Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotisk behandling ved anæstesien

gældende for patienter over 15 år

1. Profylaktisk behandling1

1.1. Almen perioperativ profylakse1

1.2. Præoperativ profylakse mod bakteriel endocarditis1

1.3. Profylakse mod spontan bakteriel peritonitis1

1.4. Profylakse mod invasiv candidiasis2

2. Empirisk behandling2

2.1. Almen vejledning vedr. empirisk antibiotisk behandling3

2.2. Vejledning vedr. empirisk antibiotisk behandling i specielle tilfælde4

2.2.1 Tilfælde med erkendt eller formodet kolonisation med ampicillinresistente enterokokker (ARE)4

2.2.2. Tilfælde med erkendt eller formodet kolonisation med ESBL-producerende enterobakterier.5

2.2.3 Tilfælde med erkendt eller formodet kolonisation med både ampicillinresistent enterokokker (ARE) og ESBL-producerende enterobakterier7

2.3. Vejledning vedrørende dosering af antibiotika, anvendt til empirisk behandling8

2.3.1. Antibiotika, som doseres uden hensyntagen til patientens vægt og ikke kræver bestemmelse af plasmakoncentrationen. Dosering ud fra nyrefunktion, subsidiært dialysemodalitet8

2.3.2. Antibiotika, som doseres under hensyntagen til patientens vægt og kræver bestemmelse af plasmakoncentrationen9

2.3.2.1. Gentamicin9

Aminoglykosid9

2.3.2.2. Vancomycin10

Glycopeptid11

3. Definitiv behandling11

4. Referencer11

4.1. Antibiotika generelt11

4.2. Endocarditis12

4.3. Spontan bakteriel peritonitis12

4.4. Invasiv candidiasis12

1. Profylaktisk behandling

Ordineres til patienter, som ikke har, eller formodes at have, alvorlig infektion med af behandlingen omfattede patogener, men er i høj risiko herfor. Kan undlades til patienter, som i forvejen er i anden relevant behandling.

1.1. Almen perioperativ profylakse

Ordineres i almindelighed af kirurg. Tilrettelægges med henblik på at omfatte patogener, som med høj risiko vil kunne forårsage infektion i og omkring operationsfeltet. Iværksættes præoperativt.

1.2. Præoperativ profylakse mod bakteriel endocarditis

Se instruksen ”Endokarditprofylakse”.

1.3. Profylakse mod spontan bakteriel peritonitis

Ordineres af mediciner, kirurg, subsidiært anæstesiolog til patienter med levercirrose og heraf følgende blødning fra varicer i oesophagus eller ventrikel. Ved anæstesiologisk ordination anvendes samme antibiotika som ved empirisk behandling af abdominal infektion, idet Gentamicin dog er kontraindiceret.

Behandlingsvarigheden er syv døgn.

1.4. Profylakse mod invasiv candidiasis

Ordineres af anæstesiolog til patienter, indlagt i intensive eller intermediære afsnit med:

 • • primær neutropeni

 • • recidiverende gastrointestinal perforation

 • • gastrointestinal anastomoseinsufficiens

 • • multifokal kolonisation med Candida sp. i efterforløbet af kirurgisk indgreb

Der anvendes som hovedregel Fluconazol, i første døgn 800 mg x 1, herefter 400 mg x 1, administreret i.v. Ved nyreinsufficiens med GFR <20 mL/min reduceres vedligeholdelsesdosis dog til 200 mg x 1.

Ved kolonisation med Candida glabrata eller Candida krusei vælges dog i stedet Voriconazol, i første døgn 400 mg x 2, herefter 200 mg x 2, så vidt muligt administreret enteralt, ellers i.v.

Vedligeholdelsesdosis reduceres ikke ved nyreinsufficiens.

Behandlingsvarigheden er i begge tilfælde 14 døgn.

2. Empirisk behandling

Ordineres til patienter, indlagt i intensive eller intermediære afsnit, med formodet sepsis eller anden alvorlig infektion med af behandlingen omfattede patogener.

