Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure ved indkaldelse/udeblivelse vedr. sædanalyse

 

Formål

At sikre, at korrekt procedure ved indkaldelse og rekvirering af spermaanalyse gennemføres i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

 

Ansvar
Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Diverse kontorartikler der påkræves for at udsende indkaldelserne.

 

Fremgangsmåde

 1. 1. Henvisningen modtages og datostemples af sekretærerne. Henvisningen sættes i "Spermaanalyse-mappen" under fanebladet "ikke indkaldte".

 2. 2. Hvis det er en henvisning på en patient der først skal have udført analysen senere kan henvisningen sættes i mappen under fanebladet "afventer"

 3. 3. Bioanalytikerne sender pose med glas til patienterne (se nedenstående afsnit).

 4. 4. Patienten ringer og aftaler tid til aflevering

 5. 5. Sekretærerne booker patienterne, og i WebLabka rekvireres der: Pt-Semen;egenskabsart(liste) evt. med tilvalg af Semen(IUI);egenskabsart(liste). Og der udskrives en PTB med pålydende dato for aflevering.

 6. 6. Dato for prøveaflevering noteres på patientens henvisning, og denne sættes sammen med PTB'en forrest i "Spermaanalyse-Mappen"

 7. 7. Sekretær printer id-labelsark

 

Indkaldelse til spermanalyse

 1. 1. Henvisninger på patienter der skal indkaldes afhentes i "Spermaanalyse-mappen" under fanebladene "Indkaldte" og "Afventer".

 2. 2. For alle patienter søges der tidligere svar. Hvis der er tidligere svar, skal dette udskrives, og lægges sammen med henvisningen.

 3. 3. Kuvert påklistres navn og adresse

 4. 4. Kuverten stemples bagpå med afsender adresse

 5. 5. Der pakkes: Prøveglas med navn og cpr. nummer, følgebrev og analyseskema.

 6. 6. På henvisningen skrives "materiale sendt den (dato)" samt egne initialer.

 7. 7. Henvisningen sættes herefter tilbage i spermaanalyse mappen under mandens fødselsdagsdato.

 8. 8. Evt. kan sekretærerne indkalde til sædanalyse, hvis forholdene byder det.

 

Procedure ved indkaldte patienter der ikke bestiller tid, eller udebliver:

Hvis patienten ikke har henvendt sig 6 måneder efter indkaldelsen er sendt, eller udebliver fra et aftalt tidspunkt uden at rette henvendelse igen inden 6 måneder, destrueres henvisningen.