Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – akut udredning af spiserørs- og mavekræft

 

Forløbsleder: Peter Brøndum Mortensen, overlæge, FBE, Kirurgi Syd, tlf. 9766 1178

Forløbskoordinator: Helle Vindfeldt Rasmussen, sygeplejerske, Kirurgisk Afd. (KRC) tlf. 9766 1163 og Tanja Skov Jensen, sekretær, Kirurgisk Afd. A, 9766 1161.

MR-teamets sekretærer er ansvarlige for koordineringen af det radiologiske udredningsforløb.

 

Forløb:

Der henvises til Sundhedsstyrelsens materiale: Pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken og kræft i bugspytkirtlen.

 

Mobiltelefon med nummeret 40 98 79 89 skal anvendes til opkald vedrørende pakkeforløb til akut udredning af spiserørs- og mavekræft.

 

MR-teamets sekretærer er ansvarlige for koordineringen af det radiologiske udredningsforløb og passer på skift mobiltelefonen på hverdage i tidsrummet 07.30-1500 (Fredag 07.30-14.30).


Henvisning:

Alle patienter henvises fra Gastroenterologisk Ambulatorium til CT-skanning. I enkelte tilfælde kan der suppleres med en MR-skanning af halsen. Henvisningen skal sendes elektronisk via WebPAS eller PAS til Radiologisk Afdeling, Afsnit Syd, mærket ”Pakkeforløb”.

 

Gastroenterologisk Ambulatorium SKAL i alle tilfælde tage kontakt til vagthavende MR-sekretær på mobilnummer 40 98 79 89, som vil oplyse om tidspunktet for undersøgelsen.

 

Visitering:

Læge på gastroradiologisk sektion visiterer henvisningen til CT-skanning af hals, thorax og øvre abdomen. Henvisningen skal markeres med blåt flag, og den skal lægges til A Konf beskrivelse diktat.


Booking:

Der skal bookes på første ledige tid, endvidere henvises til ressourceplaner på Radiologisk Informationsside.

 

Ved opkald fra Gastroenterologisk Ambulatorium – husk følgende:

  • • Lægen skal sørge for, at der foreligger en plasma-creatinin uanset patientens alder. Den må højest være 7 dage gammel.

  • • Lægen skal sørge for at fremsende henvisningen elektivt mærket ”Akut cancer i spiserør eller mave”.

  • • Lægen skal informere patienten grundigt om undersøgelsesforløbet.

 

Undersøgelse:

CT-skanning af hals, thorax og øvre abdomen.

 

Beskrivelse:

 

Standardbeskrivelse + evt. fokusområder.

Gastroenterologisk Ambulatorium skal have et skriftligt svar tilsendt via Edifact senest kl. 16 dagen efter, at undersøgelsen er foretaget.

 

Undersøgelsesresultatet skal tillige sendes til patientens egen læge via Edifact.

 

Verificering:

Godkendelse af foreløbig beskrivelse effektueres af beskrivende læge, afdelingslæge eller overlæge.

 

Svar:

Svargaranti i henhold til pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken og kræft i bugspytkirtlen (en hverdag).

 

Patienter med afvigende forløb:

Ikke alle patienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen skal man – i lighed man andre kræftpatienter – undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har Region pligt til at sikre.

Som regel bliver man tilbudt et forløb, der starter fra det sted i pakken, hvor det er relevant, eller man får lagt en individuel plan.

 

Afvigende forløb kan f.eks. være:

  • • Patienter, der får stillet kræftdiagnosen på anden måde end via et pakkeforløb (f.eks. ved tilfældigt fund).

  • • Patienter, der ikke kan følge et relevant pakkeforløb pga. anden sygdom eller psykotiske og sociale årsager.

  • • Patienter, der får diagnosticeret metastaser uden, at den primære kræft er kendt.

  • • Patienter med begrundet mistanke om tilbagefald efter tidligere behandlingsforløb.

  • • Patienten og evt. den ansvarlige læge har begrundet mistanke om en alvorlig sygdom, der kan være kræft, men hvor det er uvist, hvilket organ det drejer sig om.