Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

KRAM-screening og -intervention i Karkirurgisk Afdeling

 

Målgruppe – modtagelse

Ambulante og indlagte patienter i Karkirurgisk Afdeling.

 

Definition af begreber

KRAM: K for kost, R for rygning, A for alkohol, M for motion.

 

Formål

At identificere patienter med øget sundhedsmæssig risiko. At skabe grundlag for at iværksætte relevante aktiviteter sammen med patienten, som kan medvirke til at fremme patientens sundhedstilstand, samt sikre information til patienten om muligheder for forebyggelse og sundhedsfremme.

 

Beskrivelse

Karkirurgisk Ambulatorium:

Der foretages KRAM-screening og -intervention i Karkirurgisk Ambulatorium.

Registreringen foretages i CSC.

Screeningen foretages ved første besøg i Ambulatoriet.

 

Alle skal som udgangspunkt primær screenes. Men i forhold til definitionen af målgruppen i KRAM behøver patienter, som ikke skal have yderligere besøg eller behandling i Karkirurgisk Ambulatorium eller Karkirurgisk Afdeling, ikke at KRAM-screenes.

Svares der ja på mindst et af spørgsmålene i primær screening, skal der foretages en uddybende screening og intervention.

Sygeplejerskerne fortager primær screening. Både læger og sygeplejersker kan foretage uddybende screening og intervention.

 

Hvis der svares ja til flere end et spørgsmål i primær screening, er det lægens eller sygeplejerskens skøn, der afgør, hvor mange af KRAM-faktorerne, der kan laves en uddybende screening og intervention af. Ligeledes kan der laves flere interventioner ved hver af de enkelte faktorer i KRAM. Det er lægens eller sygeplejerskens skøn, der afgør, hvor meget patienten kan modtage af information og pjecer.

 

Ved senere besøg i Karkirurgisk Ambulatorium (f.eks. ved konservativ behandling) skal der laves en opfølgning på KRAM-screening og -intervention. Dette gøres ved at opstarte en ny KRAM screening, hvor evt. yderligere interventioner kan dokumenteres.

Laves der en intervention, som kræver evt. yderligere opfølgning, laves en sygeplejehandling i CSC, hvor der kan dokumenteres for denne opfølgning.

Kost:

Højde/vægt: Patienten udfylder hjemmefra ”Oplysningsskema før ambulant undersøgelse”, ellers måles værdierne i ambulatoriet. Ved registrering i CSC udregnes BMI automatisk.

Der måles taljemål ved første besøg medmindre BMI >35, da risikoen for følgesygdomme er lige stor uanset taljemål.

 

Undervægtig: BMI under 20,5

Overvægtig: BMI over 25

Ældre patienter (≥ 65 år) bør tilstræbe et BMI mellem 24-29

 

Intervention ved undervægtig patient:

 

Intervention ved overvægtig patient:

 

Intervention ved forhøjede kolesteroltal (ved normal eller forhøjet BMI):

 • • Forebyggelsessamtale. Se retningslinje for ernæringsscreening og ernæringsplan.

 • • Pjece: Åreforkalkning og Livsstil

 • • Pjece: Hjertet længe leve!

 • • Pjece: Bliv let om hjertet

 • • Evt. ordination af kolesterolsænkende medicin.

 

Rygning:

Spørgsmål omkring rygning udfylder patienten hjemmefra på ”Oplysningsskema før ambulant undersøgelse”.

 

Intervention ved rygning:

 • • Rygevanesamtalen ud fra de fem A-er: Ask, Advice, Asses, Assist og Arrange. Se Retningslinje for Rygestop i Karkirurgisk afdeling V. Patienten kan ønske ikke at deltage.

 • • Pjece: Åreforkalkning og Livsstil

 • • Pjece: KRAM: Rygestopvejledning

 • • Pjece: Rygning og Operation

 • • Stoplinien 80 31 31 31 – et gratis tilbud om telefonisk rygestoprådgivning

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • https://aalborguh.rn.dk/for-sundhedsfaglige/sund-info

 

Alkohol:

Spørgsmål omkring alkohol-vaner udfylder patienten hjemmefra på ”Oplysningsskema før ambulant undersøgelse”.

Sundhedsstyrelsen anbefaler max 7 genstande til kvinder og 14 genstande til mænd om ugen.

 

Intervention ved alkohol:

 • • Forebyggelsessamtale om alkohol ud fra de fem A-er: Ask, Advice, Asses, Assist og Arrange. Se Retningslinje for intervention ved overforbrug af alkohol. Patienten kan ønske ikke at deltage.

 • • Pjece: KRAM: Hvad er ALKOHOL-vaner for dig?

 • • Pjece: Alkohol og Operation

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • https://aalborguh.rn.dk/for-sundhedsfaglige/sund-info

Motion:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne er fysisk aktive mindst 30 min. af moderat intensitet.

Mange karkirurgiske patienter vil ikke kunne honorere dette.