Tilrettelægges under hensyntagen til:

 • • formodet infektiøst fokus

 • • evt. forud erkendt kolonisation med resistente patogener

 • • nosokomiel selektion

 • • selektion og resistensudvikling i forbindelse med evt. forudgående antibiotisk behandling

 • • evt. immuninkompetens

 • • evt. allergi eller anden intolerans

Ordineres i almindelighed af anæstesiolog, til infektionsmedicinske patienter og visse andre særlige patientkategorier dog af mediciner eller kirurg. Behandling ud over fem døgn konfereres med klinisk mikrobiolog.

Ved anæstesiologisk ordination anvendes:

2.1. Almen vejledning vedr. empirisk antibiotisk behandling

 

Fokus

Standard

Kontraindikation mod penicilliner

Kontraindikation mod aminoglykosider

Kontraindikation mod begge

Meninges, cerebrum

 

 

 

 

Trin 1

Penicillin

Gentamicin

Meropenem

Meropenem

Meropenem

Trin 2

Cefotaxim

Start på trin 1 ved ikke-nosokomielle infektioner

Trin 3

Meropenem

Start på trin 2 ved nosokomielleinfektioner.

Gå dog til trin 3, hvis Cefotaxim tidligere er anvendt

 

Endocardium

 

 

 

 

Trin 1

Penicillin

Gentamicin

Vancomycin

Gentamicin

Imipenem

Imipenem

 

Luftveje,
lunger

 

 

 

 

Trin 1

Cefuroxim

Start på trin 1 ved akut eksacerbation i KOL og infektioner i øvre luftvej. Gå dog til trin 2, hvis Cefuroxim tidligere er anvendt

Trin 2

Moxifloxacin

Start på trin 2 ved egentlig pneumoni. Gå dog til trin 3, hvis Moxifloxacin tidligere er anvendt

Trin 3

Piperacillin-Tazobactam

Gentamicin

Ceftazidim

Gentamicin

Piperacillin-Tazobactam

Ciprofloxacin

Ceftazidim

Ciprofloxacin

Trin 4

Imipenem

Gå til trin 4, hvis a) Piperacillin-Tazobactam eller Ceftazidim tidligere er anvendt, eller b) der foreligger kontraindikation mod aminoglykosider og Ciprofloxacin tidligere er anvendt

 

Abdomen, anden lokalitet ukendt

 

 

 

 

Trin 1

Penicillin

Gentamicin

Metronidazol

Cefuroxim

Gentamicin

Metronidazol

Cefotaxim

Metronidazol

 

Cefotaxim

Metronidazol

Trin 2

Piperacillin-Tazobactam

Tigecyclin

Start på trin 1. Gå dog til trin 2, hvis Gentamicin andet aminoglykosid eller Cefotaxim tidligere er anvendt

Trin 3

Imipenem

Gå til trin 3, hvis Piperacillin-Tazobactam eller Tigecyclin tidligere er anvendt.

 

Primær neutropeni

 

 

 

 

Trin 1

Piperacillin –Tazobactam

Gentamicin

Ceftazidim

Gentamicin

Metronidazol

Piperacillin-Tazobactam

Ciprofloxacin

Ceftazidim

Ciprofloxacin

Metronidazol

Trin 2

Imipenem

Start på trin 1. Gå dog til trin 2, hvis a) Piperacillin-Tazobactam eller Ceftazidim tidligere er anvendt, eller b) der foreligger kontraindikation mod aminoglykosid og Ciprofloxacin tidligere er anvendt.

 

2.2. Vejledning vedr. empirisk antibiotisk behandling i specielle tilfælde

2.2.1 Tilfælde med erkendt eller formodet kolonisation med ampicillinresistente enterokokker (ARE)

Gælder dog ikke kolonisation med vancomycinresistente enterokokker (VRE), hvor der altid skal konfereres med klinisk mikrobiolog.

Fokus

Standard

Kontraindikation mod penicilliner

Kontraindikation
mod
aminoglykosider

Kontraindikation mod begge

Meninges, cerebrum

 

 

 

Trin 1

Penicillin

Gentamicin

Meropenem

Meropenem

Meropenem

Trin 2

Cefotaxim

Start på trin 1 ved ikke-nosokomielle infektioner

Trin 3

Meropenem

Start på trin 2 ved nosokomielle infektioner. Gå dog til trin 3, hvis Cefotaxim tidligere er anvendt.

