Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi med anvendelse af S-Ketamin

Koncentration

5 mg/ml

25 mg/ml

  • BEMÆRK: Husk benzodiazepin. Miksning kan give anledning til uventede virkninger/bivirkninger. SKAL derfor gives forskudt

Et dissociativt anæstesimiddel, dvs. påvirker psyken.

Kan anvendes til både i.v. og i.m.

Injektionsvæsken leveres i ampuller og er uden konserveringsmiddel

Indikationer

Induktion og vedligeholdelse af anæstesi alene eller i kombination med anden anæstesi til akutte nedblødte og ”tørre” patienter

Farmakokinetik

Virkningen indtræder sædvanligvis efter 30-60 sekunder og virkning er op til 10 minutter.

Halveringstid er ca. 2 timer

Metaboliseres i leveren

Kontraindikationer

  • • Patienter for hvem forøget ICP og/eller BT udgør en alvorlig risiko.

  • • Kardiel insufficiens og ubehandlet hypertension.

  • • Allergi overfor stoffet og dets komponenter.

Bivirkninger

Mareridtlignende ubehag kan forventes hvis stoffet gives uden Benzodiazepin. Ved for hurtig indgift kan ses respirationsdepression.

Dosering

Induktion: ½ - 1 mg/kg over 60 sekunder i.v. eller 2 mg/kg i.m..

Vedligeholdelse: ½ induktionsdosis for hver 10-15 minut.

Analgesi i akutte situationer: 0,25- 0,5 mg/kg i.m. eller 0,125 mg/kg i.v. langsomt.

Opvågning

Sædvanlige observationer efter generel anæstesi.