Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pilonidalcyste / sinus / absces

 

Ætiologi

Ordet pilonidal er dannet af pilus (:hår) og nidal(:rede). Pilonidal sinus er en sygdom i hårfolliklerne i crena ani over det sacrococcygeale område. Obstruktion af en hårfollikel eller hudpenetration af knækket hår (som følge af friktion) medfører inflammation. Lidelsen ses ofte hos personer med kraftig hårvækst, men ikke obligat. Overvægt disponerer.

 

Baggrund

Traditionel kirurgisk behandling for pilonidal sinus, i form af excision ned på sakralfascien med efterfølgende åben sårbehandling medfører ofte store gener for patienten, langvarig sygemelding og store udgifter for samfundet hovedsagelig indenfor hjemmesygeplejen.

Excision ned på sakralfascien er formentlig overbehandling – incision og curettage er formentlig tilstrækkelig.

Recidivfrekvensen efter kirurgi er 8 %, mindre ved åben behandling end ved excision med midtlinjelukning – denne forskel forsvinder ved flytning af suturlinjen væk fra midtlinjen. Flytning af suturlinjen væk fra midtlinjen kan med fordel kombineres med et kirurgisk induceret løft af midtlinjen mhp. reduktion af friktion i crena ani. Hertil er foreslået forskellige kirurgiske procedurer: D-excision, Karydakis lap, Bascom procedure, Z-plastik og rombeformet Limberg lap. Disse procedurer har lavere infektions- og recidivrate end midtlinje-procedurer.

Med hensyn til infektionsprofylakse med systemisk antibiotika foreligger der kun få små randomiserede undersøgelser med ringe statistisk styrke. Der findes 2 randomiserede undersøgelser, der tyder på positiv effekt af topisk antibiotika i form af gentamycin-svamp. I en undersøgelse med excision og primær lukning er infektionsfrekvensen på henholdsvis 7,5 % og 52,5 % i Gentacol-gruppens favør (80 pt).

 

Kirurgisk strategi

Primær kirurgi

Pilonidal sinus / cyste og absces håndteres i princippet ens – ved udtalt inflammation behandles postoperativt med antibiotika. Operation foretages i sideleje med ballerne spredt vha. Tensoplast. Hårvækst i regionen fjernes. Steril afdækning. Der gøres asymmetrisk tenformet hudexcision omfattende eventuelle sinus-åbninger med mobilisation af en subkutan lap i den side, hvor der er fjernet mindst hud (Karydakis) eller D-excision. Inflammeret væv excideres eller skrabes rent med skarpske. Kaviteten skylles ren med saltvand. Såret lukkes med okkluderende nylon madras knudesutur over Gentacol meche. Hvis kaviteten ikke kan lukkes med okkluderende suturer lukkes huden med tilsvarende teknik over Gentacol og ch 10 håndsugedræn, som kan fjernes den følgende dag. Engangsantibiotika iht. instruks – husk at Gentacol indeholder 1,3 mg gentamycin / cm2. Ambulant kontrol med suturfjernelse 14 dage postoperativt – indtil da anbefales patienten at gå med små skridt.

Kirurgi ved recidiv: Ved recidiv anbefales rombeformet excision med Limberg transpositionslap. Dræn er ikke nødvendigt.

 

 

Karydakis operation

 

Picture 1

 

 

D-excision

Picture 7

Picture 2

 

 

 

 

 

Limberg transpositionslap

 

Picture 8Picture 3