 

Intervention ved motion:

 

Vores generelle information til størstedelen af karkirurgiske patienter; 2-3 daglige spadsereture, så langt som muligt, dog minimum af 10 minutters varighed. Patienten opfordres til at presse sig selv til at gå lidt længere end til smertegrænsen.

 

Udfyldelse af henvisning til Sund Info (skrives af sygeplejerske):

Patienter henvises elektronisk til forebyggelsesinterventioner i Sund Info. Sund Infos navn i PAS er 8001-7990 alb forebyggelsesamb.

Henvisning skal indeholde en række oplysninger:

 • • Patientens telefonnummer

 • • Årsag til henvisning

 • • Evt. behandlings/operationstidspunkt

 • • Højde/vægt ved henvisninger omhandlende vægttab

 • • Forbrug af tobak samt pakkeår ved henvisninger omhandlende rygestop. Et pakkeår er 1 år med dagligt forbrug af 20 cigaretter. 40 cigaretter dgl. Udgør 2 pakkeår osv.

 • • Øvrige relevante oplysninger

 

Karkirurgisk Sengeafdeling:

Der foretages KRAM-screening og –intervention i Karkirurgisk sengeafsnit. Alle patienter skal primær screenes, undtagen patienter i palliativ behandling. Registrering foretages i CSC.

Såfremt der er foretaget KRAM screening indenfor det seneste år, dokumenteres i CSC under KRAM screening, hvis der laves en opfølgning. Dette gøres ved at starte en ny KRAM screening, hvor evt. yderligere interventioner dokumenteres. Hvis disse kræver opfølgning, laves en sygeplejehandling i CSC.

 

Kost:

Intervention til karkirurgiske patienter:

 • • Alle patienter ernæringsscreenes indenfor de første 24 timer.

 • • Der udarbejdes ernæringsplan mht. vedligeholdelse eller opbygning af ernæringstilstand under indlæggelsen.

 • • Alle tilbydes protein- og kalorierig kost inkl. 2-3 proteindrikke dagligt.

 • • Pjecen: ”Maden er den bedste medicin udleveres, hvis det skønnes relevant.

 

Rygning:

Under indlæggelsessamtalen spørges der ind til rygevaner, og der gives individuel vejledning. Har patienten været i Karkirurgisk ambulatorium indenfor 3 måneder, laves en opfølgning på daværende KRAM screening og intervention.

Under indlæggelsen har patienter ikke mulighed for at ryge med undtagelse i rygepavillonen. Patienter kan derfor tilbydes nikotinplaster for at imødegå abstinenser.

Alle patienter, der er i et behandlingsforløb på Aalborg Universitetshospital, kan henvises til Sund Info. Efter udskrivelse kan der henvises til opfølgning hos kommunen.

 

Alkohol

Sundhedsstyrelsen anbefaler max 7 genstande til kvinder og 14 genstande til mænd om ugen.

Under indlæggelsessamtalen spørges ind til alkoholvaner, og der gives individuel vejledning. Se retningslinje for intervention ved overforbrug af alkohol.

 

Motion

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. motion er minimum 30 min aktivitet af moderat intensitet dagligt.

I Karkirurgisk regi er den generelle information til patienterne, at vi anbefaler 2-3 daglige spadsereture, så langt som muligt dog minimum af 10 minutters varighed, og såfremt patienten har claudicatio opfordres der til at presse sig selv til at gå lidt længere end til smertegrænsen.

Ved behov/ønske kan patienten henvises til Sund Info ang. KRAM. Henvisning foretages elektronisk til: 80017990-alb forebyggelsesamb. Henvisning skal indeholde en række oplysninger:

 • • Patientens telefonnummer

 • • Årsag til henvisning

 • • Evt. behandlings/operationstidspunkt

 • • Højde/vægt ved henvisninger omhandlende vægttab.

 • • Forbrug af tobak samt pakkeår ved henvisninger omhandlende rygestop. (Et pakkeår er 1 år med dagligt forbrug af 20 cigaretter. 40 cigaretter dgl udgør 2 pakkeår osv.) 

 

 

Venesårsambulatorium:

Der foretages KRAM-screening og -intervention i Karkirurgisk Ambulatorium.

Registreringen foretages i CSC.

Screeningen foretages ved første besøg i Ambulatoriet.

 

Alle skal som udgangspunkt primær screenes. Men i forhold til definitionen af målgruppen i KRAM behøver patienter, som ikke skal have yderligere besøg eller behandling i Karkirurgisk Ambulatorium eller Karkirurgisk Afdeling, ikke at KRAM-screenes.

Svares der ja på mindst et af spørgsmålene i primær screening, skal der foretages en uddybende screening og intervention.

Sygeplejerskerne fortager primær screening. Både læger og sygeplejersker kan foretage uddybende screening og intervention.

 

Hvis der svares ja til flere end et spørgsmål i primær screening, er det lægens eller sygeplejerskens skøn, der afgør, hvor mange af KRAM-faktorerne, der kan laves en uddybende screening og intervention af. Ligeledes kan der laves flere interventioner ved hver af de enkelte faktorer i KRAM. Det er lægens eller sygeplejerskens skøn, der afgør, hvor meget patienten kan modtage af information og pjecer.

