Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fitbone – opvågning

Beskrivelse

Actioncard findes som lamineret kort i Opvågningsafsnittet.

Skema til ordination af smerteblokade med pumpe findes som færdigtrykt arbejdspapir i Opvågningsafsnittet

Formål

At støtte opvågningssygeplejersken ved observation, pleje og behandling af en patient, der er opereret med Fitbone

Referencer

Overlevering af patient fra anæstesi til opvågning

Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Smertevurdering og –behandling af voksne intensivpatienter