Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure ved indkaldelse/udeblivelse vedr. sædanalyse

 

Formål

At sikre, at korrekt procedure ved indkaldelse og rekvirering af sædanalyse gennemføres i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

 

Ansvar
Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Diverse kontorartikler der påkræves for at udsende indkaldelserne.

 

Fremgangsmåde

 1. 1. Henvisningen modtages og datostemples af sekretærerne. Henvisningen sættes i "Sædanalyser, bookede og nyhenviste" under fanebladet "ikke indkaldte".

 2. 2. Hvis det er en henvisning på en patient, der først skal have udført analysen senere, kan henvisningen sættes i mappen under fanebladet "afventer".

 3. 3. Bioanalytikerne sender pose med glas til patienterne (se nedenstående afsnit).

 4. 4. Patienten ringer og aftaler tid til aflevering.

 5. 5. Sekretærerne booker patienterne, og i WebLabka rekvireres der analysekoden; Sem-us evt. med tilvalg

af IUI-test. Og der udskrives en PTB med pålydende dato for aflevering.

 1. 6. Dato for prøveaflevering noteres på patientens henvisning, og denne sættes sammen med PTB'en forrest i "Sædanalyser, bookede og nyhenviste".

 2. 7. Sekretær printer id-labels.

 

Indkaldelse til sædanalyse

 1. 1. Henvisninger på patienter der skal indkaldes afhentes i "Sædanalyser, bookede og nyhenviste" under

fanebladene "Indkaldte" og "Afventer".

 1. 2. Kuvert påklistres navn og adresse.

 2. 3. Kuverten stemples bagpå med Fertilitetsenhedens adresse.

 3. 4. Prøveglas, følgebrev og analyseskema klistres med navn og cpr.nr og ligges i kuverten.

 4. 5. På henvisningen skrives forsendelses dato og initiale.

 5. 6. Henvisningen sættes herefter i mappen ”Sædanalyser” under mandens fødselsdagsdato.

 

Procedure ved indkaldte patienter der ikke bestiller tid, eller udebliver:

Hvis patienten ikke har henvendt sig 6 måneder efter indkaldelsen er sendt, eller udebliver fra et aftalt tidspunkt uden at rette henvendelse igen inden 6 måneder, destrueres henvisningen.