention. Dette dokumenteres i CCS.

 

Er det ikke muligt at lave en PTA, henvises patienten evt. til operation på Karkirurgisk Sengeafdeling, hvor opfølgning af KRAM-sceening og intervention foretages. Alle skal ernæringsscreenes ved indlæggelse.