Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dobbelt vandladning - Sygeplejeinstruks (G)

 

Beskrivelse

At af- eller bekræfte mistanken om dårlig blæretømning.

 

Undersøgelse

 1. 1. I forbindelse med anamneseoptagelsen, læsning af lægehenvisning eller sidste

journalnotat kan der opstå mistanke om dårlig blæretømning. Patienten instrueres derfor i efter flowundersøgelsen eller almindelig vandladning med trang at forsøge at lade vandet igen. Dette kan eventuelt gøres inden der blærescannes for resturin.

 

 1. 2.  Har patienten et erkendt blæretømningsproblem, er det vigtigt at finde ud af, hvilke gener patienten har af dette og om øvre urinveje kan være truede. Er øvre urinveje ikke truede, afhænger behandlingen af, hvor generet patienten er af sin dårlige blæretømning.

Er patienten generet af recidiverende urinvejsinfektioner og/eller urininkontinens, er det vigtigt at forsøge at bibringe patienten forståelse af sammenhængen med den dårlige blæretømning.

 

Vejledning

 1. 1. Patienten instrueres i efter vandladning/flow at rejse sig, vente nogle få minutter (individuelt) og derefter forsøge igen.

 2. 2. Det er også vigtigt, at patienten instrueres i at sidde afslappet, lade blæren gøre arbejdet og ikke presse urinen ud.

 

Sygeplejeopgaver i forbindelse med dobbelt vandladning

     •  I afdelingen:

Er mistanken til stede, instrueres patienten i efter flow at rejse sig op, vente til flowstrimlen ikke længere bevæger sig og derefter sætte sig afslappet og forsøge vandladning igen.

Er mistanken ikke til stede, kan der alligevel findes resturin ved blærescanningen.

Mængden af resturin og patientens symptomer afgør, om patienten skal forsøge ”dobbelt vandladning”.

     •  Hjemme:

Hvor ofte patienten skal lave ”dobbelt vandladning” afhænger af patientens symptomer og gener.

Patienten får mundtlig og individuel vejledning ud fra symptomer/gener i, hvor ofte det er nødvendigt med ”dobbelt vandladning”. Udlevere og gennemgå pjecen: ”Sådan træner du dobbelt vandladning” – se referencer

 

Formål

At af- eller bekræfte mistanken om dårlig blæretømning.

At afhjælpe patientens gener af den dårlige blæretømning.

 

Referencer

Pjece: ”Sådan træner du dobbelt vandladning” -Pdf-centernr.: KBUA01-143