 

Ved senere besøg i Karkirurgisk Ambulatorium (f.eks. ved konservativ behandling) skal der laves en opfølgning på KRAM-screening og -intervention. Dette gøres ved at opstarte en ny KRAM screening, hvor evt. yderligere interventioner kan dokumenteres.

Laves der en intervention, som kræver evt. yderligere opfølgning, laves en sygeplejehandling i CSC, hvor der kan dokumenteres for denne opfølgning.

Kost:

Højde/vægt: Patienten udfylder hjemmefra ”Oplysningsskema før ambulant undersøgelse”, ellers måles værdierne i ambulatoriet. Ved registrering i CSC udregnes BMI automatisk.

Der måles taljemål ved første besøg medmindre BMI >35, da risikoen for følgesygdomme er lige stor uanset taljemål.

 

Undervægtig: BMI under 20,5

Overvægtig: BMI over 25

Ældre patienter (≥ 65 år) bør tilstræbe et BMI mellem 24-29

 

Intervention ved undervægtig patient:

 

Intervention ved overvægtig patient:

 

Intervention ved forhøjede kolesteroltal (ved normal eller forhøjet BMI):

 • • Forebyggelsessamtale. Se retningslinje for ernæringsscreening og ernæringsplan.

 • • Pjece: Åreforkalkning og Livsstil

 • • Pjece: Hjertet længe leve!

 • • Pjece: Bliv let om hjertet

 • • Evt. ordination af kolesterolsænkende medicin.

 

Rygning:

Spørgsmål omkring rygning udfylder patienten hjemmefra på ”Oplysningsskema før ambulant undersøgelse”.

 

Intervention ved rygning:

 • • Rygevanesamtalen ud fra de fem A-er: Ask, Advice, Asses, Assist og Arrange. Se Retningslinje for Rygestop i Karkirurgisk afdeling V. Patienten kan ønske ikke at deltage.

 • • Pjece: Åreforkalkning og Livsstil

 • • Pjece: KRAM: Rygestopvejledning

 • • Pjece: Rygning og Operation

 • • Stoplinien 80 31 31 31 – et gratis tilbud om telefonisk rygestoprådgivning

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • https://aalborguh.rn.dk/for-sundhedsfaglige/sund-info

 

Alkohol:

Spørgsmål omkring alkohol-vaner udfylder patienten hjemmefra på ”Oplysningsskema før ambulant undersøgelse”.

Sundhedsstyrelsen anbefaler max 7 genstande til kvinder og 14 genstande til mænd om ugen.

 

Intervention ved alkohol:

 • • Forebyggelsessamtale om alkohol ud fra de fem A-er: Ask, Advice, Asses, Assist og Arrange. Se Retningslinje for intervention ved overforbrug af alkohol. Patienten kan ønske ikke at deltage.

 • • Pjece: KRAM: Hvad er ALKOHOL-vaner for dig?

 • • Pjece: Alkohol og Operation

 • • Henvisning til Sund Info (Se nedenfor vedr. udfyldelse)

 • • https://aalborguh.rn.dk/for-sundhedsfaglige/sund-info

 

Motion:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne er fysisk aktive mindst 30 min. af moderat intensitet.

Mange karkirurgiske patienter vil ikke kunne honorere dette.

 

Intervention ved motion:

 

Vores generelle information til størstedelen af karkirurgiske patienter; 2-3 daglige spadsereture, så langt som muligt, dog minimum af 10 minutters varighed. Patienten opfordres til at presse sig selv til at gå lidt længere end til smertegrænsen.

Patienter henvises elektroniske til forebyggelsesinterventioner i Sund Info. Sund Infos navn i PAS er 8001-7990 alb forebyggelsesamb.

Henvisning skal indeholde en række oplysninger:

 • • Patientens telefonnummer

 • • Årsag til henvisning

 • • Evt. behandlings/operationstidspunkt

 • • Højde/vægt ved henvisninger omhandlende vægttab

 • • Forbrug af tobak samt pakkeår ved henvisninger omhandlende rygestop. Et pakkeår er 1 år med dagligt forbrug af 20 cigaretter. 40 cigaretter dgl. Udgør 2 pakkeår osv.

 • • Øvrige relevante oplysninger

Dagafsnit:

Karkirurgiske patienter i Hotelmodtagelsen er henvist fra Karkirurgisk Ambulatorium. Det betyder, at der foretages KRAM-screening og intervention ved forundersøgelsen i ambulatoriet.

 

Får patienten foretaget PTA, henvises patienten til kontrol i Karkirurgisk Ambulatorium efter 3 måneder, hvor der laves en opfølgning af KRAM-screening og intervention. Dette dokumenteres i CSC.

 

Er det ikke muligt at lave en PTA, henvises patienten evt. til operation på Karkirurgisk Sengeafdeling, hvor opfølgning af KRAM-sceening og intervention foretages. Alle skal ernæringsscreenes ved indlæggelse.