 

Endocardium

 

 

 

 

Trin 1

Vancomycin

Gentamicin

 

Vancomycin

Imipenem

 

 

Luftveje,
lunger

 

 

 

 

Trin 1

Cefuroxim

Start på trin 1 ved akut eksacerbation i KOL og infektioner i øvre luftvej. Gå dog til trin 2, hvis Cefuroxim tidligere er anvendt.

Trin 2

Moxifloxacin

Start på trin 2 ved egentlig pneumoni. Gå dog til trin 3, hvis Moxifloxacin tidligere er anvendt. Bemærk på trin 3, at tidligere anvendelse af aminoglykosid udgør kontraindikation mod Gentamicin

Trin 3

Piperacillin-Tazobactam

Gentamicin

Ceftazidim

Gentamicin

Piperacillin-Tazobactam

Ciprofloxacin

Ceftazidim

Ciprofloxacin

Trin 4

Imipenem

Gå til trin 4, hvis a) Piperacillin-Tazobactam eller Ceftazidim tidligere er anvendt, eller b) der foreligger kontraindikation mod aminoglykosider og Ciprofloxacin tidligere er anvendt.

 

Abdomen,
anden lokalitet ukendt

 

 

 

 

Trin 1

Penicillin

Gentamicin

Metronidazol

Cefuroxim

Gentamicin

Metronidazol

Cefotaxim

Metronidazol

Cefotaxim

Metronidazol

Trin 2

Vancomycin

Piperacillin-Tazobactam

Tigecyclin

Start på trin 1. Gå dog til trin 2, hvis Gentamicin andet aminoglykosid eller Cefotaxim tidligere er anvendt.

Trin 3

Vancomycin

Imipenem

Gå til trin 3, hvis Piperacillin-Tazobactam eller Tigecyclin tidligere er anvendt

 

Primær neutropeni

 

 

 

 

Trin 1

Vancomycin Piperacillin-Tazobactam

Gentamicin

Vancomycin

Ceftazidim

Gentamicin

Metronidazol

Vancomycin

Piperacillin- Tazobactam

Ciprofloxacin

Vancomycin

Ceftazidim

Ciprofloxacin

Metronidazol

Trin 2

Vancomycin

Imipenem

Start på trin 1. Gå dog til trin 2, hvis a) Piperacillin-Tazobactam eller Ceftazidim tidligere er anvendt, eller b) der foreligger kontraindikation mod aminoglykosid og Ciprofloxacin tidligere er anvendt.

2.2.2. Tilfælde med erkendt eller formodet kolonisation med ESBL-producerende enterobakterier.

Gælder dog ikke kolonisation med ekstensivt resistente stammer, hvor der altid skal konfereres med klinisk mikrobiolog

Fokus

Standard

Kontraindikation mod penicilliner

Kontraindikation mod aminoglykosider

Kontraindikation mod begge

Meninges, cerebrum

 

 

 

 

Trin 1

 

 

 

 

Trin 2

 

 

 

 

Trin 3

Meropenem

 

 

 

 

Endocardium

 

 

 

 

Trin 1

Imipenem

 

 

 

 

Luftveje,
lunger

 

 

 

 

Trin 1

Cefuroxim

Start på trin 1 ved akut eksacerbation i KOLog infektioner i øvre luftvej. Gå dog til trin 2, hvis Cefuroxim tidligere er anvendt

Trin 2

Tigecyclin

Start på trin 2 ved egentlig pneumoni. Gå dog til trin 4, hvis Tigecyclin tidligere er anvendt

Trin 3

 

 

 

 

Trin 4

Imipenem

 

 

 

 

Abdomen,
anden lokalitet ukendt

 

 

 

 

Trin 1

 

 

 

 

Trin 2

Tigecyclin

Start på trin 2. Gå dog til trin 3, hvis Tigecyclin tidligere er anvendt

Trin 3

Imipenem

 

 

Primær neutropeni

 

 

 

 

Trin 1

 

 

 

 

Trin 2

Imipenem

 

 

 

2.2.3 Tilfælde med erkendt eller formodet kolonisation med både ampicillinresistent enterokokker (ARE) og ESBL-producerende enterobakterier

Gælder dog ikke kolonisation med vancomycinresistente enterokokker (VRE) eller ekstensivt resistente stammer, hvor der altid skal konfereres med klinisk mikrobiolog.

