Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse af ventrikelsonde - Sygeplejeinstruks

Formål

Sygeplejeinstruks vedrørende anlæggelse af ventrikelsonde.

Definition af begreber

Ventrikelsonde anlægges for at aflaste mavesækken, fx i forbindelse med ileus eller ogilvies syndrom. Dette skal ordineres af læge.

Beskrivelse

Materialer

 • • Ventrikelsonde, str. 14

 • • Fikseringsplaster, Nasofix

 • • Gel med Lidocain 2 %

 • • Håndklæde og kapsel

 • • Rene handsker (ikke sterile)

 • • Sugeaggregat

 • • Sugeslanger

 • • Beholder med pose - til sug

Handlinger

 • • Patienten informeres om fremgangsmåde.

 • • Kontrollere at ilt og sug fungerer på stuen.

 • • Vask hænder og anvend rene usterile handsker

 • • Patienten anbringes i siddende stilling - gerne i 90 grader

 • • Anbring et håndklæde på brystet og giv patienten en kapsel.

 • • Sonden udmåles fra øreflip til næsebor og fra næsebor til under venstre kurvatur. Anvend markeringerne på sonden. Sonden skal typisk placeres, så næsefløjen er mellem ”3” og ”4” markeringen.

 • • Sondespidsen smøres med Lidocaingel 2 %

 • • Sonden indføres via næseboret til svælget.

 • • Når sonden er i svælget, får patienten en mundfuld vand som synkes samtidig med, at sonden føres ned i ventriklen.

 • • Sonden sættes til sug - 30 mm Hg ved konstant sug (0,05 kPa).

 • • Sonden fikseres med Nasofix plaster.

 

Pleje

 • • Patientens hovedgærde bør være 30-45 grader eleveret, når patienten har ventrikelsonde på grund af aspirationsrisiko (afvigelse skal dokumenteres).

 • • Tryksymptomer observeres, dvs. rødme, hvidlig eller farveløs afmærkning af næsefløjene. Nasofix skiftes ved behov.

 • • Der foretages mundpleje minimum 2 gange i døgnet. Se PRI Mundpleje

 

Klinisk bedømmelse

 • • Sonden kontrolleres minimum en gang i hver vagt

 • • Kontrol af placering:

  • Initialt

  • Ved tvivl

  • Efter træk

  • Voldsom, heftig opkastning

  • Voldsom ukontrollerbar hosten

 • • Stetoskopisk kontrol af luft og ændringer af luftlyden i ventriklen.

 • • Aspiratet observeres for farve, lugt og konsistens, ændringer af mængde.

 

Ventrikel:

Græsgrønt - klart/farveløst - fnug af hvidligt / gyldenbrunt slim, frisk blod eller gammelblodigt

Duodenum:

Mere transparent - kan være iblandet galde i varierende farve fra let til mørk

gylden/gul eller brun/grøn – fækulent

 

Ved manglende funktion

 • • Stetoskopisk kontrol af luft og ændringer af luftlyden i ventriklen - 20 ml luft kommes i sonden, samtidig med der med et stetoskop lyttes under venstre kurvatur. Høres boblende lyde, er sonden placeret korrekt.

 • • Tjek funktion af suget

 • • Skyl sonden med 20-50 ml vand fra vandhanen.

 • • Forsigtig manipulering af sondens placering.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen, 2007 ”Vejledning om anvendelse af perorale fødesonder”