Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdstilrettelæggelse ved ubalance mellem ressourcer og krav i Psykiatrien

Beskrivelse

Særligt for plejepersonale i sengeafsnit

Det følgende henvender sig til ansvarshavende sygeplejersker.

Ved ubalance mellem fremmøde (ressourcer og kompetencer) og patientplejetyngde, foretager lederen eller dennes stedfortræder en prioritering i forhold til fordeling af de eksisterende ressourcer og handler i øvrigt ud fra nedenstående handleplan:

 1. 1. Lederen eller dennes stedfortræder prioriterer opgaverne i vagten i forhold til ”kan” og ”skal”-opgaver.

 2. 2. Er dette ikke tilstrækkeligt aftaler/pålægger lederen eller dennes stedfortræder det afgående vagthold at blive, indtil han/hun har fundet en løsning på problemet.

 3. 3. Ved mangel på ressourcer, prioriteres de ressourcer og kompetencer, som er til stede, og der organiseres/omorganiseres efter behov. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, foretages følgende:

 • • Der indkaldes, fra eget personale, til dækning af det manglende fremmøde i de timer, det skønnes nødvendigt, herunder at indkalde det kommende vagthold tidligere

 • • Forlænge arbejdstiden for en eller flere af det afgående vagthold i x-antal timer, til situationen kan klares af de resterende. (Kan pålægges, hvis andre muligheder er udtømte)

 • • Kontakte ansvarshavende på de andre afsnit og bede om hjælp i det omfang, det er muligt at låne ressourcer

 • • Indkalde personale fra vikarbureau jf. Retningslinjen for rekvirering af erstatningspersonale og fast vagt i Psykiatrien

 1. 4. Hvis ovenstående muligheder er udtømte, inddrages klinikledelsen

 

Særligt for vagthavende læger

I tilfælde af, at afgående vagthavende læge ikke afløses på grund af uforklaret manglende fremmøde eller akut opstået sygdom hos afløsende vagthavende læge, fortsætter afgående vagthavende læge i vagten, indtil en afløser er mødt. Hvis afgående vagthavende læge ikke har mulighed for at blive i hele den kommende vagt:

 • • Kontakter afgående vagthavende læge den afløsende vagthavende læge (Ved uforklaret manglende fremmøde) – Informationen kan oplyse om, hvem der er afløsende læge, hvis afgående læge ikke har kendskab hertil. Der findes lokale telefonlister over læger i vagt

 • • Hvis der ikke kan opnås kontakt til afløsende læge, eller hvis der er forklaret manglende fremmøde fra afløsende læge, kontakter afgående vagthavende læge de øvrige læger i vagt på telefonlisten med henblik på at blive afløst

 • • Hvis ovenstående muligheder er udtømte inddrages klinikledelsen

 

Særligt for lægesekretærer, ambulant behandlere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere og musikterapeuter

Ved akut opstået sygdom indkaldes der ikke erstatningspersonale.
Ved behov kan klinikledelsen inddrages med henblik på at lave aftaler om anden fordeling af personaleressourcer på tværs af områder under en længerevarende sygdomsperiode eller ved uopsættelige opgaver i et område, som ikke kan løses på grund af akut opstået sygdom.

 

Definition af begreber

Lederens stedfortræder: Klinisk afsnitskoordinator, ansvarshavende sygeplejerske, forvagten og bagvagten. Se funktionsbeskrivelser.

Ubalance mellem ressourcer og krav: Akutte sygemeldinger, ekstrem overbelægning eller ekstrem plejetyngde. (gælder ikke katastrofer – se Psykosocial beredskab i Psykiatrien: Delplan til Region Nordjyllands Sundhedsberedskab)

Ambulante behandlere: Personale i ambulatorier, som varetager ambulant behandling: Læger, psykologer, distriktssygeplejersker, sygeplejersker, ergoterapeut og socialrådgiver.

Formål

At sikre, at arbejdstilrettelæggelsen tager hensyn til patientens behov, den beskrevne faglige kvalitet, de fremmødtes kompetencer og derudaf givne mulige løsninger i situationer, hvor ressourcer og kompetencer ikke er tilstrækkelige.

Referencer

Funktionsbeskrivelser i Psykiatrien

Retningslinjen for rekvirering af erstatningspersonale og fast vagt

Til enhver tid gældende overenskomster

Arbejdsmiljøloven/hviletidsbestemmelser