Fokus

Standard

Kontraindikation mod penicilliner

Kontraindikation mod aminoglykosider

Kontraindikation mod begge

Meninges,
cerebrum

 

 

 

 

Trin 1

 

 

 

 

Trin 2

 

 

 

 

Trin 3

Meropenem

 

 

 

 

Endocardium

 

 

 

 

Trin 1

Vancomycin

Gentamicin

 

Imipenem

 

 

Luftveje,
lunger

 

 

 

 

Trin 1

Cefuroxim

Start på trin 1 ved akut eksacerbation i KOLog infektioner i øvre luftvej. Gå dog til trin 2, hvis Cefuroxim tidligere er anvendt.

Trin 2

Tigecyclin

Start på trin 2 ved egentlig pneumoni. Gå dog til trin 4, hvis Tigecyclin tidligere er anvendt

Trin 3

 

 

 

 

Trin 4

Imipenem

 

 

 

 

Abdomen, anden lokalitet ukendt

 

 

 

 

Trin 1

 

 

 

 

Trin 2

Tigecyclin

Start på trin 2. Gå dog til trin 3, hvis Tigecyclin tidligere er anvendt

Trin 3

Vancomycin

Imipenem

 

 

 

 

Primær neutropeni

 

 

 

 

Trin 1

 

 

 

 

Trin 2

Vancomycin Imipenem

 

 

 

2.3. Vejledning vedrørende dosering af antibiotika, anvendt til empirisk behandling

2.3.1. Antibiotika, som doseres uden hensyntagen til patientens vægt og ikke kræver bestemmelse af plasmakoncentrationen. Dosering ud fra nyrefunktion, subsidiært dialysemodalitet

 

 

Dosis

Estimeret GFR

HD

CVVH

 

initial

g

følgende

g

> 60

60 - 20

20 - 10

< 10

 

 

 

 

mL/min

mL/min

mL/min

mL/min

 

Penicilliner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penicillin

3

3

x4

x3

x3

x2

x3

 

1,2

1,2

x4

x3

x3

x2

x3

 

 

 

 

 

 

 

 

Piperacillin-Tazobactam

4

4

x4

x3

x2

x2

x3

 

 

 

 

 

 

 

 

Cefalosporiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cefuroxim

3

3

x3

x2

 

 

x2

 

1,5

1,5

x3

x2

x2

x1 + p.d.

x2

 

 

0,75

 

 

x2

x1 + p.d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cefotaxim

4

4

x3

x3

x2

x1 + p.d.

x3

 

2

2

x3

x3

x2

x1 + p.d.

x3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceftazidim

2

2

x3

x3

 

 

x2

 

1

 

 

 

x2

x1 +p.d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbapenemer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imipenem

1

1

x3

 

 

 

 

 

 

0,5

 

x3

x2

x2

X3

Meropenem

2

2

x3

x2

 

 

x2

 

 

1

 

 

x2

x1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glycylcycliner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tigecyclin

0,1

0,05

x2

x2

x2

x2

x2

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluorokinoloner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moxifloxacin

0,4

0,4

x1

x1

x1

x1

x1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciprofloxacin

1,2

1,2

x1

X1

 

 

 

 

 

0,6

 

 

x1

x1

x1

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitroimidazoler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metronidazol

0,5

0,5

x3

x3

x3

x3

x3

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal dosering.      

Augmenteret dosering ved mistanke om infektion i vanskeligt tilgængeligt fokus, f.eks. meningitis, endocarditis eller Nekrotiserende fasciitis.

GFR: glomerulær filtrationsrate

HD: intermitterende hæmodialyse

CVVH: kontinuerlig venovenøs hæmofiltration

xN: antal doser pr. døgn

p.d.: ekstra dosis efter hæmodialyse

2.3.2. Antibiotika, som doseres under hensyntagen til patientens vægt og kræver bestemmelse af plasmakoncentrationen

2.3.2.1. Gentamicin
Aminoglykosid

Dosis beregnes ud fra patientens vægt (ABW):

Normal: 5 mg/kg

Augmenteret: 7 mg/kg

 • • Der anvendes altid et helt antal mL injektionsvæske, indeholdende 40 mg/mL, hvorfor dosis om nødvendigt afrundes nedad svarende hertil.

 • • Indgift foretages i.v. over ca. 5 minutter.

Doseringsinterval fastlægges ud fra måling af plasmakoncentrationen 6 (-14) timer efter indgift i henhold til nedenstående nomogram:

Plasmakoncentration af Gentamicin (mg/L)

 

1286

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

 

Tid efter indgift af Gentamicin (h)

 • • Af nomogrammet fremgår tre koncentrationsniveauer, med korresponderende doseringsintervaller, henholdsvis 24, 36 og 48 timer.

 • • Ved målt plasmakoncentration, overstigende det højeste af disse koncentrationsniveauer, vil fortsat behandling med Gentamicin i almindelighed være kontraindiceret.

 • • Af hensyn til risiko for nefrotoksiske bivirkninger tilstræbes det i øvrigt at begrænse behandlingsvarigheden til højst 5 døgn (2-5 doser, afhængigt af doseringsinterval), idet længerevarende behandling dog i særlige tilfælde kan være påkrævet

 • • Når behandling er afsluttet, vil efterfølgende i.v. indgift af Gentamicin eller andet aminoglycosid i almindelighed være kontraindiceret i 1 måned.

2.3.2.2. Vancomycin
Glycopeptid

Dosis beregnes ud fra patientens vægt (ABW):

Normal: 15 mg/kg

 • • Der anvendes altid hele hætteglas, indeholdende enten 0.5 g eller 1 g infusionssubstans, hvorfor dosis om nødvendigt afrundes til nærmeste 0.5 g.

Præparatet dispenseres i opløsning, indeholdende 5 mg/mL, til i.v. infusion over 2 (-3) timer.

Doseringsinterval fastlægges grundlæggende ud fra estimeret GFR, subsidiært dialysemodalitet, i henhold til nedenstående skema:

 

 

Estimeret GFR

 

HD

CVVH

> 60

60 - 20

20 - 10

< 10

 

mL/min

mL/min

mLl/min

mLl/min

 

 

 

 

 

 

q12

q24

q48

q72

q24

 • • Ved estimeret GFR < 60 mL/min foretages ved afslutning af hvert doseringsinterval, umiddelbart (op til 4 timer) forud for indgift af næste dosis, måling af plasmakoncentrationen af Vancomycin.

 • • Terapeutisk niveau er 15-20 mg/L.

 • • Ved målt værdi herunder forkortes næste doseringsinterval med 50% i forhold til skemaet.

 • • Ved målt værdi herover forlænges næste doseringsinterval med 50% i forhold til skemaet.

 • • Ved behandling, som stabilt følger skemaet, kan fortsat måling af plasmakoncentrationen undlades.

GFR: glomerulær filtrationsrate

HD: intermitterende hæmodialyse

CVVH: kontinuerlig venovenøs hæmofiltration

qN: doseringsinterval i timer

3. Definitiv behandling

Ordineres efter konference med klinisk mikrobiolog til patienter, indlagt i intensive eller intermediære afsnit, med dokumenteret infektion med af behandlingen omfattede patogener. Forestås i almindelighed af anæstesiolog, til infektionsmedicinske patienter og visse andre særlige patientkategorier dog af mediciner eller kirurg.

4. Referencer

4.1. Antibiotika generelt

Antibiotic Essentials, 8th ed., Physicians´ Press, 2009

The Sanford Guide to Antimicrobial Chemotherapy, 39th ed., Antimicrobial Therapy Inc., 2009

www.medicin.dk /oktober 2010

Acta Anaesthesiol Scand 2001: 734 ff

Am J Health Syst Pharm 2009: 82 ff

4.2. Endocarditis

www.cardio.dk /oktober 2010

4.3. Spontan bakteriel peritonitis

Ugeskr Læger 2005: 735 ff

4.4. Invasiv candidiasis

Crit Care Med 2006: 857 ff

Ann Surg 1994: 751 ff

Crit Care Med 1999: 1066 ff

Ann Surg 2001: 542 ff